?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Zuby ako zrkadlo nášho vnútra
@ alternatívne vedy     19.7. 09, 14:48

Iba málo ľudí dokáže prežívať radosť z toho, že si sadne do zubárskeho kresla. A prečo by aj, veď musí mať dlho otvorené ústa napchaté kužeľkami vaty aj zurčiacou hadičkou zvanou odsávačka a nemôže ani kričať. Zubár sa nad ním nakláňa s vrčiacim čudom zvanom vŕtačka a pacient nemá pred touto hrôzou kde uniknúť.

Ako to vyzerá z pohľadu zubného lekára? Nuž, on sa „kúpe“ v pacientovom vyžarovaní a v jeho emóciách. Z otvorených úst sa dozvedá všetko, čo sa v ňom deje. Otvoriť ústa znamená, že sa pred zubným lekárom človek do istej miery odhalí a tento, ak pozná súvislosti ústnej dutiny a praxe života, nahliadne hlboko do človeka.

Len tak v kocke niečo o ústach: Pomocou nich tíšime hlad, pomáhajú nám pri dýchaní, bez úst by sme sa nemohli dohovoriť. Vieme sa nimi usmievať alebo robiť grimasy. Zuby odkrývame pri úsmeve, ich tvar a celkové usporiadanie pomáhajú tvoriť náš imidž.

„Predstavte si, vyrástol mi zub múdrosti,“ s úsmevom konštatovala pacientka ešte skôr, ako si sadla do zubárskeho kresla. Na tom by nebolo nič čudné, akurát to, že táto žena má niečo nad šesťdesiat. „To sa stáva,“ reaguje zubná lekárka MUDr. Soňa Mitrová z neštátnej ambulancie v Košiach. A celkom vecne konštatuje: „Zuby múdrosti sa objavujú až potom, keď už prebehla premena vo všetkých rovinách“.

Premena v rovinách? Čo to znamená? Táto neobyčajná veta sa stala podnetom na rozhovor.

„Stav zubov súvisí aj s tým čo človek zažil“, púšťa sa do reči zubná lekárka aj bez otázky. „Pritom nemám na mysli iba vyrazený zub pri páde, športe alebo nebodaj pri bitke. Aj keď práve takéto situácie najmarkantnejšie ukážu, aký spôsob života človek vedie.“

Stáva sa aj to, že do ambulancie príde pacient s ukrutnými bolesťami celej čeľuste a pritom ani nedokáže identifikovať, ktorý zo zubov to spôsobuje. Sem-tam to môže pocítiť, ale nie si je istý, lebo bolesti majú rôzny priebeh. Raz sú veľmi intenzívne, inokedy menej, občas aj ustanú. Zub, ktorý je zdrojom trápenia je bez kazu, ani röntgenový snímok nič neodhalil. Tu by sme nemali zabudnúť na metódy tzv. alternatívnej medicíny, na akupunktúru, homeopatiu, metódu one-brain a ďalšie, ktoré skúmala a v praxi si overovala zubná lekárka Michele Caffin.

„V takýchto prípadoch ide aj o strach, obavy z niečoho, alebo sa za tým skrýva nejaká choroba, psychická nevyváženosť, či strádanie. Ideálne by bolo povedať to pacientovi a spolu s ním pátrať, kde to vzniklo, z čoho a ako dlho to trvá,“ pokračuje MUDr. Mitrová. „Ak by to rešpektoval a uznal, navyše by s tým dokázal aj niečo urobiť, je veľmi pravdepodobné, že by nebolo potrebné ani ošetrenie. Ibaže – pacient dobre neujúka od bolesti a vy sa ho máte opýtať, či neutrpel nejakú psychickú ujmu, ktorá ho poznamenala? Asi by poriadne vyvalil oči. Vždy závisí od zubného lekára, aký zvolí postup. Niekedy je vhodné vyhľadať pomoc odborníkov z iných oblastí.“

►V našej ústnej dutine sú už na prvý pohľad dominantné dva zuby v strede horného radu – rezáky, častejšie im hovoríme jedničky. Aká je ich symbolika?

Podľa pozorovaní Michele Caffin tie súvisia s matkou a otcom. Rezák na pravej strane zodpovedá mužskému vývojovému prvku. Symbolizuje otca, autoritu, najvyššiu duchovnú bytosť Boha a ducha v tomto príncípe. Rezák vľavo hore symbolizuje matku, ženu a tiež jej dušu v ženskom princípe. Obe sily – mužská aj ženská sú obsiahnuté v oboch pohlaviach. Rezáky teda naznačujú ako reagujeme na otca a matku a princípy, ktoré sa k tomu viažu. Orientálna medicína používa termíny jin (ženský) a jang (mužský) princíp.

