O evokáciách aeónov II.
@ mágia a okultizmus     23.5. 07, 22:09

katka píše:
Začnime uvažovať vo veľkom a priblížme sa k veľkosti, rozľahlosti nášho nevedomia pomocou nazerania historických epôch ako jednotlivých vrstiev (stratuums) tak, ako som to načrtol v predchádzajúcom článku. http://www.putnici.sk/newsread.php?newsid=5193

Vieme, že ľadové doby sa opakujú a každá z nich sa ešte skladá z menších období zaľadnenia (glacial) a medziľadových (inter-glacial) úsekov. Len za posledné dva milióny rokov sa vystriedalo päť období zaľadnenia a päť období ústupu ľadovcov, pričom v poslednom z nich, označovanom ako holocén, dnes žijeme. Medzi vrstvami nevedomia a sledom historických (a geologických) epoch je, prinajmenšom v rámci magického myslenia, určitá súvislosť.


Ľad a zimu možno priradiť k Saturnu tradičnej mágie. Doba ľadová so svojou charakteristikou je saturnským obdobím par excellence. Saturn je princíp oddelenia a - hranice. Nazeraj dobu ľadovú ako vonkajší, geologický výraz hraničnej úrovne medzi jednotlivými stratuums nevedomia v precesii ich postupnej aktivity. (Áno, tzv. aeóny sú jednotlivé stratuums, ktoré sú práve aktívne.) Spoznávaj fraktálovú štruktúru seba samého tým, že budeš magicky spoznávať feeling ducha predchádzajúcich desaťročí, storočí, celých historických epôch, tisícročí, desiatok miliónov rokov atď.

Pri ceste naspäť bude možno vhodné začať s experimentovaním s dobou kamennou po tom, ako sa oboznámiš s magickým oživovaním (napr. v snoch, pomocou sigíl) kárm staroveku - doby rímskej, doby železnej a doby bronzovej.

Postup je celkom ľahký, no bolo by proti najlepšej tradícii chaos mágie podávať ti ho v nejakých presne určených a vymedzených krokoch. Konkrétne rituály a postupy si musíš dokázať vytvoriť sám tak, aby boli tvoje vlastné.

Ponor sa do umenia epochy, ktorej karmu chceš prežiť. Preštuduj čo najviac obrázkov a predmetov (v optimálnom prípade autentických), ktoré sa zachovali z tejto doby. Ponor do sveta umenia či kultových predstáv danej epochy vykonávaj pravidelne po nejaký čas. Nechaj oživit svoju imagináciu v tomto smere. Čiň tak najmä krátko pred spaním a krátko po prebudení. Ďalšia vhodná doba je súmrak, potom polnoc. Po istom čase a intenzite ti nevedomie (teda stratuum na ktorú si sa zameral) začne odpovedať formou zábleskov predstáv, vízií, snov alebo podivných, cudzích pocitov. Uchop magicky tieto vnemy a daj im nejakú vonkajšiu formu (sigilum, soška, maľba, zápis patternu etc.).
Čím automatickejšie (bez zásahov vedomej mysle) to učiníš, tým lepšie. S takto získaným magickým artefaktom môžeš magicky pracovať podľa svojej vôle. Môžeš sa zameriavať na svoje vnútro alebo karmu evokovať tak, ako evokuješ akékoľvek iné entity. Evokácie aeónov sú najobtiažnejšie, ale poskytujú najkomplexnejšie zážitky.
Evokácie kmeňových kárm sú jednoduchšie. Týmto spôsobom môžeš taktiež načerpať bohaté zážitky. Napríklad zmenený stav vedomia, v ktorom okúsiš primitívnu (myslím prvotnú - pôvodnú) úroveň vnímania, kedy budeš hlad prežívať ako strašlivého démona príšerného výzoru, ktorý sa objavuje v tvojej blízkosti v pravidelných časových intervaloch (nevieš prečo), naťahuje sa k tebe a vyvoláva stavy slabosti, bolesti a kŕče v tvojom vnútri. Jediným zažehnávacím magickým rituálom, ktorý proti nemu funguje, je prehĺtanie niektorých kúskov okolitého sveta. (Pri ich výbere však musíš byť veľmi opatrný a spoliehať sa čisto na mágiu.) Niekoľkonásobné vyvolanie takéhoto stavu pomocou oživenia príslušnej karmy ti ponúkne celkom iný uhoľ pohľadu na tvoj životný rytmus. Zároveň možno zistíš, čo je to vlastne mágia a cez vlastnú skúsenosť dôjdeš k poznatku, ku ktorému prichádzajú vedci a archeológovia dlhodobým skúmaním. Josef Kleibl napríklad píše: „Magie, čarování, vznikala a rozvíjela se po mnoho pokolení a všechna první kouzla se týkala nejdůležitějšího - zajištění potravy.“

Podobný je zážitok vzťahu k ohňu, keď ho človek ešte nevedel zapáliť a jeho vyhasnutie mohlo znamenať smrť celého kmeňa.

Dá sa však ísť ešte oveľa, oveľa ďalej. Oživovanie skutočného praveku, druhohôr a treťohôr. Všetky tie bizarné živočíchy; sú to úžasné karmy. Postupuj ako v predchádzajúcom prípade, avšak nevyužívaj na prienik a aktivizáciu prejavy pravekého umenia, ale fyziognómiu zachovaných častí zvierat a rastlín (prípadne ich rekonštrukcie). Čím ďalej do minulosti ideš, tým viac buď opatrnejší.

Uvedom si, že takéto techniky zrejme odblokúvajú niektoré oblasti tvojej genetickej pamäte a spontánne môžu viesť k zvláštnym situáciam. Neďaleko môjho domu sa v lese nachádza moje magické miesto, kde čerpám inšpiráciu, zosielam kliatby atď. Na tomto mieste sa nachádza približne dva metre vysoký balvan na ktorom zvyčajne stojím alebo sedím. Raz, v čase vykonávania týchto oživovacích praktík, som na ňom v jeden pekný slnečný deň sedel, len tak sa vyhrieval a nemyslel na nič podstatné, keď som si zrazu z ničoho nič uvedomil vek tohto kameňa. Bolo to ako blesk. „Uvedomil“ nie je správne slovo, ja som pocítil jeho vek a bolo to niečo strašné; podobný záblesk, aký človek pozná snáď len z úspešných evokácií Prastarých. Okamžite som padol na zem a srdce mi búšilo ako pri srdcovom záchvate. Potom to prešlo, no svoj kameň som odvtedy už nikdy nevnímal tak ako predtým. Stal sa nepriateľským objektom z cudzieho sveta, zo zabudnutého aeónu (pravdepodobne z jury). Obklopovala ho hrozivá aura a išiel z neho neskutočný strach. Ako z niektorých meteoritov, ktoré môžeš vidieť v múzeu. Ani vo sne by mi už nenapadlo sadnúť si naň. Už pri tej predstave ma strasie hrôzou. A dá sa ísť ešte ďalej - evokovať jurské a kriedové moria. Využi k tomu skameneliny a buď veľmi, veľmi opatrný.

Jozef Karika

http://www.karika.sk/


(c) Putnici / http://putnici.sk/