?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Michael Drosnin o Biblickém kódu
@ alternatívne vedy     11.9. 03, 02:24

"Tou nejkrásnější věcí, která nás může obohatit, je záhada, zdroj veškeré pravdy. Ten, komu je toto vzrušení cizí, kdo nezůstává v úžasu nad vyjeveným, je mu stejně užitečná, jako smrt: jeho oči jsou zavřené." - Albert Einstein, 1930

Bylo to v červnu, 1992, kdy Michael Drosnin poprvé narazil na existenci biblického kódu. Byl v Izraeli, kde se měl setkat se špičkovým izraelským zpravodajským důstojníkem a hovořit o eskalaci krize v Perském zálivu, když k němu přistoupil mladý voják a doporučil mu setkání s Eliyahu Ripsem, špičkovým jeruzalémským matematikem, který našel "přesné datum, kdy válka v zálivu vypukne. V Bibli".

Drosnin navštívil Ripse hned druhý den, kdy měl odlétat do Ameriky a seznámil se s Biblickým kódem, zvláštní teorií se zajímavým náboženským pnutím. Když přišel, Rips - jedna z největších světových autorit na skupinovou teorii (součást matematiky podléhající kvantové fyzice) - četl pasáž napsanou mudrcem 18. století zvaným Genius z Vilny:"Je pravidlem, že všechno co bylo, je a bude až do konce časů, je zapsáno v Toře, od prvního do posledního slova. A ne pouze v obecném smyslu, ale do posledních detailů o každém druhu a každém zvlášť, podrobnosti podrobností všeho, co se s ním stalo od data narození až do jeho konce."

Rips ukázal Drosninovi počítačový program, který obsahoval hebrejské znaky v pěti barevných kombinacích v mřížkách podobných skládačce. Drosnin hleděl do původní hebrejské formy Bible bez mezer ve slovech. Tvořilo to řetězec 304.805 písmen v 64 řádcích po 4772 písmenech. Profesor Rips společně se svým kolegou, fyzikem Doronem Witztumem probádávali unikátní zakódované tvary nalezené v Genesis. S počítačovým programem, který skenoval text za použití vědecké metody zvané ELS (Equidistant Letter Sequences - stejně vzdálené sekvence písmen), vědci objevili informace týkající se důležitých světových událostí jako je holocaust, zavraždění J.F. Kennedyho či Francouzská revoluce. Domnívali se, že se to děje častěji - a s větší přesností - než by umožňovala pouhá náhoda.

ELS nepřetržitě prohledává řetězec 304.805 písmen pro slova, jména a fráze ukryté v biblickém textu. Počínaje prvním písmenkem Bible program hledá slova tak, že přeskočí 1,2,3 a tak dále až k několika tisícům písmen. Tento proces se potom opakuje od druhého písmene, třetího a tak dále, dokud se nedojede k poslednímu. Když se nalezne slovo, může pak počítač hledat další relevantní informace. Je to program, založený na dvou základních zásadách. První, jak blízko od sebe jsou zakódovaná slova, a za druhé, zda jsou kroky, které nalézají slova, těmi nejkratšími. Rips tvrdí, že je uvnitř nekonečné množství zakódovaných informací, protože objev nového slova či fráze vyjevuje další křížové slovo, kde jsou vždy informace nalézány vertikálně, horizontálně, nebo diagonálně.

Drosnin si prohlížel výtisk, na kterém byla slova "Husajn", "Scudy" a "Ruské rakety" společně zakódována do Knihy Genesis. "Celá kódová sekvence sdělovala ´Přišel Husajnův den´," píše Drosnin. V kapitole 14 Genesis, kde je příběh o Abrahamových válkách, bylo nalezeno datum "výstřelu na třetí Shevat". Datum z hebrejského kalendáře je 18. ledna 1991, "den, kdy Irák vystřelil první raketu Scud proti Izraeli". Rips objevil datum tři týdny před tím, než začala válka.

Od úvodního setkání Drosnina s profesorem Ripsem uběhlo pět let. Dnes Drosnin sedí v tichém pokoji v hotelu Sebel v Sydney a dopadá na něj Slunce, které proniká dřevěnými roletami za ním. Je stále investigativním reportérem, který pracoval pro the Washington Post a newyorský Wall Street Journal. Prýští z něj pozorné, bedlivé vystupování, které ho protáhlo mnoha kauzami, ale jak připouští, Biblický kód je tou nejkontraverznější.

Události, které ho vedly k napsání Biblického kódu, by možná měly zůstat jeho tajemstvím. Ale nikoli. Je to skvělý myslitel, intelektuální lidumil, inteligentní novinář, jehož víra skepticismu přežila uprostřed neuvěřitelného - a podle některých i fantastického - příběhu, který se rozvinul v Biblický kód. I když zůstává spolehlivě mimo náboženství, připouští, že zpočátku měl velmi malé chápání Bible. Kvůli snazšímu pochopení se dokonce naučil i hebrejsky.

"Nelze tvrdit nic s určitostí," říká v předmluvě knihy. "Jediná věc, kterou mohu s jistotou oznámit, je ta, že v Bibli se nachází šifra, a v několika dramatických případech předpovídala události, které později nastaly přesně tak, jak bylo předurčeno." Šifra, která napíná své oko do budoucnosti a možná i daleké minulosti, "možná dokonce až před Velký třesk", říká později Drosnin. Pochybnost je pochopitelná. Drosnin je první, který připouští povzbudivý inteligentní skepticismus ve snaze dobrat se ryzí pravdy. Ovšem kniha vyvolala v klimatu stále klesajícího zájmu o náboženství masový celosvětový zájem.
"Již to vyšlo v 15 zemích, v 10 jazycích," říká Drosnin. "Je to bestseller v každé zemi, kde to dosud vydali, což je výjimečné, neopustilo to hitparádu v žádné z těch zemí. Nedávno to vyšlo v Japonsku, Koreji a Tajwanu. Je to jednička v Koreji, jednička na Tajwanu a prošlo to třemi dotisky jen první týden, co se to publikovalo v Japonsku. To je zemí bez křesťanů, bez Židů a bez Bible. Mají na nočním stolečku v hotelích Buddhovo povídání a stejně je tam kniha tak obrovsky úspěšná."

Jde tedy o pouhou další vzrušující teorii převlečenou za fakta určenou k široké spotřebě? Je obtížné takový názor přijmout, neboť vědci a matematici nemohou vést spor o matematické postupy zapojené do rozkódování, stejně jako nemohou zpochybnit informace, které se jejich použitím objevily. Pokud věda se svými přísnými principy, které oddělují fakta od teorie, nemůže najít v Kódu Tóry chybu, čemu máme věřit? A skutečně veřejnost jinak ví, o čem celá ta Drosninova kniha je?

"Nejsem si jist, že já sám chápu, co to opravdu znamená," připouští Drosnin. "Takže nevím, zda oni ano, ale samozřejmě mám základní víru v moudrost lidí, která je v některých případech daleko větší, než moudrost několika skvělých myslitelů či vedoucích představitelů tábora profesorů a tak. Myslím, že lidé reagují na tuto knihu tak výrazně, protože jim to dochází. Znamená to, že nejsme na světě sami, nebo jsme přinejmenším na světě nebyli sami v době, kdy byla napsána Bible. Je to první vědecký důkaz, že nějaká další inteligence existuje, nebo jednou existovala, což je samozřejmě úžasné zjištění a proto si myslím, že je kniha tak úspěšná.

"Každý den jsem hleděl do bblického kódu po pět let. Naučil jsem se hebrejsky, abych to dokázal. Mám kompletní kopii počítačového programu, který Eli Rips používal k objevení kódu a jsem si absolutně jistý, že v Bibli existuje kód, který odhaluje události, které se staly tisíce let po jejím napsání. Samozřejmě jsem nejdříve našel zašifrované události a pak sledoval, jak se dějí v reálu, ne obráceně. Pokud se vám to takto stane, uvěříte. Stalo se mi to například za velmi dramatických okolností s Yitzhakem Rabinem. Našel jsem předpověď, že na něj bude spáchán atentát rok před tím, než byl zabit. Varoval jsem ho (Rabin zvolil ignoraci) a pak ho viděl mrtvého, přesně jak bylo předpovězeno, samozřejmě toho roku, který byl předpovězen."

"Mluvil jsem také se zkušenými matematiky, opravdu velmi známými lidmi v Harvardu, Yale - všichni z nich potvrdili, že biblický kód je skutečný - a s vrchním spoluředitelem U.S. Ministerstva obrany /Harold Gans, nyní ve výslužbě/, který se snažil dokázat, že kód je hoax, ale skončil tím, že dokázal, že je skutečností. Původní vědecké pojednání od Eli Ripse bylo publikováno ve Statistical Science (Statistická věda), respektovaném časopise v USA poté, co prošlo třemi separátními zhodnoceními různých matematiků. Po tři roky od vydání a oznámení experimentu se v matematickém žurnále neobjevil ani jeden pokus o zvrácení důkazů.

"Je to prokázáno, tím ale nechci říci, že to každý akceptuje," dodává Drosnin. "Obvykle pokud učiníte nový vědecký objev, který mění konvenční realitu, spousta lidí tomu nevěří bez ohledu na zdrcující důkazy."

"Dr. Rips se domnívá, že bychom neměli hledat v kódu pouze ve dvou dimenzích tak, jak to děláme nyní, ale nejméně ve třech dimenzích, ale neumí to matematicky vymodelovat, i když jsou toho počítače pravděpodobně schopny. Ale jak říká, ani potom to zřejmě neuvidíme tak, jak bychom měli. Zřejmě bychom měli hledat minimálně ve 4 dimenzích - Einsteinova dimenze času - a pak zřejmě v pěti dimenzích, ale bohužel, nikdo zatím neví ani to, co pátá dimenze znamená, i když fyzikové hodně souhlasí s tím, že existuje. Setkal jsem se s šéfem katedry fyziky na Harvardu a ptal se ho, co je pátá dimenze. Odpověděl:"No, je to velmi malé, je to menší než jádro atomu." Já se ptal: "Kde to je?" A on na to:"Tady." "A kde se nás to nyní dotýká, tady ve vaší kanceláři?", ptal jsem se dál. Odpověděl: "Ne, ne, v celém Univerzu." "Jak to může být menší než jádro atomu a my být uvnitř, v celém Univerzum?", zeptal jsem se a on strávil další 2 hodiny pokusem vysvětlit mi něco, co jsem vůbec nepochopil. Osoba z Massachussets Institute of Technology v Cambridgi mi řekla totéž - jsme uvnitř.

Americký Newsweek publikoval o knize rozsáhlý článek a cituje Dona Fostera z NASA, jak říká: "Malý ďáblík mi do ucha našeptává, že tito hledači kódů by mohli stejnou věc dělat třeba i s telefonním seznamem, pokud by věděli, že to je důležitý duchovní text." Drosninova odpověď je důrazná. "Většina kritiků - včetně tohoto gentlemena z NASA - se nikdy biblickým kódem nezabývala. Ani se na to nepodívali. Nechme ho /Fostera/ najít v telefoním seznamu atentát na Rabina a já začnu toho gentlemana brát vážně. Nechme ho tam najít informace o kometě Shoemaker-Levy, Válce v zálivu....pak ho teprve mohu brát vážně."

"Zpráva o Bohovi, který vkládá kódy do Tóry, je modlářská," říká americký Rabín v závěru článku v Newsweeku. "Bůh nehází kostkami, jak říká Einstein. Sepisuje snad hry se slovy?"

"Mnoho náboženských vůdců - jakékoliv víry - začíná mít problém, cítí se ohroženo tím, že Bible již není vtesána do kamene," říká Drosnin, "že to není ustálený text, který nám oni musí vysvětlovat, ale spíše fluidum, dynamický zdroj informací, do kterého může vstoupit každý, kdo se naučí hebrejsky a získá původní počítačový program, že může začít komunikovat přímo s ním."

Zdroj, translation OSUD.cz

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitateľov: 9345   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (1125)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy