?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


O snároch
@ alternatívne vedy     28.12. 07, 03:21

© Jolande Jacobi, PhD.

Predchádzajúce časti: http://www.putnici.sk/newsread.php?newsid=6139 a
http://www.putnici.sk/newsread.php?newsid=6124

Snáre a veštecké knihy tohto druhu mali tiež nespočetné množstvo napodobňovateľov. Takou bola napríklad nemecká kniha publikovaná v Lipsku v roku 1900 pod názvom Mussulmanische Traumdeuter und Wahrsager, vollständigste Traumbuch mit auf die Erfahrung aller Völker und Zeiten gegrundeter Auslegung aller Träume in 3960 Aufschlüssen von Moses Nekromantes, Hoftraumdeuter des Negus von Aethiopien..., ktorý by sa dal preložiť do slovenčiny asi ako „Moslimský snár a veštec, najobsiahlejší snár s výkladom všetkých snov, založený na skúsenostiach všetkých národov všetkých čias, v 3960 heslách od Mosesa Nekromanta, dvorného vykladača snov Negusa z Etiópie“. Toto však bol pomerne neskorý a vyprázdnený nasledovník skorších kníh, ktoré často ešte obsahovali pomerne veľa múdrosti.

Keď sa pokúsime vystopovať cestu starovekého umenia vykladania snov smerom na západ, tak po Artemidorovi prvý, komu môžeme započítať taký pokus o zostavenie kánonu interpretácie snov, ktorý by stál za zmienku, je zrejme španielsky lekár, alchymista a filozof Arnaldus de Villa Nova (asi 1235-1312). Vo svojom diele Expositiones visionum quae sunt in somniis ad utilitatem medicum non modicum (pozn. autorky: V diele Arnaldus de Villa Nova: Opera Omnia. Basle, 1585) načrtol dve hlavné línie výkladu snov. Tieto dva druhy vysvetlenia, mysticko-veštecké a psycho-fyziologické odvolávajúce sa na Aristotela, sa v ňom však zaujímavým spôsobom prepletajú. Napríklad ten istý sen o daždi, ktorý u chorej osoby naznačuje nadbytok hlienu, u zdravej osoby predpovedá zjavenie týkajúce sa vedy, ktoré príde od Boha alebo od učeného človeka (pozn. autorky: P. Diepgen: Traum und Traumdeutung als medizinisch-naturwissenschaftliches Problem im Mittelalter. Berlin, 1912). Hlavný postup interpretácie, ktorý používa Arnaldus de Villa Nova, pozostáva z vyvodenia dôsledkov z analógií, ako to bolo aj u Artemidora, ale Arnaldus priznáva dôležité miesto aj astrológii. Sny vykladal tak, že zachovávali charakteristiky dvanástich astrologických domov, a potom ich dôkladne preveril a doplnil ďalšími príkladmi. Svojou prácou dlhodobo ovplyvnil súčasníkov a bol široko známy aj ako oficiálny vykladač snov na aragónskom a sicílskom dvore.

Prekvitajúca scholastika a príklon ľudí k mysticizmu a náboženstvu v dobe neskorého stredoveku len málo napomáhali prehĺbeniu veštenia pomocou snov. Napriek tomu však stále prežívalo v podzemí, a to vďaka astrológii, čo bolo učenie, ktoré medzi ľuďmi nikdy úplne nevymrelo a ktoré začiatkom renesancie zažilo nový a rázny rozmach. Čerstvo vynájdené umenie kníhtlače podporilo vyjadrenie tohto rozmachu v podobe množstva snárov. Takmer každý z veľkých doktorov, teológov a filozofov renesancie sa zaoberal problematikou sna a jeho výkladu. Medzi ich prácami však nachádzame aj veľké množstvo traktátov na túto tému, ktoré nenesú žiadnu pečať originality.

Dokonca aj Hieronimo Cardanus (Girolamo Cardano) (1501-1576), milánsky lekár a všestranný autor, ktorý napísal Synesiorum somniorum (pozn. autorky: Bologna, 1562. Prvé nemecké vydanie: Basle, 1564), teda najznámejší snár svojej doby, bol plagiátorom. Jeho predlohami, od ktorých opisoval a aj prekrúcal bez škrupúľ, rovnako, ako väčšina ostatných autorov jeho doby, boli najmä Artemidoros a Achmet. No jeho kniha, ktorej osemsto strán je tiež zarážajúco závislých na Artemidorovi, najmä čo sa týka jeho klasifikácie, vzbudzuje na čitateľa aj určitý silnejší dojem. Je to možno tým, že čitateľ za tým, čo číta, cíti autorove nefalšované emócie. Cardanus sám píše vo svojej autobiografii: „Sny jasné ako slnko rozhodli o dôležitých udalostiach v mojom živote.“ (pozn. autorky: Preložené z nemeckého prekladu v H. Hefele: Girolamo Cardano von Mailand eigene Lebensbeschreibung. Jena, 1914, s. 115).

Svoj snár publikoval v pevnom presvedčení, že „bude užitočný mnohým slušným ľuďom, ale bezpochyby nebezpečný a škodlivý pre nevzdelanú čvargu ... No existuje vôbec niečo, čo sa nestane škodlivým, keď sa používa zle alebo bezmyšlienkovito?“ Ďalej skromne dodáva: „Aký druh umenia by to mal byť, ktorého by sa nikdy nedotklo riziko dezinterpretácie?“ (pozn. autorky: Synesiorum somniorum. Bologna, 1562). Všetky Cardanove diela týkajúcich sa najrozmanitejších oblastí poznania (vrátane jeho snára) boli výdatne živené, ak to tak môžeme povedať, jeho náboženským mysticizmom a mystickou filozofiou prírody, tou zvláštnou dvojicou, ktorej spojenie bolo také charakteristické pre nástup éry vedy počas renesancie. Boli to práve tieto postoje spolu s neobmedzenou schopnosťou špekulácie, ktoré jej dodali historickú a kultúrnu hodnotu.

S tým, ako počas storočí získavala pôdu pod nohami hrdá sebaistota rozumu, ustupovala viera v nesmrteľnosť duše. Ustupovalo aj presvedčenie, ktoré vyjadril Cardanus, že „v sebe nesieme božskú myšlienku a schopnosť vidieť do budúcnosti“. V takomto svete nebolo miesta pre výskum snov alebo pre porozumenie bohatstvu ich významov. Výsledkom toho bolo, že vydávanie snárov bolo čoraz skromnejšie a skromnejšie a v priebehu osemnásteho storočia takmer úplne zaniklo. Snáre sa dali nájsť už len v rukách bezcharakterných podvodníkov na jarmočných predstaveniach a považovali sa za odraz najtemnejších povier.

V roku 1714 v knihe, ktorej názov by sa dal preložiť ako „Chrám snov a jeho pozoruhodné vedľajšie komory; o čudných snoch všetkých druhov“ (pozn. autorky: M. Joh. Chr. Männlingen: Auserlesenster Kuriositäten Merck-würdiger Traum-Tempel nebst seinem Denk-würdigen Neben-Zimmern von allerhand sonderbaren Träumen..., Franckfurth und Leipzig, 1714) jej autor, Johann Christoph Männlingen, ostro útočí proti „snovému balamuteniu“ a proti tým, ktorí v niečo také veria. Pretože „ak sú sny božské, potom ich výklad nie je vecou človeka, ale Boha“. Odsudzuje snáre, „či už ich napísal Artemidoros alebo ktorýkoľvek iný slávny človek“, hovoriac, že nie sú ničím iným, než „tieňmi a nočnými bludmi, a plnými lží.“ Nezdá sa, že by si uvedomil to, koľko pozornosti sám venuje snom, ani to, nakoľko je zaviazaný svojim predchodcom, keď na vyše päťsto stranách prináša nekonečný rad snov a ich interpretácií, medzi ktorými sa znovu objavujú všetky typy snov známych vtedy alebo teraz, ako napríklad „varovné sny“, „liečivé sny“, „sny o poklade“ a „sny o smrti“.

