?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


GLOBÁLNÍ VĚDOMÍ
@ alternatívne vedy     21.1. 08, 05:34
Dan Eden pro Viewzone

Jsem skeptik. Nevěřím v jasnovidce nebo vědmy. Samozřejmě, že jsem měl pochybnosti, že mohu předvídat budoucnost. Ale když jsem provedl v souvislosti s tímto článkem průzkum, objevil jsem, že jsem se mýlil. Každý může vidět do budoucnosti a děláme to pořád.
Hup! To se stát nemělo.

Naše cesta začíná experimentem provedeným v r. 1976. Dr. Kornhuber požádal řadu dobrovolníků, aby se nechali připojit k elektrodám EEG, a byla měřena jejich mozková aktivita. Pak dobrovolníky požádal, aby ohnuli ukazováček pravé ruky, ihned a pak několikrát dle svého uvážení. Chtěl změřit, jak dlouho to trvá od mentálního rozhodnutí k pohnutí prstem. Výsledky nebyly tím, co čekal.

Kornhuber očekával, že uvidí ostrý vrchol v elektrické aktivitě, když se vědomě přijme rozhodnutí, a od tohoto okamžiku začne při pokusech měřit čas. Nicméně to, co zjistil, bylo pozoruhodné, konkrétně to, že existuje postupný nárůst v zaznamenaném elektrickém potenciálu po dobu celé vteřiny, nebo možná až vteřiny a půl, předtím než se prst skutečně ohne. To se zdá, že indikuje, že proces vědomého rozhodování o činu zabere více než vteřinu! Ještě překvapivější dokonce bylo, že dobrovolníci si nebyli vědomi tohoto zpoždění a věřili, že jednají spontánně a okamžitě.


Takže co se stalo? „Věděl“ mozek nějakým způsobem, že se v budoucnu přijme rozhodnutí a začne se plánovat čin?

Experimentu se dostalo malé pozornosti, dokud další experiment, provedený dr. Libetem v r. 1979, nevyvolal otázky o našem vědomém vnímání času a myšlence „nyní“.

Vše „nyní“ se již stalo!

Libet testoval subjekty, které měly z nějakého důvodu podstoupit operaci mozku nijak nespojenou s tímto experimentem a které souhlasily s umístěním elektrod do bodů v mozku v somatosenzorickém kortexu. Zatímco stimuloval jejich pokožku, monitoroval elektrickou aktivitu. K jeho překvapení to trvalo asi půl vteřiny, než byly subjekty schopné vnímat stimulaci. Další experimenty ukázaly, že stejné zpoždění – asi půl vteřiny – je potřeba u všech senzorických vstupů, aby dorazily do vědomí.

Význam toho je enormní. Vše, co víme o externím světě právě teď – zvuky, vize, pocity – je zpožděno. Vše, o čem si myslíte, že se děje právě teď, se ve skutečnosti již stalo asi před půl vteřinou!

Takže jak je to možné? Jak řídíme auta, chytáme baseballové míčky, plácáme mouchy a píšeme nebo kreslíme, když je vše zpožděno? Inu zjevnou odpovědí je, že jsme se přizpůsobili a adaptovali schopnost kompenzovat zpoždění tak, že projektujeme naše chování do budoucna, které je skutečným „nyní“.
Matoucí? Počkejte … bude to ještě lepší.

Pět vteřin v budoucnosti

Marilyn Schlitz propojila dobrovolníky s řadou monitorů, podobných detektorům lži, aby změřila jejich srdeční tep, pocení a další nervové aktivity. Pak je posadila před počítačovou obrazovku a začala jim ukazovat sady obrázků, které byly počítačem náhodně vybrány ze široké kolekce. Tyto obrázky byly popsány buď jako „neutrální“ (nudné), nebo jako „emocionální“ (erotické nebo morbidní). Dle očekávání vykázaly subjekty fyzické a mentální vzrušení, když jim byly ukázány „emocionální“ obrázky, a slabší reakci u „neutrálních“ obrázků. Ale jak experiment pokračoval, stalo se něco podivného.

Výzkumníci začali pozorovat, že většina lidí, nevědomě, začala reagovat na „emocionální“ obrázky o celých 5 vteřin dřív, než byly vybrány počítačovým programem! A co víc, nereagovali na „neutrální“ obrázky. Tento výsledek byl statisticky významný (p=0,00003) a byl mnohokrát zopakován. To silně naznačuje, že subjekty mohou předjímat budoucnost.