Niekedy býva medzi rezákmi medzera, tak to má napríklad Madonna. Hovorí sa, že to sú „zuby šťastia“. Nie vždy však prinášajú radosť. Ľudia s takouto medzerou majú problémy zladiť v sebe jin a jang. U mužov to znamená, že ich ženy priťahujú a zároveň aj odpudzujú. Takáto žena zas nedáva mužovi istotu, neustále ho vháňa do pochybností. Môže to znamenať aj „medzeru“, ktorá sa vytvorila medzi ním a jeho rodinou.

Ak sa rezáky vzájomne prekrývajú, dominantnú úlohu v rodine zohráva jeden z rodičov. Keď pravý rezák zakrýva ľavý, vládne otec. Ak je to naopak - ľavý rezák prekrýva pravý, dominuje matka. Tieto zuby majú súvis s obličkami a močovým ústrojenstvom.

►Sú také teórie, ktoré tvrdia, že ak sa človek dôsledne stará o svoju ústnu dutinu, pravidelne a dôkladne si čistí zuby, vždy po sladkom si vypláchne ústa, že si zuby udrží zdravé a nepokazia sa mu. Je to naozaj tak?

Chodia ku mne do ordinácie pacienti, ktorí sa o svoj chrup starajú vzorne, majú veľmi dobrú ústnu hygienu a napriek tomu sa im občas niektorý zub pokazí a vyžaduje ošetrenie. Ak sa na to pozrieme neklasicky, z iného pohľadu ako to býva bežné, tak môžeme predpokladať, že pacient citovo trpí alebo je v emocionálnom napätí a toto sa prenáša na úroveň jeho fyzického tela. A je tu kaz. Jeho citový problém sa premietol do zuba. Ale je tu ešte aj mnoho iných vplyvov.

►Vráťme sa k čeľustiam. Čo vyjadrujú takzvané očné zuby – trojky?

Očné zuby súvisia so všetkými zmenami, ktorými prechádzame. Tak ko človek rastie, vyvíja sa, prekonáva pubertu až po klimaktérium. Očný zub na pravej strane, tretí zub od stredu, symbolizuje spôsob, akým sa chceme prezentovať vonkajšiemu svetu. Ľavý horný očný zub symbolizuje náš vnútorný postoj, ktorý má súvis so zmenami a aký postoj k nim zaujímame.

Pravá trojka v dolnej čeľusti súvisí s rastom tela. Akonáhle sa objaví, koncentruje do seba celú energiu rastu. Je to ako korková zátka vo fľaši šampanského, ktorou sme poriadne zatriasli. Ak sa tento zub posilní napríklad akupresúrou alebo akupunktúrou, človek môže v krátkom čase vyrásť aj o niekoľko centimetrov. Uvoľní sa energia, ktorá bola v týchto miestach zablokovaná.

Ľavá dolná trojka symbolizuje spôsob, akým vyjadrujeme premeny svojho vnútra.
Chcem zdôrazniť, že tieto zuby majú nesmierny význam. Vytrhnúť by sa mali iba vo výnimočných prípadoch, keď sa už nedá inak. U pacienta môže dôjsť k poklesu vitality, hlavne ak príde o dolné očné zuby.

►Už sme hlbšie v ústnej dutine – zuby, ktorým hovoríme stoličky, zodpovedajú číslu 4. Aké sú tu súvislosti?

Áno, hovoríme im štvorky. Tie zastupujú všetky naše túžby. Ak použijeme vetu „ja chcem“, tak to je ono. Hore vpravo poukazuje na to, akými sa chceme javiť smerom von, do okolia, ktoré nás obklopuje. Štvorka na ľavej strane zodpovedá túžbam v oblasti nášho citového sveta. Tieto zuby súvisia s našimi kolenami.

Na ľavej strane, ale dole, štvorkový zub poukazuje na to, ako dokážeme vyjadrovať svoje želania, či sme schopní povedať o svojich pocitoch ostatným ľuďom. Môžeme to prirovnať k nášmu energetickému centru v strede hrdla, ktoré tiež súvisí s vyjadrovaním, ale v širšom meradle. Štvorka vpravo dole súvisí s realizáciou našich plánov.

►Ako je to v prípade stoličiek, ktorým zodpovedá číslo päť?