Takže výklad snov postupne získal zlú povesť a duša, ktorá mala až dovtedy pre človeka charakter akejsi prorokyne, sa u psychológov 19. storočia degradovala na fyziologický stroj určený na zaznamenávanie podnetov. Je zaujímavé, že tento mechanický charakter ovplyvnil aj lacnú formu výkladu snov, ktorá medzi masami naďalej prežívala ako viac či menej tajná komodita.

The Royal Book of Dreams od astrológa Raphaela, ktorá vyšla v Londýne v roku 1830, bola významným snárom 19. storočia. Obsahovala 1024 snov a veštieb s výkladmi, pričom postup interpretácie bol čudesný a podľa svojho autora „pomerne jednoduchý“. Autor ho nazval Sefiromancia a mal byť prístupný každému; jeho použitie malo byť „detskou hračkou“. Snívajúci pri tomto postupe nepotrebuje nič iné, len automaticky, s využitím čohokoľvek, napísať dvakrát päť riadkov núl vedľa seba, a to bez toho, aby ich rátal. Podľa „okultného zákona duše“ takto jeho ruka vyprodukuje odpoveď na otázku alebo správnu interpretáciu sna celkom v zhode samého so sebou. Závisí od toho, či počet jednotlivých núl v riadku zodpovedá párnym alebo nepárnym číslam (jedna 0 zodpovedá párnym, dve 00 naopak nepárnym číslam). Tie vytvárajú „vzor“, ktorého význam sa dá vyčítať z tabuľky. Nasledujúci vzor nám poslúži ako príklad:

00 00
00 00
0 0
00 00
00 00

Sen, ktorý takto vykladáme, potom znamená cestovanie, množstvá vody a pohyb z miesta na miesto. Artemidorove výklady boli síce často naivné, nikdy im však nechýbala názornosť a myšlienka. Oproti tomu, v tomto prípade je na prvý pohľad zjavná chudobná predstavivosť a mechanický prístup.

Teória „odporujúcich si snov“ je špeciálnou črtou snára s názvom Les véritables clés de nos songes (Pravdivé kľúče k našim snom), ktorý v roku 1925 (!) napísal Baudry de Saunier podľa učenia „slávneho“ veštca menom Cosroès Schahra. Podľa tohto snára existujú sny, resp. snové motívy, ktoré stoja v tak výraznom protiklade voči zlovestným motívom sna, že ich dokážu obrátiť naruby alebo ich dokonca „nechať zmiznúť“. Napríklad kolíska vo sne znamená smrť dieťaťa, jej protikladným snom je konvalinka. Takže ak sa tento kvet objaví v tom istom sne, potom „sen neexistuje“, je anulovaný a vysvetľuje sa ako číra „fyziologická halucinácia“. Samozrejme, aj dobré motívy majú svoje opozičné sny, prostredníctvom ktorých sa môžu obrátiť na svoj protiklad. Okrem toho, každý motív je vybavený „astrálnou hodnotou“, ktorá sa určuje zložitou metódou zoskupovania čísel spojenou s astrológiou. Tieto hodnoty sa uvádzajú spolu s významom každého sna.

Do rovnakej kategórie spadajú aj „lotériové snáre“, ktoré sme už spomenuli a ktoré zažívali veľkú popularitu. Na základe vytvorených diagramov boli schopné ihneď poskytovať rady na základe počtu predmetov, o ktorých sa človeku snívalo, alebo počtu písmen v slove, ktoré označuje predmet sna, alebo niečoho podobného. Povedzme, že keď sa niekomu snívalo o bielych ružiach, znamenalo to číslo 14; ak o strachu, tak 90, ak o rakve, tak 23 apod. Ak sa tieto čísla použili v správnom okamihu v lotérii, tak sľubovali istotu výhry. Človek však mohol použiť aj vek osoby, o ktorej sa mu snívalo, alebo čísla, ktoré videl v sne. Snáre tohto typu samozrejme neprezrádzajú, ako prišli na spojenie medzi určitými číslami a snovými motívmi. Od takýchto kníh je už len malý krôčik k takým, aké sa objavovali v Nemecku začiatkom 20. storočia, ako napríklad kniha od Sibylle: Das Aegyptische Traum- und Punktierbuch oder: Die enthüllte Zukunft. (pozn. autorky: Berlin, 1919) alebo „Umenie veštby z kávovej usadeniny“ (pozn. autorky: Kunst des Wahrsagens aus den Kaffesatz. Berlin, 1919), alebo ako množstvo moderných snárov.