Další studie, popsaná v Journal of Alternative and Complementary Medicine, byla ohlášena psychofyziologem Rollinem McCratym a jeho kolegy z Institutu srdeční matematiky v Boulder Creek v Kalifornii. Skupina McCratyho simultánně měřila vodivost pokožky, srdeční tep a mozkové aktivity před, během a poté, co se 26 účastníků podívalo na emocionální a nudné obrázky. Zjistili, že jak srdce, tak mozek reagovaly asi o 5 vteřin dříve, než došlo k budoucímu emočnímu stimulu, a k jejich překvapení reagovalo srdce dříve než mozek. Rovněž pozorovali výrazné rozdíly ve zpracování těchto budoucích informací u jednotlivých pohlaví (ženy si vedly v průměru lépe, než muži). Došli k závěru že: „Naše zjištění naznačují, že intuitivní vnímání není samostatnou funkcí prováděnou jedinou částí nebo systémem těla samotného. Spíše se zdá, že intuice může být ve skutečnosti širokým systémovým procesem, který zahrnuje při nejmenším srdce a mozek, pracující společně při zpracování a dekódování intuitivních informací.“ Zdůraznili, že „fakt, že srdce je zapojeno do vnímání budoucích externích událostí, je překvapivým a dokonce ohromujícím výsledkem, obzvláště z pohledu klasické perspektivy, která přisuzuje mozku exkluzivní roli (pro vnímání).“

BUDOUCÍ GLOBÁLNÍ VĚDOMÍ

Pět vteřin není dlouhá doba pro náhled do budoucnosti. Neumožňuje vám to vybrat si čísla zítřejší loterie nebo předpovědět titulky. Ale existují silné důkazy, že tato schopnost vidět budoucí události může být prodloužena na několik hodin.

Dr. Roger Jahn z Princeton University vyvinul malý počítač (generátor náhodných událostí či „černá skříňka“), který generuje náhodná čísla. Čísla jsou převáděna buď na „1“ nebo „0“ a jsou zaznamenávána v průběhu různých časových intervalů. Zařízení je podobné házení mincí a výsledkem byl stejný počet „1“ a „0“.

Vzorec jedniček a nul – „orlů“ a „panen“ – lze pak vytisknout ve formě grafu. Zákony pravděpodobnosti nám říkají, že generátory by měly vytvořit stejný počet jedniček a nul – což by bylo vyjádřeno na grafu jako téměř přímka. Jakákoliv odchylka od tohoto stejného počtu se ukazuje jako mírně rostoucí křivka.

Na konci 70. let se Jahn rozhodl prošetřit, zda síla lidské myšlenky samotná může ovlivnit nějakým způsobem strojem generované obvyklé údaje. Sebral na ulicích cizí lidi a požádal je, aby zaměřili svoji mysl na jeho generátor čísel. V této souvislosti je požádal, aby se pokusili hodit víc orlů než panen.

V té době to byla absurdní myšlenka. Výsledky nicméně byly ohromující a nikdy nebyly uspokojivě vysvětleny.

Dr. Nelson, pracující rovněž na Princeton University, pak rozšířil práci profesora Jahna tím, že vzal generátory náhodných čísel na skupinové meditace, které byly v té době v Americe populární. Opět byly výsledky omračující. Skupiny byly kolektivně schopné způsobit dramatický posun u číselných vzorců.

Od tohoto okamžiku byl dr. Nelson zaháčkován.

Za použití internetu propojil až 60 generátorů náhodných čísel po celém světě se svým počítačem v laboratoři na Princetonu. Ty běžely nepřetržitě, dnem i nocí, a generovaly miliony různých dat. Většinu času vypadal výsledný graf na jeho počítači víceméně jako rovná plochá přímka.
Ale pak 6. září 1997 se stalo něco zcela mimořádného: graf vystřelil nahoru a zaznamenal nenadálý masivní posun v číselné sekvenci, jak jeho stroje po celém světě začaly hlásit značné odchylky od normy. Tento den byl historický významný i z jiného důvodu. Byl to den, kdy více než miliarda lidí z celého světa sledovala pohřeb milované Diany, princezny z Walesu, ve Westminster Abbey.

Zdá se, že aniž by se vědomě snažila zaměřit na „černé skříňky“, byla kolektivní psyché lidstva schopna změnit náhodný vzorec. Tato udivující událost přiměla Nelsona instalovat „černé skříňky“ ve 41 různých zemích po celém světě a propojit je vzájemně přes internet, takže kolektivní výsledky mohly být monitorovány nepřetržitě. A to byl okamžik, kdy si všiml něčeho ještě mimořádnějšího.

Něco se také stalo i těsně před 11/9/2001!

11. září 2001 začala normální rovná křivka skříněk stoupat, jako varování před událostí strašlivých rozměrů, celé 4 hodiny předtím, než do World Trade Center narazilo první letadlo! Mohla kolektivní lidská mysl „vědět“, co se stane?

Podle výzkumníků:

„Jedním ze způsobů, jak na tyto zarážející korelace nahlížet, je přijmout možnost, že přístroje zachytily reakci počínajícího formování se globálního vědomí. Síť byla vytvořena právě za tímto účelem: vidět, zda můžeme získat důkazy o společné, sdílené mysli, jejíž jsme účastníky, dokonce i když o tom nevíme.

Skupiny lidí, včetně skupiny, do které spadá celý svět, mají místo v prostoru vědomí, a za zvláštních okolností se oni, „nebo my“, stanou novou přítomností. Na základě důkazů, že jak jedinci, tak skupiny vykazují něco, co bychom mohli zkušebně nazvat pole vědomí, vyslovujeme domněnku, že může existovat globální vědomí schopné téhož. Když tuto spekulaci rozvineme, mohlo by se zdát, že nová, integrovaná mysl začíná být nyní aktivní, vezmeme-li v úvahu pouze události, které vyvolávají silnou spojitost s pozorností a pocity. Možná, že nejlepším přirovnáním je dítě, pomalu získávající uvědomění, ale již schopné silných emocí v reakci na příjemné mazlení nebo na nepříjemnou bolest.“


Během posledních týdnů prosince 2004 se různé „černé skříňky“ opět zbláznily a ukazovaly dramatické špičky, zatímco se vše zdálo být v klidu a míru. O pouhých 24 hodin později spustilo zemětřesení hluboko v Indickém oceánu tsunami, která zdevastovala jihovýchodní Asii a vyžádala si životy asi čtvrt milionu lidí. Šlo o další příklad „budoucího šoku“?


Pomocí této metody bylo zaznamenáno několik dalších historických „emočních“ událostí, což dále naznačuje, že tyto efekty jsou skutečné, i když zatím nevysvětlené. Skříňky jsou nyní monitorovány a studovány v rámci Projektu globálního vědomí a výsledky a grafy pro minulost a současnost jsou dostupné veřejnosti na internetové stránce.

Co se děje ve světě právě nyní?
KLIKNITE SEM (otvorí sa vám malé okno s "indikátorom")
Jakou barvu má tento puntík?

Je obvykle zelený nebo žlutý. Pokud se změní na oranžovou nebo červenou … stane se něco zlého!)

Barevný puntík výše ukazuje současný stav indikátoru Projektu globálního vědomí. Je propojen s počítačem globálního vědomí. Mění různě barvy, v závislosti na výsledcích více než 68 „černých skříněk“ či „vajíček“ (jak jsou nyní nazývány), umístěných po celém světě, a data se sbírají několikrát za vteřinu. Barevné označení představuje úroveň koherence nebo korelace mezi vajíčky, což se odráží v pravděpodobnosti Chisquare. Očekávaná úroveň je asi 50% a velké posuny oběma směry jsou důležité. Formální testování GCP vyhledává zvýšené mezivajíčkové korelace, které jsou zde představovány teplými barvami, oranžovou a červenou. To znamená, že něco ruší globální vědomí … možná to indikuje, že se má stát něco zlého!

* Modrá začíná zesvětlovat při 90% a více.

* Zelená představuje asi 50%.

* Žlutá začíná prosvítat a přecházet ze zelené při 40%.

* Oranžová zesvětluje asi při 15%.

* Červená je 5%, což je považováno za „významné“.

* Jasně rudá je 1%, či pravděpodobnost 1 ku 100.

Co to znamená?

Protože náš nervový systém je silně postižen zpožděním asi půl vteřiny, museli jsme si vyvinout schopnost předjímat budoucnost. Tato funkce není pouze prospěšná, ale životně důležitá pro naše přežití. Koordinace oka a ruky a vyhýbání se nebezpečí ve světě „reálného času“ vyžaduje, abychom měli tuto schopnost. Není překvapivé, že tato schopnost by měla být rozšířena za rámec půl vteřiny, možná že mizí, jak jde dále do budoucnosti. Je též možné, že tuto schopnost lze koncentrovat od jedné skupiny nebo sdružení lidských myslí způsobem, který jsme zatím neotestovali.

Spiritualisté považují kolektivní modlitby a meditace za efektivní sílu pro změnu povahy nebo pro žádost vyšším silám. Doposud byla schopnost vidět budoucnost považována za mystickou nebo paranormální. Nyní, když jsme rozpoznali, že tato schopnost je lidstvu vlastní, ji můžeme možná rozvinout a vytříbit, abychom svět učinili lepší a příjemnější budoucností našeho druhu.

translation OSUD.cz 2008 by Luboš

Pozn. jm: Tak jsem to včera trochu sledoval... a dá se říci, že se to zcela rovná.. v momentě, kdy začnu vnímat svírání třetí čakry, jde ukazatel globálního vědomí do červené. Tak teď už jen zjistit, co toto narušení globálního vědomí způsobuje....

Jak obrovské nápory "čehosi" v této době jeden z našich čtenářů ukazuje na tomto srovnávacím grafu 11.9.2001 a 18.1.2008... jak vidno z grafu, lidská globální psychika je něčím či někým vychýlena výrazně více, než tomu bylo 11. září. Vrcholy jsou v časových úsecích, kdy citliví jedinci hlásí různé tělesné potíže a příznaky...


Graf najdete zde:

http://img81.imageshack.us/img81/6740/grafynk0.gif

Zdroj: http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=6859

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (4) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
GLOBALNI VEDOMIhmmmm04.Apr:19:34
Globálne vedomie- reakciaDanko21.Jan:06:10

čitateľov: 18086   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (1125)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy