S astrológom Petrom Mišíkom o hospodárskej kríze
@ veštenie -> astrológia     16.12. 08, 14:31

katka píše: Ktoré planéty sa postarali o hospodársku krízu?

- Za základ považujem opozíciu Urána so Saturnom, ktorá bude trvať aj celý budúci rok. Len mierne zlepšenie možno očakávať v strede leta, ale potom sa opäť situácia zhorší a všetky chyby v ekonomike spáchané v uplynulých rokoch vyplávajú na povrch. Finančná kríza sa prejaví najmä v krajinách, ktoré ovplyvňovali vývoj ekonomiky najviac - teda v USA, Nemecku a Anglicku.

Čo nás čaká na Slovensku?

- Našťastie Slovensko čaká len mierne uťahovanie opasku. Jednak bolo do roku 2008 podporené Jupiterom ale na vývoj mal vplyv aj Saturn a ako prísny učiteľ nedovolil rozhadzovať a učil nás disciplíne. Slovensko vyštartovalo z úplného dna, pod vplyvom Saturnu si však postavilo pevné základy, nastolilo šetrenie Tí ľudia, ktorí si neosvojili pravidlá Saturnu, nenaučili sa rešpektovať jeho vplyvy to budú mať aj u nás ťažšie.

Ktoré sféry budú najviac postihnuté?

- Najviac je ohrozený takzvaný voľný trh teda predaj, špekulácie, obchod.... Mohli by sme to označiť aj ako záležitosti, ktoré sa dotýkajú len povrchného záujmu ľudí. Ďalej pod vplyvom Marsu sa na istý čas rozkýva oceliarsky a automobilový priemysel. Jednouché to nebude ani s nehnuteľnosťami. Úsporné opatrenia v tých odvetviach by mohli zabrániť kolapsu.

Znamenia, ktoré si budú musieť dávať väčší pozor?

- Ešte stále Panny, Levy a Škorpióni ide najmä o ľudí v riadiacich funkciách, ktorí sa ocitnú tak trochu v úzkych.

Kedy sa situácia najviac vyostrí?

Kulminovať by mala začať v roku 2010 a v roku 2011 nás čaká okrem iných nie práve pozitívnych konšteláciií aj ppozícia Jupiter - Saturn, metaforicky povedané boj dobra a zla.

kb


(c) Putnici / http://putnici.sk/