?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Teória dutej zeme, jej minulosť a súčasnosť
@ z pera čitateľov     14.6. 07, 22:58

Copyright (c) Juraj Sipos

„Európska a teda „Západná veda“ považuje ľudskú civilizáciu iba ako výsledok nedávneho vývoja, ktorý začal včera s „domorodcami“ doby kamennej a ktorá sa skončila dnes Rockefelerom, pričom dávnoveká kultúra sa považuje za barbarskú. Je to predsudok modernej doby, že postupnosť v poznávaní bola vždy lineárna. Naša vízia prehistorického obdobia je podstatne iná...
Sri Aurobindo Ghosh (indický filozof)

Teória dutej Zeme

Teória dutej zeme je dávnoveká ezoterická teória, ktorá sa opiera o skutočnosť, že hlboko v našej Zemi žije veľmi vyspelá civilizácia. Podrobnejšie je priblížená v dávnovekých záznamoch od Herodota, ale i u tibetských lámov, ktorí toto „kráľovstvo“ pomenovali ako Šambala.

Iba nedávno som počul, ako jeden policajt rozprával: „Kreslili tam fašistické symboly...“

Dnes sa nikto nepozastaví nad tým, že na školách chýba primeraná edukácia o tom, že Adolf Hitler bol mystický šialenec, ktorý vzal prvky metafyziky s teóriou o existencii dávnovekej rasy, azda oveľa „vyššej“, o ktorej písali rôzni ezoterici už predtým. Postavil teda svoju ideológiu na tom, že "rasa Árijcov" bola „vyššia“ a že Nemci majú svoj pôvod v nej. Tento človek investoval do výskumu Južnej Ameriky i Tibetu veľmi veľa peňazí a vie sa, že po páde Berlína sovietske i americké vojská našli v Berlíne tibetských mníchov.

Prvým elementom nacistického okultizmu bola zmienka o mýtickej krajine Hyperborea-Thule, ktorá sa podobá Platónovej Atlantíde, len s tým rozdielom, že Herodotus písal o egyptskej legende, ktorá sa zmieňovala o kontinente Hyperborea na ďalekom severe – akási odroda “Šambaly” v starovekom Grécku. Vznikla tak spoločnosť Thule (Thule-Gesellschaft), ktorej hlavným pilierom bola vyššie uvedená viera, že Nemci kedysi dávno prišli z tejto "krajiny", kde žila oveľa vyspelejšia rasa, ktorá tu nechala svoju „pečať“ – hákový kríž, o ktorom sa na školách učí, že je to nacistický znak, čo je absolútny nezmysel.

Spoločnosť Thule, ktorá bola založená v roku 1918, sa opierala o ďalší dôležitý bod, a to ten, že naša Zem je dutá, čo už uviedol aj britský astronóm Sir Edmund Halley, ktorý ako prvý prišiel s touto myšlienkou už v roku 1692. Táto zaujímavá koncepcia sa neskôr dostala i do širšieho povedomia ľudí a Jules Verne tak napísal veľmi slávnu knihu o ceste do podzemného sveta.

Cieľom spoločnosti Thule bolo predovšetkým skúmanie, odkiaľ prišli germánske kmene, a neskôr sa jej idey orientovali proti iným rasám, najmä Židom.

Svastika alebo hákový kríž je dávnoveký symbol šťastia a prosperity a tento výraz je prevzatý zo Sanskritu – svastika je aj tradičným symbolom pohanského boha hromov a sily severu – Thora. Používali ju aj starí Slovania a symbol sa nachádza po celom svete, dokonca ho mali aj starovekí Židia a na tejto stránke je zobrazenie hákového kríža v Ježišovej hrobke: http://www.swastika-info.com/en/worldwide/israel/1061583505.html
Hitler „ukradol“ tento symbol v presvedčení, že patril predkom Nemcov – tzv. „Árijskej rase“, ktorá bola geneticky údajne „vyššia“.
Dutá Zem

Na internete, najmä v anglofónnej oblasti, v istých ezoterických kruhoch dosť rezonuje myšlienka, že po zániku Atlantídy, ktorý sa – ak vychádzame exaktne z Platóna – uskutočnil približne pred 11,600 rokmi, sa časť vyspelej civilizácie, aby prežila veľkú kataklizmu, ukryla pod zem, kde však už mala vybudovanú sieť tunelov, o ktorých existujú historické záznamy. Hoci Platónov záznam bol urobený neskôr, treba vychádzať z času pôsobenia Solóna v Egypte. Egypťania totiž povedali Solónovi, že Atlantída bola zničená asi pred 9000 rokmi. Ak teda pripočítame 600 rokov pred našim letopočtom, kedy žil Solón, a 2000 rokov od čias Krista do dnešnej doby, a potom 9000 rokov, získame dátum 11,600 rokov.
Legendy

Podzemné kultúry – hadí ľudia v Indii

“Ardžuna se oženil s Ulupí, princeznou hadího světa, a posléze Subhadrou, Kršnovo sestrou.”
Mahabharáta

V Indii je staroveká viera, ktorá stále prežíva, že existovala podzemná rasa ľudí. Podľa legendy ide o veľmi vyspelú rasu s rozvinutou technológiou. „Naga”, čo je termín zo Sanskritu pre túto “rasu”, je polobožská rasa tvorov obývajúcich podzemie a “Naga” v Sanskrite znamená “had”. Títo “hadí ľudia” sú hlbokou súčasťou hinduistickej mytológie – Véd i purán.

Kmeň Indiánov Hopi

Za veľmi dôveryhodné možno považovať svedectvá a záznamy severoamerického indiánskeho kmeňa Hopi (hoci nejeden kmeň v USA má podobné legendy), ktorí verí, že ako kmeň vyšli z podzemia, kde boli ukrytí pred potopou. Títo Indiáni veria v päť svetov a v podzemí boli z dôvodu zničenia druhého sveta, kedy prišiel tretí svet. Hopi majú niečo veľmi podobné s kresťanstvom – očakávajú príchod bieleho brata (Pahana) – vykupiteľa, ktorý im prinesie stratenú kamennú doštičku s chýbajúcim proroctvom. V ich legendách sa spomína „Pavúčia žena“, ktorá ich vyviedla z podzemia a ktorá sa podobá na indického Boha Ganeša, ktorý má štyri ruky a chobot.

Egyptský boh Osiris

Egyptský boh Osiris bol bohom podzemia. Existuje aj Kniha mŕtvych, ktorú mali Egypťania.

Šambala

Túto „mystickú krajinu“ má vo svojich zápisoch aj dávnoveká, azda vôbec najstaršia kultúra Zhang Zhung v Tibete, označovaná aj ako Xiangxiong. Tibetský budhizmus inkorporoval šamanistické kultúry Bön a Zhang Zhung; Šambala teda nie je výlučne iba súčasťou budhizmu.

Toto legendárne a osvietené kráľovstvo (Šambala) znamená "zdroj šťastia", ale aj „domov nesmrteľníkov“ – Gyanganj. Stráži najtajnejšie duchovné učenia sveta, vrátane Kalačakry (koleso času), čo je pilier budhistickej múdrosti. Istými meditačnými schopnosťami, ale i správnym vnímaním sem možno preniknúť. Budhizmus spája Šambalu s Budhom, o ktorom sa vraví, že pred smrťou nadobudol formu jedného z bohov Kalačakry a odovzdal svoje najvyššie učenie skupine prívržencov v južnej Indii.

Miesta známe v súvislosti s UFO a podzemím

Tibet

Dróna prozradil tajemství, jak zacházet s tajnou a mocnou zbraní. Ale varoval ho:

„Bude-li zbraň vystřelena na slabšího nepřítele, může spálit celý vesmír. Zacházej s ní opatrně!
Mahabharáta

Okrem „hadích ľudí“ aj Tibet je opradený tajomnými legendami o podzemí. Svätá hora Kailasa, najvyšší pilier hinduizmu i budhizmu, je domovom Boha Šivu a sú tu rôzne jaskyne. Ďalšou zaujímavou oblasťou v Himalájách je Kongka La, ktorá sa nachádza na hranici s Čínou a Indiou a okolití ľudia vravia, že občas vidieť, ako z podzemia vychádzajú neznáme lietajúce objekty. Rovnako aj pútnici k svätej hore Kailasa občas referujú o niečom podobnom.

Mato Grosso

Táto oblasť, resp. najmenej prebádaný štát v Brazílii, je veľmi známy výskytom UFO.

Mt. Shasta

V Kalifornii je to prekrásny vrch a existuje veľa príbehov o UFO a aj o otvoroch do podzemia.

Príbeh admirála Byrda

Admirál Byrd bol jeden z významných bádateľov USA, ktorý sa narodil v roku 1888 a v dvadsiatom roku svojho života vstúpil do námorníctva USA. Mal veľkú záľubu v lietaní. Stal sa z neho jedinečný moreplavec a letec, neskôr aj letecký inštruktor pre námorníctvo USA.

Tento človek sa preslávil ako bádateľ a cestovateľ v expedíciách do Antarktídy i Arktídy a neskôr svojim tajným denníkom. Vo februári v roku 1947 tento admirál letel ponad severnú pologuľu, čo popisuje vo svojom denníku; pričom tu ide o akési „blízke stretnutie“.

V denníku admirála Byrda je zápis:

(jednotlivé pasáže boli prekladané voľne a možno ich nájsť v originálnej verzii na mnohých internetových stránkach v angličtine):

11:30 – Z pravej strany i zľava nás sprevádzajú akési lietajúce stroje! Približujú sa k nám a čosi z nich vyžaruje... Podobajú sa diskom a sú dosť blízko, aby sme mohli rozpoznať označenia, ktoré sa podobajú hákovým krížom...

“Dovolili sme vám sem vstúpiť, lebo ste dobrý človek a dobre známy na povrchu Zeme, admirál.“ Ja som bol úplne nemý. „Áno,“ odpovedal majster, „nachádzate sa vo svete Ariani, čo je podzemný svet.“

“... V roku 1945 a aj neskôr sme sa pokúšali nadviazať kontakt s vašou rasou, ale naše úsilie sa stretlo s nepriateľskosťou, poslali sme k vám naše lietajúce stroje Flugelrads, po ktorých ste strieľali...“

“Naši poslovia doručili správy mocnostiam vášho sveta, tie však stále nepočúvajú... Vidíte, naša veda a kultúra je mnoho tisíc rokov v predstihu oproti vašej rase, admirál.“


Smoky God alebo cesta do vnútra zeme
Olaf Jansen ako devätnásťročný rybár z Nórska sa spolu s otcom rozhodli plaviť sa ďalej na sever. Po nebezpečnej ceste sa dostali na miesto, ktoré možno označiť ako podzemný svet. Vzniká kniha o utopickom podzemnom svete Agharta, o ktorom sú zmienky aj v starovekých záznamoch nórskej mytológie – Valhalla, ale aj v tibetskej Šambale. Knihu napísal Willis George Emerson, avšak nejde o zábavnú literatúru, ale o druh okultného žánru s tvrdeniami, ktoré si nárokujú pravdovravnosť: http://www.ourhollowearth.com/SmokyGod.htm

Dr. Raymond Bernard
Spomedzi mnohých autorov o teórii dutej zeme ma zaujal Dr. Bernard, ktorý vo svojej knihe The Hollow Earth (Dutá zem) rozpráva príbehy o ľuďoch, ktorí vošli do podzemia a podľa Bernarda UFO pochádza práve odtiaľto.
Citujem: (O tuneli v Roncador [v Mato Grosso] sa hovorí, že ho strážia divokí Murcego Indiáni. Esej sa volá 'The Mysterious Tunnels and Subterranean Cities of South America' (1960)):
Vstup do jaskýň strážia títo Indiáni – sú tmaví, s veľkou fyzickou silou. Vedia všetko zacítiť lepšie ako stopársky pes. Aj keď vám dovolia vojsť dovnútra, obávam sa, že sa navždy stratíte pre súčasný svet; pozorne strážia tajomstvo a nemusia pustiť ľudí späť do tohto sveta, ak raz niečo uvideli.

Percy Harrison Fawcett

Aj keď môžeme spomenúť autorov ako Ignatius Donnelly (1831 – 1901) či Joseph-Alexandre Saint-Yves (1842-1910), ktorí skúmali problematiku Atlantídy skôr iba teoreticky, medzi najvýznamnejšie osobnosti patrí britský bádateľ Fawcett, ktorý zmizol v oblasti Mato Grosso v Brazílii a ktorý verejne deklaroval, že jeho cieľom je nájsť stratené mestá Atlantídy. Okolo Fawcetta sa rozvinulo veľa rečí práve v súvislosti s podzemnou civilizáciou a nasledovali ďalšie expedície, ktoré ho chceli hľadať, avšak vždy neúspešne. Percy Harrison Fawcett bol veľmi dôveryhodnou osobnosťou – vedec, ktorý pomáhal tvoriť mapy, archeológ a člen kráľovskej geografickej spoločnosti vo Veľkej Británii, ktorý veľmi pomohol vede. Zmizol v Brazílii v roku 1925 v džungli ešte s dvoma spoločníkmi. Tento človek, okrem rôznych spisovateľov, vnukol svetu myšlienku uvažovať o Atlantíde reálnejšie. Predtým realizoval aj expedície v Bolívii, kde vraj existuje stratený (nikdy ho nenašli) indiánsky kmeň Toromona, o ktorom existujú zápisy, že bojoval s Inkmi proti Španielom.

Fawcett sa nechal inšpirovať Dokumentom 512, ktorý sa nachádza v knižnici v Rio de Janeiro a kde sa popisuje nájdenie historického a dávneho mesta bez obyvateľov v roku 1753. V dokumente sa tiež hovorí o tuneloch: „Ich dĺžka sa nikdy nezistila, pretože najdlhšie lano, ktoré sme použili, nenašlo spodok“.

Po Fawcettovi prišiel ďalší – Hugh McCarthy a o jeho príbehu píše David Hatcher Childress. Hugh takisto zmizol, ale po poštovných holuboch posielal správy a posledný priniesol odkaz o nájdení pyramídy a chrámov.

Priblíženie podzemných svetov

Takto sa postupne začal formovať koncept Agarthy, ktorý označuje podzemnú sieť tunelov a hovorí sa, že Šambala je jeho hlavné mesto.

Britský bádateľ T. Wilkins tvrdí, že aj mongolské kmene veria v existenciu tunelov; patrí sem však aj známy Roerich (1874–1947), ktorý viedol expedíciu cez Áziu (Kašmír, Ladakh, Monglosko, púšť Gobi...) s úmyslom nájsť Šambalu v expedícii, o ktorej sa vraví, že ju financovala sovietska NKVD.

Aramu Muru

Tieto „veľké dvere“, tajomne presne sedem metrov široké a sedem metrov vysoké, sa nachádzajú asi 35 km od mesta Puno v Peru, ktoré leží vo výške 3825 m nad morom pri jazere Titicaca. Po objavení týchto záhadných dverí sa širšia verejnosť začala viac zaujímať o indiánsku legendu, ktorá hovorila o "Bráne do božej zeme". "Hviezdna brána" sa nachádza blízko jazera Titicaca v Peru; je to kamenná konštrukcia a existuje legenda, ktorá hovorí o kňazovi Inkov menom Aramu Muru, ktorý bol súčasťou kultu "Sedem lúčov", ktorý sa vydal na cestu z Tiahuanaca do Cusco so zlatým diskom, ktorý predstavoval "Kľúč Bohov siedmych lúčov". Disk údajne kontroloval otvory do podzemných tunelov. Kňaz na ceste zmizol a nikto ho už neuvidel.

Domorodci žijúci v blízkosti vravia, že okolo týchto dverí vidieť divné úkazy, napríklad vysokých mužov doprevádzaných svetielkujúcimi "guľami svetla", alebo "ľudí", ako vstúpili do týchto dverí a zmizli. Pre tých, ktorí tu žijú, je jasné, kto sú títo "návštevníci".

http://www.southamerican-quality.com/english/aramu_muru.asp

Záver

Na internete koluje aj výpoveď Šaruly, ktorá o sebe tvrdí, že je vyslankyňou mesta Telos, ktoré sa ukrýva pod zemou pod vrchom Mt. Shasta v Kalifornii.

Ťažko povedať, či možno všetkému veriť, osobne som však veľmi naklonený veriť legendám a aj keď kniha Akakor od Karl Bruggera je vskutku veľmi zaujímavá, tento príbeh však vyrozprával nemeckému novinárovi iba jeden človek, Indián menom Tatunca Nara. Uveriť v kmeň „bielych Indiánov“ prezývaných ako Ugha Mongulala iba z výpovede jedného človeka si vyžaduje toto potvrdiť z ďalšieho zdroja.

Lietajúce stroje popisuje aj Mahahbharáta. UFO teda nie je ničím novým. Popísal ho už Alexander Veľký (337 rokov pred Kristom) ako „strieborné diskom podobné lietajúce objekty...“.

Dnes existuje iba dve promile živočíšnych druhov oproti dávnoveku. Ako je možné, že Darwin i ostatní vedci vidia v rôznych druhoch ako Neandertálci a pod. iba súvislú čiaru „vývoja“ a nie paralelné druhy? Nemohol popri človeku ešte existovať vyspelejší tvor s dokonalejšou DNA, z ktorého pôsobenia vznikli rôzne knihy ako Biblia či Mahabharáta?

Veda musí stáť na dôkazoch. Ale v prípade vyslovenia horeuvedenej myšlienky seriózny vedec príde aj o prácu, pretože ortodoxné myslenie vyčleňuje všetko, čo sa od neho líši.

Informácie z legiend dávnych predkov a múdrosti domorodých kmeňov by mali byť presvedčivé. Sú aj vedci, ktorí vytýkajú ostatným kolegom ignorantstvo voči Zemi ako takej, o ktorej vieme hádam ešte menej ako o mesiaci. Pre poznanie však nestačí iba encyklopedický prístup, pretože ten niekedy postráda schopnosť odlíšiť to, čo je dôležitejšie viac a čo menej, najmä, ak ide o naše dobro.

Web: http://www.freebsd.nfo.sk/ezoterika/

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (68) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Svastikainamorato18.Jun:02:09
realita nebo hra?Selma17.Jun:06:49
Otázky na autoragyalpo15.Jun:03:18
85. "civilizacii CASU"AnamenSi15.Jun:00:18

čitateľov: 7302   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (22)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy