S populárnym lekárom a autorom mnohých kníh MUDr. Josefom Jonášom ...v USA poznajú aj počítačovú neurózu
@ alternatívne vedy -> alternatívna medicína     9.1. 03, 11:06

putnici.sk píše: MUDr. Josef Jonáš /nedávno sa zúcastnil v našom meste na prednáškach / mnohým citatelom ako jeden z prvých autorov predstavil zásady orientálnej medicíny v knihe Križovka života. Vyšla v case, ked hovorit o akupunktúre, pulzovej diagnostike, ci rovnováhe jin a jang sa rovnalo osobnej i profesionálnej statocnosti. Pán doktor vydal dodnes už 16 kníh. V Prahe úspešne funguje jeho Inštitút celostnej medicíny - klinika, kde pracuje dvadsat lekárov a ktorú navštevujú klienti nielen z CR a SR, ale aj z okolitých západoeurópskych krajín. Doktora Jonáša sme po prednáške požiadali o rozhovor.

Ked vyšla vaša prvá kniha Križovka života (v roku 1988) oslovila ma svojou filozofiou, množstvom informácií a úžasnou znalostou orientálnej medicíny aplikovanej na súcasnost. Vaša prednáška už ale bola tak trocha z iného súdka - nabitá faktami, bez filozofických úvah. V tejto súvislosti mi napadlo, aký ste vlastne prekonali vývoj a od coho - k comu ste sa dopracovali?

"Mystikom, alebo iracionálnym clovekom som nebol nikdy, ale pre niektoré veci musela byt knižka napísaná tak ako bola. Zacal som ju písat v osemdesiatom tretom a niektoré veci sa nemohli zverejnit také ako v skutocnosti boli, ale museli sa písat neurcito a teda aj výklad mohol byt viacvýznamový. Okrem toho vo svojom vnútri má každý istú filozofiu, výklady, ktoré súvisia s jeho psychikou, ale ak majú mat praktický zmysel, tak sa z obecného musia dostat k špeciálnemu. Naplnit ich musíme praktickou cinnostou. Pacientovi by nepomohla filozofická podstata liecenia, on chce byt zdravý.

Pýtali ste sa na vývoj. S orientálnou medicínou som sa stretol asi pred dvadsiatimi piatimi rokmi. Pracoval som na neurologickom oddelení. Mal som nocnú službu a ležala tam pacientka s velkými bolestami chrbtice. Zacal som hladat v knižnici primára literatúru zaoberajúcu sa jej typom ochorenia a našiel som knihu o akupunktúre. Napísali ju lekári, ktorí pracovali v Kórei. Vedla boli aj ihlicky, pre zaujímavost vyrobené v Starej Turej. Knihu som hádam za hodinu precítal a pochopil. Pripadalo mi všetko velmi jasné, známe a jednoduché. Uvedomil som si to spätne s prekvapením, ked sa s akupunktúrou zacali zaoberat niektorí kolegovia a trvalo im aj celé roky, kým do problematiky vnikli. V tú noc som ihlicky aplikoval spomínanej pacientke a ráno po prebudení sa cítila výborne. Velmi ma to zaujalo a zacal som sa akupunktúre venovat. Vtedy samozrejme neboli žiadne kurzy, zohnal som si teda mnoho kníh a na základe ich štúdia som si vypracoval vlastnú techniku. Zaujímavé azda bude, že ked k nám prišli ucit akupunktúru cínski lekári, tak používalo identické postupy ako ja."

Keby ste mali charakterizovat prístup starocínskej a klasickej medicíny?

"Obe vidia veci trocha z inej strany a na zdravie sa musíme pozerat z rôznych strán. Naša medicína je stereotypná, vytvára iba jednu filozofiu, jeden názor, ale na žiadne dianie predsa neplatí iba jeden pohlad. Oni ho majú iný, v niecom majú prednosti a v niecom zasa nemôžu dosiahnut to, co súcasná medicína. Sú to teda dva pohlady, ktoré majú svoje prednosti, ale aj nedostatky."

Jednou z predností azda bude orientálna diagnostika. S velmi jednoduchými postupmi a prostriedkami získava pomerne vela informácií o zdravotnom stave...

"Áno, keby sme pustili fantáziu z uzdy, mohli by sme si predstavit, že všetci lekári prvej línie ovládajú postupy vychádzajúce z cínskej medicíny a pracujú s EAV prístrojom (co je aplikácia cínskej medicíny). Získali by za niekolko desiatok minút komplexný pohlad na organizmus a zacali by sa v nom orientovat. Co robí dnešný lekár, ked vstúpi do ordinácie pacient napríklad s bolestami žalúdka? Povie dobre, pošlem vás na ultrazvuk, rotengen atd., Odoberie krv, moc a akoby naslepo hladá, skúma. Ak tam problém je, tak ho nejaká metóda zachytí, ale ak trebárs ide o poruchu nervových vlákien, alebo o poruchu zaprícinenú nevhodnou stravou, ci psychikou, žiadna súcasná metóda ju neobjaví. Jestvujúci spôsob stojí vela casu a penazí. Vyžaduje si vela prístrojov, vela ludí. Dalo by sa povedat, že 90 percent vyšetrení sa robí zbytocne - dopadnú negatívne. Len sa skúša. Spojenie orientálnej diagnostiky so súcasnou technikou by umožnilo úplne racionálne, trebárs v tomto prípade urcit, že nejaký problém sa nachádza na žlcníku."

Spomínate EAV prístroj, ako funguje?

"Prístroj vynašli pred 43 rokmi. EAV metóda vychádza z cínskej predstavy, že všetko co sa deje vo vnútri tela sa premieta na jeho povrch do urcitých bodov a že z týchto bodov je možné informácie urcitými technikami zistit. Túto techniku pôvodne používali viac na liecenie, ako diagnostiku a do bodov pichali ihlicky, zatial co dr. Voll si povedal, že ju viac bude využívat na diagnostikovanie. Zostrojili prístroj, ktorý je schopný "precítat" z bodov potrebnú informáciu. Táto informácia zacala mat zmysel až vtedy, ked sme sa naucili kybernetický - pocítacový jazyk. Musíme totiž vytvorit takú otázku, na ktorú nám ludský organizmus prostredníctvom prístroja odpovie áno, alebo nie. Nic iné prístroj nevie. Môžeme sa napríklad organizmu opýtat, je tam rakovina? Prístroj nám odpovie áno, alebo nie. Tak sa môžeme opýtat trebárs na artériosklerózu, pliesne atd. Príslušný bod informáciu skutocne nesie. Cínania prišli na to, že každý bod vypovedá a o nejakom mieste v tele. Jeden o tom, co sa deje v plúcach, druhý co v klbe, další na koži, a zasa iný co v hlave atd. Dlho sa myslelo, že sú to výmysle, že to nemá žiadne opodstatnenie a až tento prístroj ukazuje, že bod je informacne skutocne spojený s konkrétnym orgánom, alebo urcitou funkciou. Tým sa objektivizovalo jedno velké ucenie, ktoré bolo vytlacené súcasnostou ako iracionálne. Doteraz sa ucíme klást organizmu otázky asi tak, ako v prípade tvorby pocítacových programov. Trvá roky kým sa mi podarí zostavit otázku na odpoved, akú potrebujem získat."

Vo vašom, dodajme populárnom pražskom Inštitúte, pracujete prevažne na princípe EAV prístroja?

"Áno, a jemu podobných. Vypracovali sme neuveritelné množstvo otázok a tým aj odpovedí na to, co sa v organizme deje."

A liecba?

"Liecime komplexne. Pacient môže mat doporucenú napríklad diétu, alebo psychológa a podobne... Chcel by som sa však teraz zmienit v podstate o dalšej kapitole - homeopatii. Prístroj má dve funkcie. Za prvé nám sprostredkuje odpoved organizmu na našu otázku (kladieme ju pomocou pocítaca. Dokážeme naprogramovat virtuálnu realitu obsahu slova). Po druhé dáva mi odpovede na otázku ako liecit. Pravda, on netvorí, iba vypocítava urcité možnosti v homeopatii. Odporci homeopatie tvrdia, že je neúcinná, že nemá žiadnu fyzikálnu podstatu, co je v dnešnej dobe informatiky názor trocha zastaralý, ked vieme, že informácie dokáže hýbat celým svetom a v podstate jej hmotnost je úplne zanedbatelná. Ludia ale nevedia, co sa pod pojmom homeopatia skrýva. Homeopatia má dnes tri velké oblasti. Možno hovorit o klasickej Hahnemanovej homeopatii, ale my väcšinou používame dalšie dve oblasti. Špeciálne vyvinuté pre použitie na tomto prístroji, ale vlastne splnajú to, co hlásal Hippokratés, že choroba sa má liecit tým, co ju spôsobilo. Patria sem mikroorganizmy, pliesne, alebo chemikálie, ci tažké kovy, rádioaktívne žiarenie ( Aj u vás ma navštívil clovek, ktorý pracuje s pocítacmi a cítil sa velmi unavený. Prístroj mi odpovedal, že jeho organizmus je zamorený pocítacovým smogom. Zistili sme, že nie je problémom, ked niekto sedí desat hodín pred svojim pocítacom, ale ked je ich v miestnosti celý rad, pretože smog nevychádza len z obrazovky, ale aj zo stien. Smog ide viac dozadu, než cez obrazovku. V USA je diagnózou pocítacová neuróza. I pocítacový smog je možné zachytit na nejakú látku.). Hovoríme im nozódy - to sú spomínané mikroorganizmy, rôzne jedy a patologické informácie spracované do látky(velmi zriedenej), ktoré boli pôvodcom ochorenia. Tretou oblastou sú zasa velmi zriedené látky, orgánové preparáty absolútne zdravých zvierat, pricom zvieratá musia byt podobné cloveku. Tento preparát, akoby niesol informáciu zdravia do ludského organizmu a on sa zacne prispôsobovat do stavu zdravia."

Viem, že velmi podrobne testujete crevo. Preco? Ved súvislosti s imunitou organizmu sa hovorí o brzlíku a kostnej dreni, kde sa tvoria tie správne bunky.

"Fyziológom a anatómom je známe odjakživa miesto, ktoré tvorí imunitu. Nazýva sa peirský plak. Dlho sa nevedelo, aký má zmysel, objavil sa iba posledné desatrocie. Je to niekolko centimetrov buniek na rozhraní tenkého a hrubého creva. Má velkú imunitnú funkciu, co znamená, že tam dochádza k zásadným imunitným procesom. V creve žijú všetky mikroorganizmy, s ktorými sa clovek v živote stretol. Sú tam velmi nebezpecné mikroorganizmy, povedzme tetanu, detskej obrny, ale len v malých množstvách. Sú vlastne školitelmi imunitných buniek, ktoré sa ich takto ucia rozoznávat. Odkial teda môže na nás príst infekcia? V 99 percentách je to crevo. Jedno percento tvoria dýchacie ústrojenstvo a oci."

Na svojej prednáške ste hovoril najmä o pliesnach. Je to také casté ochorenie?

"Premnoženie pliesní je velmi casté ochorenie a vlastne je základom celej rady chronických tažkostí, ako s mocovým, ci gynekologickým ústrojenstvom."

Ak by ste mali zhodnotit náš životný štýl, povedali by ste aké najcastejšie prehrešky robíme? Co ste mysleli pod slovami vediet si zachovat rovnováhu.

"Rovnováha je to, ako sa vyvažuje organizmus s okolím vo svojom prostredí. Nemôžeme brat životný štýl trebárs taký, ktorý bol pred tisíc rokmi, musíme vychádzat zo súcasnosti. Doba je velmi dynamická, urcité veci sa neustále menia, musíme teda hladat životný štýl, ktorý je schopný tieto rýchle zmeny zachytávat. Rýchlo ich zachytit dokáže len malá skupina ludí. Továren s tisíckou zamestnancov je menej pružná ako s desiatkou. Urcit teda životný štýl pre celé masy ludí je velmi nepružné. Vypracovat univerzálny štýl napríklad pre celú Európu nie je ani možné. Napríklad inak sa bude stravovat športovec vystavený fyzickej námahe, inak riaditel pracujúci pod stresom. Ciže musíme vediet aká má byt strava, aby sme podali velké fyzické výkony a aká v prípade, že mám stresy a nepohybujem sa."

Podla toho co hovoríte, treba klást až taký dôraz na stravovanie?

"Myslím, že je velmi dôležitá kombinácia medzi zátažou životného prostredia a medzi stravou. Keby neboli v našom vzduchu rakovinotvorné látky, keby tam neboli látky poškodzujúce našu imunitu, alebo keby sme nejedli lieky poškodzujúce funkcie nášho organizmu, tak by sme sa mohli daleko benevolentnejšie stravovat. V strave môžeme hladat protiváhu. Cím viac bude vo vzduchu a potravinách, látok poškodzujúcich naše zdravie, tým pozornejšie musíme volit našu stravu ako protiváhu."

Velmi vela sa hovorí v súvislosti s chorobami o strese.

"Má to dve stránky. Bez stresu totiž nemôže nikto existovat. Stres znamená nepretržité povzbudzovanie a tréning organizmu. Ak upadneme do letargie a nic sa nás nedotkne, zomrieme. Náš nervový systém potrebuje byt povzbudzovaný, ale musíme mat na zreteli, že ak hovoríme o nejakých jedoch spôsobujúcich ci už rakovinu, alebo poškodzujúcich náš imunitný systém, je daleko najcitlivejším práve náš nervový systém. Látky, s ktorými sa bežne stretávame nan pôsobia. Nervový systém je velmi predráždený, labilný, už aj preto, že je presýtený jedovatými látkami. Potom sa môže stat, že je pre nás stresom situácia, ktorá vôbec stresová nie je. Napríklad ako deti pred pätdesiatimi rokmi sme mohli liezt po stromoch, po skalách, šmýkat sa na lade... Dnes si to matka nevie predstavit, ludia sú úzkostlivejší, všetkého sa obávajú... Preco je to tak? Jeden z dôvodov je, práve ten, že náš organizmus je presýtený jedovatými látkami. Stresom je pre nás všetko. Stres stúpa aj s množstvom ludí, ruchu, hluku, podnetov, správ. Ked organizmus nie je schopný so stresom sa zodpovedajúcim spôsobom vyrovnat, tak je to velmi poškodzujúci moment. Existuje aj psychoimunita. Vie sa, že cast imunitnej funkcie je riadená mozgom. Ak stres poškodzuje túto psychoimunitu, všetky orgány môžu byt v poriadku a clovek ochorie. Trebárs dieta nechce chodit do škôlky. Akonáhle tam príde ochorie. Všetci hovoria, že je to tým, že sú tam všetky deti choré a infikuje sa. Nie. Velmi casto je to preto, že pre dieta je chodit do škôlky stres.

Katarína Bednárová

ilustrácie z knihy J. Jonáš: Krížovka života


(c) Putnici / http://putnici.sk/