Pre ne je charakteristická oblasť tvorivosti, ktorá v každom človeku drieme, len nie každý ju využíva. Prejavuje sa však aj v súvislosti s deťmi, najviac pri päťke vpravo hore. U žien, ktoré prišli o dieťa potratom a je jedno, či spontánne alebo zámerne, prípadne deti mať nemôžu, tento zub môže byť podvýživený, často ho treba zakryť korunkou. Päťka hore vľavo je veľmi zvláštna svojím obsahom. Poukazuje na to, prečo sme na tomto svete, je symbolom prazákladného zamerania človeka. Ak je náš spôsob života v súlade s našou osobnosťou, ľahšie dokážeme rozvíjať svoj talent a zistiť, v čom spočíva náš zmysel života. A o tom je tento zub.

Stáva sa, že mliečne zuby nechcú vypadnúť samé od seba. To znamená, že dieťa sa nechce stať dospelým. Často sa to prejavuje práve na zadnej stoličke vľavo dole. To signalizuje, že v rodine je matka natoľko dominantná, prípadne extrémne starostlivá, že dieťaťu ponecháva na jeho rozhodnutia málo priestoru. Musí sa jej podriadiť. Na fyzickej úrovni sa k tomuto zubu viažu plecia.

Zadná stolička vpravo dole súvisí s realizáciou našich plánov, hlavne v profesionálnej oblasti. Ak dôjde v zamestnaní k prenikavým zmenám, môže sa to odraziť práve na tomto zube.

► Máme tam ešte stoličky, ktorým zodpovedá číslo šesť a sedem.

Šestka vpravo dole má dôležité poslanie. Zastupuje to, na čom zvykneme stavať svoj život: prácu. Navyše tento zub súvisí so smrťou a znovuzrodením. Treba to chápať tak, že každý začiatok znamená zároveň odumieranie niečoho, čo je už staré a na tomto základe sa rodia veci nové.

Na to, či žijeme v harmonickom vzťahu so svojimi najbližšími ukazuje horná sedmička vľavo. Väčšinou to býva tak, že partneri majú isté predstavy, očakávania, ktoré by mal podľa nich ten druhý splniť. Ak sa tak nestane a partner to vníma ako sklamanie, môže sa to zhmotniť na zube - najčastejšie kazom.

►Zuby múdrosti – existuje nejaké vysvetlenie, prečo sa tak volajú? V čom spočíva ich „múdrosť“?

Osobne sa nazdávam, že je to v ich poslaní, lebo súvisia s univerzálnym vedomím, je v nich akási mystika, tajomno, symbol našej schopnosti splynúť so svojím vlastným vnútrom. Aby sa tak stalo v dokonalej súhre, na to naozaj treba múdrosť.

Niekedy sa stáva, že zuby múdrosti vyrastú len na jednej časti ďasien. Ak je to na hornej čeľusti, dá sa usudzovať, že tento človek síce uznáva existenciu neviditeľných, jemnohmotných rovín, ale zároveň o tom pochybuje a neveľmi sa stará o to, aby to uplatnil vo svojej praxi. Naopak, ak sú zuby iba v dolnej čeľusti, poukazuje to na jeho vedomú a cielenú prácu, aby do tohto sveta prenikol.

Ak sa človek usiluje o to, aby si osvojil materiálny aj duchovný svet v rovnakej miere, tak sa to premietne do zuba v múdrosti vpravo hore. Tento proces nastal u pacientky, o ktorej sme hovorili v úvode, až okolo jej šesťdesiatky a až vtedy jej tento zub aj vyrástol. Symbolom zuba múdrosti vľavo hore sú hlboko zakorenené obavy, že materiálny aj duchovný svet človeka odmietne, hoci on sám počíta so svojím vývojom. Osmička vpravo dole hovorí o tom, aké sú jeho schopnosti vyjadrovať svoje pocity vo svojom okolí. Zub múdrostivľavo dole je plný fyzickej energie, ktorá sa uvoľní, ak si nájdeme svoje miesto v tomto svete.

Dnes sa tieto zuby častokrát vytrhávajú, aj keď nemávajú kaz, aj keď je pravdou, že sa kazia rýchlejšie ako ostatné, obyčajne sú zle prístupné a majú nedostatok miesta na rast. Málokto si však uvedomí, že sa tak narúša, ba až ničí schopnosť spojenia s univerzálnym vedením.

Zhovárala sa: Lea Gallová
Foto: autorka

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (15) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
tosatiel21.Jul:01:52
postrehcarpo19.Jul:17:18
a čo dvojky?cathyc19.Jul:15:55

čitateľov: 42355   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (1125)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy