Zimní dermatologické potíže
@ elfova zdravotná poradňa     4.12. 11, 08:07

darka píše: I v tuto dobu a možná právě v tuto dobu se stává, že se situace kolem kůže začíná zhoršovat. Má to svou logiku a není na tom naprosto nic divného, když uvážíme, že v létě se naše kůže odvětrává a chladí tím nejlepším způsobem. Abychom ale nemluvili jen o tom, co je každému naprosto jasné. Je třeba si uvědomit, jaký úkol kůže má a co nám sděluje v případě svého napadení. Je to největší orgán našeho těla, naprosto jedinečný a důležitý pro ochranu celého našeho těla a orgánů v něm ukrytých. Cokoli, co vnímáme jako napadení ve smyslu duše, se okamžitě objevuje na kůži jako na signalizační tabuli. Stačí jen drobné rozrušení a už se kůže červená. Tento orgán ale i sám o sobě dýchá a pokud bychom pokryli naši kůži nepropustnou vrstvou, udusili bychom se. Vzduch je naše vnitřní svoboda. Vždyť pokud je někdo pod tlakem, tak říká: nechte mne volně dýchat, nebo já se dusím. 

#CONT#

Je to nevídané, jakou funkci má naše tělo a kůže především. Ona je první, kdo se setkává s působením našeho okolí na naši duši a skrze ni potom je naše obrana silná nebo slabá. Když se člověk potká s cynikem, řekne: ten má hroší kůži. Lupénka je naopak kůže nově vznikající na ještě neodumřelé a říká chci větší ochranu, již se nenechám zraňovat. Přes kůži proudí i energetické proudy spojující jednotlivé meridiány do dokonalé sítě a propojují svět okolní se světem vnitřním. Naše nitro v podobě vnitřních orgánů je svět našeho vnímání okolností života, kůže je vystavena světu působícího na nás z vnějšku. Každý rozpor, který se vnitřně vytvoří, bude posléze vidět na kůži jako znamení a vztyčený prst. Atopické exemy jsou v mnohém o zraňování lidské duše z pozice bezpečí rodiny a její bezprostřední ohrožení s pozice nejbližších. Suchá kůže a ztráta elasticity kůže je spojená s neschopností být pružný ve vztahu k měnícím se podmínkám. Praskající kůže zase značí, že provádíme práci bez vnitřního přesvědčení o jejím významu. Vitiligo je ztráta kožního barviva a je spojena s jaterní funkcí a schopností vytvářet vitamin D. Játra jsou ale názor na okolí, v povšechném slova smyslu je to touha člověka odlišovat se od okolí. A tak se i stane. Bílé fleky na těle člověka jasně poukáží na odlišnost takového člověka. Respektive na jeho touhu chtít se lišit. Dnešní trend ve vztahu ke kůži je naprosto nedoceněný a je třeba změnit svoje návyky a navrátit se k přirozené péči o tělo. Používání voňavek v aerosolové podobě, odchlupování a jiné podobné aktivity mají za následek nesprávnou funkci. Například ochlupení je naprosto přirozenou součástí těla a je nesmírně důležité pro ochlazování a termoregulaci jako celek. Zbavíme-li tělo ochlupení, vystavujeme se tím nebezpečí přehřívání a tím i možnosti vzniku podkožních zánětlivých procesů. Nadměrná hygiena rovněž škodí. Tělo si samo vytváří jistý film, který chrání kůži před nadměrným vysycháním a plnící ještě mnoho dalších funkcí, jako osazení kůže přátelskými bakteriemi. Porušíme-li tuto přirozenou tvorbu, potom se stane, že naše kůže přestane mít schopnost vyrovnávat změny prostředí. Bakterie a my - je to na samostatný článek. Vše živé této planety je v našich tělech obsaženo v různých podobách jako naše součást, vše je k užitku a má svou funkci, jen člověk provádí sám se sebou pokus, co tento dokonale fungující systém vydrží. Když si uvědomíte, kolik pozornosti lidé věnují svému vzhledu, a přitom stačí tak málo k tomu, aby jejich kůže byla jako alabastr.

Jen v čistém vztahu ke svému okolí a ve vnitřní čistotě je záruka, že i náš největší orgán bude zářit čistotou a bude tak pružný jak pružný je duch, který tělo obývá. Mnoho štěstí při řešení kožních potíží.

Petr Soldán

http://www.moravskekvety.cz/


(c) Putnici / http://putnici.sk/