?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Kňaz, filozof a spisovateľ Ján Maliarik vo sojej krajine takmer neznámy
@ duchovno -> predstavujeme     5.8. 05, 01:16


„Ponáram sa celou svojou dušou do svätých hlbín božských a Jeho večnej múdrosti.“ Takto začína jedna z modlidieb evanjelického farára Jána Maliarika (1869-1946), ktorý patrí medzi výnimočné osobnosti. Svojim myslením i celkovým pôsobením predbehol svoju dobu. Tento duchom veľký človek pôsobil kontroverzne aj v náboženských kruhoch, lebo hovoril a písal o veciach, ktorým ani dnes ešte mnohí nerozumejú, alebo ich nechcú pripúšťať. Vo svojej hlbokej kresťanskej viere sa zmieňuje aj o smeroch, ktorými sa budeme uberať, a tým je - podľa neho – ezoterická filozofia. Pracoval s termínmi ako fyzická, astrálna, mentálna úroveň a ďalšie v rámci kozmických princípov siedmich úrovní kozmu, ale i človeka.

Narodil sa 8. novembra 1869 v Myjave. Otec bol četník, matka domáca. Evanjelickú teologickú akadémiu vyštudoval v Bratislave a v Prešove. Takmer celý život pôsobil vo Veľkých Levároch ako evanjelický farár. Tento výnimočný človek bol aj náboženským filozofom, spisovateľom, prekladateľom a zároveň bojovníkom za mier. Ovládal niekoľko rečí, okrem úradnej maďarčiny a rodnej slovenčiny výborne hovoril po česky, pričom písal aj v nemčine a latinčine. Zároveň usilovne študoval poľštinu, ruštinu, srbštinu, angličtinu, esperanto a sanskrt. Jeden z jeho cieľov bolo: „preskúmať a zharmonizovať všetky väčšie svetové náboženstvá.“ Prednášal vo viedenskej a ďalších teozofických spoločnostiach, pričom zvláštnu pozornosť venoval dielu staroindického filozofa Šankaru /asi 788 – 820/, o ktorom hovorí ako o kráľovi filozofie po praktickej stránke.

Takým byť: podobať sa anjelom neba a vznášať sa vozvýš k prameňu všetkého dobra, to sa volá hľadať kráľovstvo Božie. Píše Ján Maliarik a inde radí, kde kráľovstvo Božie hľadať: rozpoznávaním večného od dočasného, inými slovami medzi nesmrteľným a smrteľným, medzi nebeským a zemským, pomíjajúcim a nehynúcim.

Príbeh o dvoch mudrcoch

V jednej zo svojich kázní veriacim vyprával tento príbeh: Boli raz dvaja veľkí mudrci. Jeden z nich veľmi veľa vedel a ešte viac hovoril, ako vedel. Veľkosť toho druhého spočívala v tom, že málo vedel, ale aj rozprával menej, ako boli jeho vedomosti. Tvrdil, že on len jedno vie, že Boh je a že to mu stačí. Dozvedel sa o tom ten druhý veľký mudrc a tiež o tom, že celý život trávi v mlčaní, a tak ho chcel spoznať a dať mu niečo zo svojich múdrostí.

Keď sa stretli, ten mnohovravný len hovoril a hovoril... A ten málovravný len mlčal. Keď to už dlho trvalo, ten veľavravný sa namrzel a začal mu dokazovať, že Boha niet. Použil pritom všetku svoju múdrosť a schopnosť reči. Ale onen vyčkajúc koniec múdrej reči, predniesol tichým, posvätným hlasom: „Boh je“. Mnohovravný sa na to nahneval a povedal: „Ale ukáž mi ho, kde je?“ Málovravný ticho odpovedal: „Ak mi ukážeš, kde ho niet, potom ti ja poviem, kde je“.

Ten veľavravný prestal od tej doby mnoho hovoriť a uveril, že Boh je, lebo všetko z neho a skrze neho je...

Po vypuknutí prvej svetovej vojny otvorene vyhlásil vojnu vojne nenásilnými prostriedkami. Navštevuje konzuláty bojujúcich strán vo Viedni i Budapešti, rozosiela výzvy na zastavenie krviprelievania, napriek cenzúre dáva tlačiť „svetomierové“ brožúrky, apeluje u cisára vo Viedni. Stal sa nepohodlným, a tak ho cirkevní predstavitelia prinútili, aby požiadal o penzionovanie. Politicky bol natoľko neprijateľný, že mu dokonca zakázali voľný pohyb a mal byť umiestnený do ústavu pre choromyseľných. Diagnóza: „Trpí halucinačnou formou paranoje a aj keď je v súčasnosti kľudný, záchvaty sa však môžu náhle a neočakávane dostaviť... choroba je to nevyliečiteľná.“ Maliarik sa opakovane odvolal až k ministrovi, nakoniec bol „postavený na voľnú nohu“.

