Príčiny ľadvinových kameňov...
@ elfova zdravotná poradňa     17.1. 05, 05:57


Petr Soldán

mef píše: Pán Petr Soldán z Moravy patrí k jasnovidným bylinkárom. Má vlastného duchovného pomocníka, ktorý s ním komunikuje na vedomej úrovni a a získava informácie od duchovných sprievodcov osôb, ktorí sa na pána Soldána obrátia so svojim zdravotným problémom. Tieto informácie o zdravotnom stave a duševných prežitiach predchádzajúcim chorobám, odovzdá liečitelovi aj s radou ako pomôcť. Bytostní - priatelia ( elfovia kvetín ) navrhnú vhodné zloženie bylinnej zmesi a liečiteľ sa v tom okamihu stáva iba predĺženými rukami bytostných pomocníkov. Ide o terapiu, ktorá nemá pevné pravidlá, ale je stanovená pre každého individuálne. O pánovi Soldánovi je známe, že svojím osobným vývojom dosiahol bod, kedy sa stal nástrojom aby pomáhal druhým. Je kanálom, ktorým preteká z Hora liečivá sila. Pán Soldán prisľúbil, že raz do týždňa sa bude venovať vaším otázkam ale aj zdravotným problémom pútnikov. Prvú otázku som si dovolila položiť sama.

Pán Soldán mojej známej diagnostikovali ľadvinové kemene. Môžete mi vysvetliť, čo tomuto ochoreniu predchádzalo?

„Stále častěji přicházejí pacienti ,kteří mají potíže z ledvinami.Právě nedávno jsem měl takový případ.Vzhledem k tomu ,že se jednalo o člověka otevřeného mohli mu být i poskytnuté informace o původu jeho starostí. Ledviny jsou orgán odrážející náš vztah k osobám nám nejbližším.Jde tedy o partnerské vztahy.Bojíte se v tom případě vás tyto potíže dříve nebo později potkají. Jen míra a intenzita rozhoduje o průběhu.Velmi často se stává ,že lidé, kteří utrpí nenadálý šok, postihne akutní selhání ledvin. Jde-li o kameny, jde o strach takřka zhmotnělý v kámen. Není snadné rozpustit obavy ,ale vždy doufám, že se nám to společně s pacientem podaří. „

kb
Foto: Karol Hatala

Kontakt: soldanx@volny.cz
www.moravskekvety.cz/


(c) Putnici / http://putnici.sk/