Nie metóda je dôležitá, ale výsledok
@ alternatívne vedy -> alternatívna medicína     18.7. 06, 03:31

katka píše: Názov psychoterapeuticko-bioenergetickej poradne VINCENTINA je zložený z mien dvoch liečiteľov: Vincent a Ina. Vincent má doktorát z filozofie a bohaté psychotronické skúsenosti, Ina je vyštudovaná klinická psychologička s rozšíreným vzdelaním o medicínske odbory. Pomoc vo VINCENTINE za sedemnásť rokov jej fungovania vyhľadalo 24 000 klientov. Prednedávnom pod značkou poradne vyšla kniha Myšlienky z hladiny alfa, ktorá je prepracovanou, vylepšenou verziou publikácie Filozofia života v hladine alfa. Pri príležitosti vydania knihy sme sa pozhovárali s jej autormi.

Kedy ste zistili, že by ste mohli liečiť bioenergiou?


Najprv sa u nás oboch objavil záujem o parapsychológiu, ktorá bola neskôr premenovaná presnejším a vedeckejším názvom na psychotroniku. Potom, samozrejme, nasledovalo vyhľadávanie príslušnej literatúry a nakoniec sa na scéne objavil „hýbateľ“, ktorý posunul adepta povestným „kopancom“ o krok vpred. Tým hýbateľom bol dnes už nebohý pán Doc. Ferdinand Gašpierik, ktorý nám predviedol prácu s virgulou. Potom už nasledoval len neprestajný „tréning“, preskúšavanie a overovanie schopností. Prvé pokusy liečiť sme odskúšali na zvieratách, no predchádzala tomu dlhá príprava.

Ako prebiehalo prvé liečenie a ako dopadlo?

Mali sme vycestovať na Seminár o alternatívnej medicíne do Trenčína a tri dni sa venovať prednáškam. Ráno doktorka Ina nešťastnou náhodou zakopla o nohu stola a zlomila si palec na pravej nohe. Na stretnutie v priestoroch, ktoré sa neskôr stali našou „ambulanciou“, prišla so slzami v očiach. Vyzula si topánku a už si ju viac nevedela obuť. Prst enormne opuchol... Čo robiť? Ak by bola šla na pohotovosť, poslali by ju na RTG, konštatovali by fraktúru, t. j. zlomenie kostičky, leukoplastom by prilepili k sebe dva najbližšie prsty, dali by jej analgetiká proti bolesti. Mohli sme sa rozhodnúť, či teda zájdeme do nemocnice alebo uprednostníme seminár...
Sadol som si teda na stoličku a položil som jej nohu na moje koleno. Potom som prstami pravej ruky začal krúživými pohybmi - pričom som zapojil predstavivosť aj emócie - odoberať bolesť. Už po niekoľkých minútach prst začal odpúchať a bolesť nakoniec úplne ustúpila. Ina si obula topánku, urobila pár nesmelých krokov a s úsmevom (ale i so zdesením) zakrepčila čardáš!
O týždeň ukázala prst nášmu priateľovi - ortopédovi. Prst bol čierny, vytvoril sa tzv. kalus. „To musí bolieť,“ konštatoval ortopéd. Ina namiesto odpovede zatancovala...


V čom spočíva podstata vašej metódy?

V našej liečiteľskej a výskumnej praxi sme kombinovali tri metódy:

1. bioenergetické techniky, čiže prácu s aurou a zvyšovanie energie;
2. čiastočnú akupresúru (radšej sa prikláňame k používaniu výrazu manupresúra) v oblasti centrálnych bodov s vplyvom na celý organizmus;
3. prvky psychoterapie, ktorá sa opiera o predstavivosť a emocionálnu zainteresovanosť;

Naozaj neveľmi záleží na tom, ktorá z menovaných zložiek zaberie. Najdôležitejší je pozitívny výsledok. Vo výskumnej práci sme chceli skúmať vplyvy jednotlivých techník oddelene, ukázalo sa však, že v praxi sa vplyvy tak či onak prelínajú.Vo svojej knihe (Myšlienky z hladiny alfa) píšete, že rozvoj výnimočných liečiteľských schopností závisí aj od tréningu. Akým spôsobom ste rozvíjali svoje schopnosti?