Na pódiu v kňazskom rúchu

Bola druhá februárová streda roku 1916, keď v pražskom Národnom divadle dávali Wagnerovu operu Valkýra. Námet z germánskej mytológie privábil vybrané obecenstvo, hľadisko bolo plné. Počas hlavnej prestávky z prvého radu vystúpil na pódium muž v kňazskom rúchu. Keď publikum znova zaujalo svoje miesta, rečník zvučným hlasom „v mene Božej Vôle“ vyzýva zastaviť všetky vojnové akcie, nezmyselné vraždenie a utrpenie na frontách i v zázemí a všetkých vyzýva, aby si obe bojujúce strany ako kresťania podali ruky v bratskej láske. To bola jasná výzva proti vojne, ktorá práve mučila ľudí.

Tento incident nezostal bez následkov. Obvinili ho z velezrady a zatvorili. „Chystal som sa k smrti“- píše vo svojej autobiografii. „ Iba pri spomienke na opustenú mamičku mi strašný bôľ srdce zvieral.“ Život mu zachránil zásah vplyvných priateľov. Internovali ho na psychiatrickej klinike ako choromyseľného. „Boli to tie najhoršie dva roky v mojom živote“ – hovorí. „Tak ma z môjho bláznovstva liečili, že by som bol čochvíľa skutočne zošalel.“

Po podmienečnom prepustení sa spolu so zúboženou matkou ocitol na dlažbe celkom bez prostriedkov. Vrátil sa späť do Veľkých Levár, kde vysilená matka zakrátko zomrela.

V novom štáte, ktorý vznikol - v Československu - ho odstrčili, ešte ani nie päťdesiat ročného, s biednou penziou. Do konca života žil v podnájme u miestnej učiteľky, kde sústavne literárne pracoval. Podporu našiel u skupiny priateľov a žiakov v Brne, ktorí mu v
medzivojnovom období pomohli vydať štyridsať spisov za vyše milión korún a nezišťne ich rozdávali.

Maliarikove práce v rokoch 1925 – 1938 prenikli do celého sveta. So svojimi duchovnými priaznivcami korešpondoval, napríklad s indickým rádžom Maliendrom Pratapom. Vo svojich spisoch sústavne poukazoval na dve hlavné prekážky na ceste k dosiahnutiu vysokých cieľov a vznešených ideálov: ľudskú nevedomosť a ľudský egoizmus. Hovorí o piatich arciprincípoch. Dva z nich sú formálne. Ženský princíp: priestor, mužský: čas. Dva princípy sú obsahové: ženský – hmota, mužský – duch. Piaty princíp je zákon kauzality. „Tieto princípy tvoria základ celého života zjaveného i nezjaveného. Sú priamo v nás, žijeme uprostred nich, s nimi stúpame i klesáme až do nekonečna“ – píše v Eseji o pěti arciprincipech.

Univerzálny štát

Neustále nabádal pre život vo vzájomnej úcte, láske a svornosti a odporúčal zanechať hrabivosť a nevraživosť. Tieto dodnes platné kresťanské a aj etické princípy mali nadobudnúť svoju platnosť v celosvetovom štátnom útvare. Celo-zemský univerzálny štát, to bol názov spisu, ktorý vyšiel v Prahe v r. 1925. Predpokladom jeho vzniku malo byť poznanie a evolučne vyššie etické zásady. Tento celosvetový štát mali riadiť ozajstní duchovní vodcovia, kde základné články ústavy mali vychádzať zo zásad pravdy a lásky zahrňujúce všetky prejavy života.

Ján Mliarik nadovšetko miloval slovenský národ pre jeho duchovnú čistotu a prorokoval mu významú úlohu vo vývoji. V jednom zo spisov píše: Národ slovenský je tichý, zbožný, pokojamilovný, dobrosrdečný, pokorný; je zo všetkých európskych národov najnevinnejší – má najmenej, nemá žiadnych politických hriechov a zločinov za sebou. Je nežne cítiacim dieťaťom a je zbožne úslužným uctievačom všetkých svojich Spolubratov – Národov.

Pokora, trpezlivosť, čistota, spravodlivosť, láska, tieto cnosti sú priečkami rebríka, po ktorom môže človek vystúpať vlastným poznaním a úsilím po mravnom sebazdokonaľovaní. A to dodnes neprestalo platiť, napriek tomu, že často sa prezentujú iné hodnoty. Vedieť rozlíšiť faloš od pravdy je úloha na celý život.

Je paradoxom dneška, že je na Slovensku takmer neznámy. O jeho popularizáciu sa najviac zaslúžil Ing. Otmar Doležal z Brna, ktorý ho poznal ešte zo svojho detstva. Ján Maliarik bol častým hosťom ich rodiny, keďže Doležalovci patrili k vydavateľom niektorých jeho diel a organizovali jeho prednášky. Doma mu hovorili: „Dôstojný pán z Levár“ a požíval u nich veľkú úctu. Otmar Doležal uchováva jeho literárnu pozostalosť.

Použitá literatúra: Vítězství Ducha nad Hmotou
K. Ján Maliarik, učiteľ lásky a pravdyLea Gallovápošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (37) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
rehabilitácia !?PopRo16.Nov:05:53
krásny idealistaDano05.Aug:02:56

čitateľov: 6187   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (22)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy