Každá manipulácia nesie riziká
@ mágia a okultizmus     9.1. 03, 04:51

putnici.sk píše: Biely mág V. Savenko v zaujímavej knihe Karma a osud rozoberá problémy a nešťastné ľudské osudy, ktoré vznikli rôznymi druhmi manipulácie na bio-informačno-energetickej rovine.

O urieknutí píše, že ide o povrchovú poruchu biopola, ktoré deformuje hornú vrstvu aury človeka a diagnostikuje sa ako negatívna informácia v jeho prvej čakre. (Oblasť kostrče, kde sú zakódované programy základných fyziologických inštinktov. Toto bioinformačné centrum zodpovedá za imunitu, utváranie kostry a za psychologické predpoklady k získavaniu informácií.) Urieknutie alebo energetický šok môže vyvolať komunikácia s človekom, ktorý je voči nám nepriateľsky naladený, alebo pôsobením jeho pohľadu.

Pri komunikácii vždy vyžarujeme nejaké fluidum a naše biopole vysiela vibrácie rôznych frekvencií. Tieto vibrácie vychádzajú z podvedomia človeka a môžu byť konštruktívne (napr. fluidum radosti, dobroty, nadšenia) alebo deštruktívne (strachu, závisti, krivdy). Ľudia si tieto fluidá pri komunikácii obvykle vymieňajú bez toho aby si to uvedomili. A práve rozpor medzi tým, čo ľudia hovoria a tým, čo vysielajú môže byť príčinou narušenia biopoľa.

Doba pôsobenia urieknutia na osud človeka je ohraničená programom, zakódovaným v negatívnom fluide, ktoré preniklo do biopola. Urieknutie sa na rozdiel od očarovania môže neutralizovať samovoľne. Ženy sú najčastejšie urieknuté počas svojich kritických dní a muži v opitosti. Urieknutie sa zvykne vrátiť k tomu, kto ho vyslal. Negatívne vibrácie urieknutia priťahujú ľudia so sklonom k sebazničeniu, ktoré prechádza rodovou karmou a získava sa od rodičov výchovou. Človek s takýmto karmickým programom sa vždy podvedome bude báť úspechu. Takáto osobnosť bude pri najmenšom úspechu naladená k sebazničeniu alebo presvedčená, že toho nie je hodná. Najlepším spôsobom ochrany pred urieknutím je spracovanie vlastnej negatívnej karmy, meditácie v ústraní a talizmany.

Očarovanie, alebo vedomá energetická ujma sa definuje ako cieľavedomé energetické zlo s využitím čiernej mágie. Ide v podstate o negatívny program, ktorý sa dostane do bioinformačného poľa človeka. Spôsobí energetickú nákazu čakier a tým sa spustí.

Veľmi často sa na očarovanie používa kontaktná mágia - dotyk s „nakazeným“ predmetom. Program kontaktnej mágie môže byť vyvolaný nejakou neprajúcou vetou. Každé očarovanie sa prejaví v ľudskom osude ako istá prekážka pri sebarealizácii a práci na bielej karme. Očarovanie má svoje korene v čiernom karmickom programe. Ak nenájdeme jeho príčinu sme vystavený energetickému programu buď od toho istého alebo iného agresora. Stáva sa, že aj biela milostná mágia môže mať nepriaznivý účinok. Pri woodoo sa maximálne aktivizuje svet duchov. Pri realizácii čiernej mágie ľudia často používajú skúsenosti z minulých životov. Človek sa môže stať nielen obeťou očarovania, ale aj duchov nižšej astrálnej úrovne.

Človek praktizujúci čiernu mágiu umiera dlho a v ťažkých mukách. Autor pripomína, že je nutné pracovať pri odčarovaní v dvoch rovinách: príčinnej a energetickej, Na energetickej treba zotrieť negatívne bioinformačné štruktúry. Na príčinnej uvedomenie si vlastnej karmy.

Pomoc proti útokom

Rodová kliatba je podľa bieleho mága Savenka najhoršie riešiteľným programom biopola. Na rozdiel od očarovania môže byť prekliaty človek, ktorý sa nedopustil viditeľnej chyby. Obyčajne to býva nespravodlivosť voči blízkemu, ktorá následne vzbudí hnev a túžbu po pomste. Kliatba prechádza cez 3, 5, 7 a 9 generáciu. Vždy však ide buď po mužskej, alebo ženskej línii. Podľa náuk o fyziognómie tváre je kliatbou poznačený najmä človek, ktorý má hlbokú vrásku medzi obočím. Vladislav Savenko ju diagnostikuje na úrovni tretej a piatej čakry. Rodové kliatby sa nevyskytujú veľmi často a ľahšie sa odstraňujú verbálne, ako magické kliatby.

Energetickí upíry vo vás môžu vyvolať najmä pocit straty čulosti, akoby ubúdania životných síl, dobrej nálady. Zavše si poviete, že ste čas s tou osobou iba premárnili. Nikoho však nemožno raz a na vždy označiť za upíra. Táto vlastnosť záleží na čase, mieste i pôsobení karmy. Pri kontakte s upírom sa stávate mimoriadne podráždený, objavia sa negatívne emócie, prestávate sa ovládať a strácate energiu. Sám energetický upír sa často pokúša vyviesť vás z rovnováhy. Rozrušenie totiž rozšíri hranice biopola a naruší jeho celistvosť a upír si môže načerpať toľko energie, koľko potrebuje. Niektorí sa naopak snažia k svojim obetiam fyzicky priblížiť, dotknúť sa ich. Základným pravidlom upírskeho vzťahu môže byť aj absencia pozitívnej energie.

Vyvolávanie duchov. Biely mág V. Savenko sa domnieva, že vyvolávanie duchov nie je priaznivé ani pre živých, ani pre tých, ktorí nás opustili. Je vhodné si pripomenúť Kristove slová: Nechajte mŕtvych aby pochovávali mŕtvych Pokiaľ totiž žijeme v živom, telesnom svete, máme dosť iných zdrojov informácií k tomu, aby sme pomáhali živým.

Karmický program panovačnosti. Pri narodení každý z nás dostane schopnosť ovládať svoje správanie sa a tiež ovplyvňovať konanie svojho okolia. Keď stupeň vôle človeka na svojich blízkych presiahne všeobecne prijaté hranice, ide o prevahu karmického programu panovačnosti. Deje sa v zásade v dvoch rovinách. V aktívnej, kedy človek s takýmto programom rozkazuje, ohovára, robí intrigy a vzbudzuje u ľudí strach. Pasívnou formou tohto programu je snaha vzbudzovať u ľudí pocit viny, vydierať ich a manipulovať s nimi.

Karmický program žiarlivosti je príznakom majetníckej lásky. Žiarlivosť má korene v rodovej karme, keď napríklad dieťa vidí jedného z rodičov podvádzať, alebo keď príde dieťa skoro o jedného z rodičov a druhý sa znovu ožení. Dieťa začne žiarliť a prenesie to do svojho vlastného partnerského vzťahu. Veľmi rozšírená je žiarlivosť matky na syna. Najčastejšie sa objavuje vtedy, keď emocionálne kontakty s manželom sa rozpadnú s manželom už tri roky po svadbe a žena napojí svoje čakry na bioštruktúru syna. Keď syn dospeje. jeho odovzdanie sa inej žene sa rovná pádu do priepasti osamelosti a krívd.

Karmický program sebaobetovania porušuje jeden z hlavných zákonov karmy. Zákon rovnováhy a uchovania energie. V podvedomí obete takýto stav vyvoláva krivdu, agresivitu, ktorá sa cez rodovú karmu prenáša na deti.

Rady bieleho mága:

V.Savenko tvrdí, že každé náboženstvo má svoje bioinformačné východiská. Niečo ako energetickú chodbu. Keď ňou v duchu ideme, nášmu vedomiu sa otvára prístup k silám schopným ovplyvňovať pozemský život a riešiť konkrétne problémy. Kľúčom pre vstup je najmä modlitba. Významnú úlohu pri zostavení modlitby zohráva hodnotová orientácia a motivácia každého človeka. Pokánie z hĺbky srdca môže zmeniť karmické programy. Opakovanie kľúčových fráz a myšlienok v modlitbe je veľmi dôležité.

Neutralizácia kliatby - Mág Savenko radí zobrať do ruky kostolnú sviečku a zapáliť ju. Urobiť okolo jej plameňa z dlaní korýtko a prosiť Boha, aby s pomocou ohňa očistil váš dom do všetkých negatívnych energií a modlitbu treba odriekať nahlas.

Potom so zapálenou sviečkou pristúpte k vnútornej strane vchodových dverí a prejdite po ich obvode v smere hodinových ručičiek, plameňom sviečky, potom sviečkou dvere prekrižujte. Prejdite všetkými izbami a miestnosťami, pričom každý roh, každé okno a každé dvere prekrižujte plameňom sviečky. Potom znovu urobte kruh a kríž okolo vstupných dverí do vášho bytu. Sviečku nechajte dohorieť do konca a čierny vosk, ktorý po nej zostane, zakopte čo naďalej od domu.

Proti urieknutiu - Vraj stačí ísť do kostola, postaviť sa do prostriedku a prosiť Boha, aby dal vášmu srdcu dostatok lásky a milosrdenstva, aby ste dokázali tomu človeku, ktorý vám urieknutie spôsobil, odpustili. Ak vám srdce povie, nie rozum, že ste odpustili, zapáĺte za zdravie toho človeka sviečku a poprajte mu všetko dobré.

Očista čakier - Cvičenie sa robí 40 dní, ale nie viac ako dvakrát do roka. Pomáha pri zrušení primitívnej mágie a nabíjania vlastného biopola kladnou energiou. Robí sa ráno, pol hodinu pred jedlom.

Treba sa postaviť priamo, rozkročiť do šírky ramien. Postaviť na špičky nôh a vtiahnuť brucho smerom k chrbtici- Ruky sú upažené vo výške ramien, dlaňami hore. Pri nádychu si predstavíte dúhu, ktorá prechádza nad vašou hlavou z ľavej ruky do pravej. Pri výdychu, opäť cez nos, sa spusťte na päty a vystrčte brucho. Dúha sa pritom vracia do ľavej ruky. Nádych a výdych opakujeme, teraz však dúha vychádza z pravej ruky a s výdychom sa do nej vracia. Potom dúha znovu vychádza z ľavej ruky a s výdychom sa do nej vracia. Nádych a výdych opakujem osemkrát. Na záver sa dva- až tri razy normálne nadýchneme a vydýchneme aby sme obnovili normálny rytmus dýchania.

Pozor, energia sa vracia !

Len málo ľudí si však uvedomuje, že ovplyvňovanie druhej osoby sa mu vráti spätne ako ešte silnejšia energia než pôvodne vyslal. Ani lásku si druhého si nemožno týmito praktikami vynucovať, vždy treba mať na pamäti, že aj to je násilná manipulácia s biopoľom druhého. V tejto súvislosti sa dá hovoriť o úmyselnom a neúmyselnom urieknutí alebo očarovaní.

Čo vám je?

Igor Saveljev v knihe Urieknutie, vampyrizmus a karma uvádza, ako sa urieknutie a očarovanie premietajú do chorôb. Tvrdí, že narušenie činnosti organizmu súvisí so zlou prácou čakier - energetických centier na tele človeka. Vďaka príznakom choroby možno zistiť, ktoré čakry boli mágiou poškodené. Okrem iného hovorí:

Ak energetická diera vznikla v prvej čakre, potom prvými príznakmi môže byť skľúčenosť a živočíšny strach. Následne sa objavia poruchy čuchu a choroby súvisiace s močovým mechúrom a pohlavnými orgánmi. Z psychologického hľadiska si jedinec neverí.

Pri napadnutí druhej čakry sú počiatočnými príznakmi disharmónia a sexuálna neuróza. Potom sú napadnuté vnútorné pohlavné orgány. Súčasne takýto človek stráca schopnosť splodiť zdravé deti.

Poškodená tretia čakra sa prejavuje rozladeným v oblasti slnečného pletenca. Objavuje sa pocit napätia, choroby žalúdka, pečene, žlčníka a je narušená nervová vegetatívna sústava.

V súvislosti s urieknutím sa zlá práca štvrtej čakry prejavuje depresívnymi reakciami a poruchami kardiovaskulárneho systému.

Ak je miestom urieknutia piata čakra, potom postihnutý cíti problémy na prednej časti krku, zvyšuje sa emočná nestabilita, postihnutý trpí chorobami dýchania a tráviacich orgánov. Poškodením štítnej žľazy klesá tvorivá schopnosť.

Urieknutie premietnuce sa do šiestej čakry vedie k poruchám nervovej sústavy, k psychickým chorobám, k poškodeniu ľavého oka, ucha, nosu. Znižuje sa schopnosť myslieť a upadá vôľa i intelekt.

Pri poškodení siedmej čakry trpí predovšetkým horná časť mozgu, pravé oko a veľmi klesne duchovnosť i intuícia.

Pri neúmyselnom urieknutí je v pozadí obyčajne závisť, ale pri úmyselnom už nenávisť. V prvom prípade sú napadnuté len niektoré čakry, ale v druhom už väčšina. Škodlivé sú v podstate všetky negatívne reakcie, ktoré šírime do svojho okolia. Igor Saveljev hovorí aj o tom, že začarovanie robí profesionál, premyslene a cieľavedome, pričom samotné začarovanie je založené na bioenergetickom kóde obsahujúcom informáciu vplyvu na konkrétnu osobu. ( Odborníci sa napríklad domnievajú, že stačia tri osoby plne ovládajúce mágiu, aby zmenili počasie.)

Ako zistiť či vám niekto takto ublížil ? Dá sa to pomocou virgule, alebo kyvadielka. Môžu to byť rôzne stvrdnuté či zhrubnuté miesta na koži, modrinky neznámeho pôvodu alebo časté choroby niektorých orgánov.

A existuje aj už klasický spôsob, ktorý možno mnohí z vás poznajú. Potrebujeme k tomu širokú nádobu z dreva, hliny alebo cínu a tri zápalky. Nádobu napustíme vodou a postavíme ju pred seba. Potom zapálime zápalky jednu po druhej, pričom v okamihu, kedy sa plameň dotkne prstov, hodíme ju do vody. Keď všetky tri zostanú nad vodou je všetko v poriadku. Ak niektorá z nich spadne dole ku dnu, je človek pod negatívnym záporným vplyvom.

Katarína Bednářová
Foto: Karol Hatala


(c) Putnici / http://putnici.sk/