Podľa nášho názoru liečiteľské schopnosti má takmer každý človek. Asi 40 percent ľudí má výraznejší talent. Radi uvádzame príklad: ak má niekto zdravý organizmus, môže pokojne zabehnúť maratón. Ale zabehnúť ho v čase kratšom ako tri hodiny - na to je už potrebný dlhodobejší tréning. V čase pod 2.20 hod. maratón zabehne už len svetová špička... Iný príklad: ak má niekto sluch, to ešte neznamená, že ako spevák podá geniálny výkon. Bez pravidelného tréningu určite nie. „To Boh nedovolí.“
Aj liečiteľské schopnosti je potrebné trénovať. Ľudia sa pokúšajú experimentovať napríklad s virgulou. Keď zistia, že im to nejde, alebo že ich zavádza a nedáva dôveryhodné odpovede, nahnevajú sa a odložia ju. My sme niektoré techniky zvládli až po dvoch rokoch kažodenného tréningu a zas iné techniky po sedemnástich rokoch praxe! Skrátka a dobre, treba sa naučiť rozumieť, čo virgula alebo akýkoľvek iný pomocný nástroj alternatívnej medicíne oznamuje, signalizuje.Môžete čitateľom Pútnikov prezradiť, ktoré knihy mali na vás počas vašej praxe najväčší vplyv?

Sú ich desiatky, ale asi najväčšmi nás ovplyvnili diela Františka Bardona, Lobanga Rampu, Josého Silvu, Shakti Gawainovej, Edgara Cayceho, Elisabeth Haichovej, Alana Kardeca, H. P. Blavackej, ale aj o čosi „vedeckejšie“ práce Leva Vasilieva či Zdeňka Rejdáka.

Postupy, ktoré ste pri liečení uplatňovali, ste zrejme konzultovali aj s odborníkmi.

Medicínsku časť našej činnosti sme, samozrejme, konzultovali s lekármi. Boli sme s nimi v neustálom kontakte. Najviac sme konzultovali s ortopédmi, onkológmi a internistami. Obraciame sa na lekárov aj iných špecializácií, ako napríklad na chirurgov, stomatológov či rádiodiagnostikov.
Zložitejšiu časť našej praxe tvorí práca s bioenergiou. Bioenergia totiž zatiaľ stále nie je uspokojivo vedecky podložená. Hlavnou príčinou je zrejme skutočnosť, že bioenergiu nemožno merať prístrojmi založenými na elektromagnetickom princípe, pretože ide o inú formu energie, než akou je elektromagnetická energia. To, že napríklad procesy dištančnej interakcie (medzi ľuďmi, medzi človekom a zvieraťom, medzi človekom a prírodou), čiže energetické vzťahy, ktoré sa realizujú bezkontaktne, nemôžeme ich merať prístrojmi, to však ešte neznamená, že neexistujú. O ich existencii sa dozvedáme práve vďaka efektom, ktoré sa prejavujú buď okamžite, alebo aj po dlhšom čase. Každý liečiteľ pracujúci s energiami, pracuje odlišne. Napriek tomu sme sa mnohému podučili aj od iných liečiteľov, najmä na sympóziách o alternatívnej medicíne či rôznych školeniach zameraných na hypnózu a sugesciu.


Aký bol váš najťažší prípad, ktorý sa vám podarilo vyliečiť?

Ťažko sa o tom rozpráva, ale dobre! Prišla za nami istá dáma, podnikateľka, s prosbou, či by sme nemohli pomôcť jej oteckovi, ktorý leží v nemocnici s veľmi ťažkou diagnózou (rýchla leukémia). Lekári mu dávali už len 48 hodín života. Okamžite sme zaprotestovali, že je nám ľúto, ale v žiadnom prípade nemôžeme zasahovať do nemocničnej liečby, my zásadne nechodíme do nemocnice. Nadôvažok to, o čo nás žiada, hraničí priam so zázrakom, na ktorý majú licenciu hádam len svätci a bohovia. Dáma sa však nenechala odradiť, zopakovala svoju prosbu niekoľkokrát s tým, že nám zaplatí, koľko len budeme chcieť. Ohradili sme sa, že našu prácu nemožno vyčísliť finančne a že keby sme mali na zreteli len peniaze, asi ťažko by sme vedeli vyžarovať nezištnú lásku a cit. Nakoniec sme sa však spýtali, ako sa volá jej otecko. Keď povedala meno, zostali sme ako obarení. Bol to náš známy, významný kultúrny činiteľ. Dohodli sme sa teda, že ho navštívime v nemocnici ako normálna, bežná návšteva. Keďže jeho diagnóza je taká vážna, zrejme ani lekári neodmietnu pokus o pomoc.
Bol piatok, starého pána sme navštívili počas popoludňajších návštevných hodín. Sústredili sme sa na vyžarovanie bionergie. Návštevu sme zopakovali aj v sobotu a v nedeľu. V nedeľu už vstal z postele a vyšiel s nami do miestnosti pre návštevy a dal si s nami kávu. V priebehu niekoľkých týždňov sa vrátil do pracovného procesu.
Nemáme právo nárokovať si na zásluhy v súvislosti s takýmto, takmer až zázračným uzdravením. Sme len transformerom, prietokom energie, tlmočníkom určitých procesov z priestoru, ktorý nás obklopuje.
Ale vráťme sa k nášmu pacientovi. Starý pán nakoniec natoľko vyzdravel, že namiesto dvoch dní žil ešte roky. A nie hocijako. Videli sme ho dokonca aj v televízii, v spoločnosti celebrít, a treba povedať, že vyzeral veľmi dobre.


Aká je najčastejšia príčina ochorení?

Nechceme polemizovať s klasickou medicínou, domnievame sa však, že aj lekári by vám povedali, že najčastejšie príčiny ochorení - okrem traumatických, čiže úrazov, sú:
– psychické, vplyv stresu na biochémiu tela;
– jednoduché prechladnutia od nôh a močových ciest, ktoré takisto ovplyvňujú biochémiu tela;
– nedisciplinovanosť v stravovaní a vôbec v dodržiavaní primeranej životosprávy.
Táto problematika je však omnoho zložitejšia a nemožno o nej vyčerpávajúco hovoriť v niekoľkých vetách. Chodí k nám skupina ľudí, ktorá dobre reaguje na naše energetické pôsobenie a teda chodia na akúsi energetickú regeneráciu. Mnohí potrebujú našu poradňu, už aj kvôli psychologickým či dokonca svetonázorovým problémom. Niekedy stačí jedna veta, ktorá človeka usmerní, nastaví zrkadlo jeho vlastným chybám a spustí tak liečebný proces.


Koľko prípadov prešlo vašou ambulanciou a aká bola celková úspešnosť?

V priebehu sedemnástich rokov praxe sme zaevidovali 24.000 návštevníkov. Celkovú úspešnosť odhadujeme na 85%. Je však potrebné pripomenúť, že aj takéto konštatovanie je zavádzajúce, pretože nemožno vyhlásiť, že úspešnosť sa rovná celkovému vyliečeniu alebo zbaveniu sa problémov. Preto každého klienta požiadame, aby nám do týždňa nahlásil, aké mal reakcie, ako sa cíti a pod. V praxi to však väčšinou vyzerá tak, že klient sa ozve telefonicky a povie: „Pred dvomi rokmi som bol u vás a veľmi ste mi vtedy pomohli. Chcel by som vás navštíviť, lebo mám zas iný problém."
Sú teda klienti, ktorým odoberieme bolesť. To by sme si mohli okamžite zapísať ako úspech. Klient sa však o dva dni vráti späť s ešte väčšími bolesťami, pretože mu doniesli uhlie a on ho vo vreciach nosil po schodoch... Sú klienti, ktorým pomôžeme, ale problémy sa periodicky vracajú v pravidelných intervaloch, napríklad na jar a na jeseň. Asi perceny je takých, ktorí sa vyliečia úplne a potom sú takí, u ktorých sa nič nezmení. Takých je okolo 15 percent Zrejme nie my sme tí, ktorí by im mohli pomôcť
.

Napísali ste knihu Myšlienky z hladiny alfa. Chystáte už ďalšiu knihu. O čom by mala byť a pre koho bude určená?

V knihe, ktorú pripravujeme, chceme zhrnúť ďalšie výsledky nášho výskumu a praxe v oblasti liečenia bionergiou. Chceli by sme odovzdať naše poznatky, ktoré sme získali v teoretickej a praktickej oblasti. Kniha chce byť užitočná najmä pre tých, ktorý by sa chceli vydať po podobnej ceste liečiteľstva. Kniha bude obsahovať teoretickú časť, v ktorej by sme chceli byť prospešní pre lekárov, pretože sme presvedčení, že medicína nového storočia absorbuje aj niektoré praktiky naturálnej a alternatívnej medicíny. Ide o to, že chceme upozorniť na úskalia a slepé uličky, ktoré sa vyskytujú na ceste za poznávaním liečiteľského umenia. Druhá časť publikácie bude venovaná kazuistike, smutným i veselým, no v každom prípade poučným príbehom, ktorých svedkami i účastníkmi sme sa počas svojho liečiteľského pôsobenia.

Za rozhovor ďakuje

Andrej Černický


(c) Putnici / http://putnici.sk/