Nech už máme do činenia s akoukoľvek z týchto kníh, ide vždy o to isté a všetky zodpovedajú hlúposti a ľahkovernosti más. To, čo kedysi prišlo na svet ako výraz hlbokého ľudského cítenia jednoty so stvorením a bolo súčasťou ľudskej náboženskej skúsenosti, to sa „odráža“ šokujúco jasným spôsobom v snároch dneška ako skreslená, papierová napodobenina seba samého, definitívne odstrihnutá od živého spojenia od osudu, ktorý tvoril jej pôvod. V porovnaní s vyschnutými interpretáciami z dnešných „egyptských“ snárov sa stručné výroky skutočných egyptských snových papyrusov javia ako živé zelené vetvičky.

Ale v dlhodobom meradle taký dôležitý psychologický problém, akým je sen (či už ho niekto považuje za posolstvo od Boha alebo o číro telesnú reakciu) nemožno ignorovať ani vylúčiť zo seriózneho uvažovania. A ani ho nemožno odložiť do kútika so starými rárohami povier. Problém sna sa vynoril opäť v období romantizmu a intenzívne zamestnával mysle ľudí, hoci spočiatku len básnikov a filozofov. Dokonca šlo práve o postoj k problematike sna, ktorý túto epochu odlíšil od obdobia osvietenstva. Napokon koncom 19. storočia, práve v čase, keď mladá veda, konkrétne experimentálna psychológia, hrozila, že zruší aj posledné zdroje opory podopierajúce výklad snov, si tento neočakávane našiel nového a moderného nasledovníka v podobe freudovskej psychoanalýzy. Napriek faktu, že psychoanalýza sa vyvíjala logicky z čisto kauzálnych pravidiel klasickej asocianistickej psychológie a ostala verná fyziologicko-biologickému pohľadu, práve ona vrátila dušu ako určujúci faktor naspäť na svoje miesto. Štandardný symbolizmus, ktorý priniesli Freud a jeho škola s ich ustálenými interpretáciami istých snových motívov, môže vo svojej podstate považovať za verné dieťa 19. storočia. No aj napriek tomu sa k nemu zároveň dá pristupovať do určitej miery oprávnene ako k „modernej verzii snára“. V nej sa medicínska a experimentálna metóda výkladu očividne odtrhla od divinačných postupov interpretácie a od udeľovania prorockých významov snom. Zdalo by sa, že tieto metódy napokon odumreli. No čoskoro sa objavil nový prístup k interpretácii, ktorý akoby vychádzal práve z nich. Tento nový prístup bol úplne iný a založený na odlišných predpokladoch, a to napriek tomu, že bol podobne vedecky a empiricky založený. Našiel vyjadrenie v jungiánskom chápaní snových symbolov a ich interpretácii, ktoré sa „pozerá dopredu“. S príchodom tohto chápania sa uzatvára kruh; možno povedať, že Freud stál na bode obratu.

Varovanie, pomoc a prorocký hlas sna, ktorý prehováral k človeku dávnych dôb „zhora“ a zvonka, sa dnes človeku prihovára s rovnakou naliehavosťou, ale tentoraz z jeho vnútra, zo skrytých hĺbok vlastnej duše. Takže sen sa znovu dočkal ocenenia, teraz však ako nástroj sebapoznania a cesty k vlastnému vývinu. Dnes znovu vieme, že vnútorný „spôsob bytia“ a vonkajší osud sú navzájom neoddeliteľne spojené. Spolu s Hamletom môžeme povedať

„Horatio, na nebi a zemi je viac vecí,
než si môže vaša filozofia vysnívať.“Pozn. prekl.: Táto štúdia žiačky C.G. Junga bola pôvodne publikovaná v časopise Ciba-Zeitschrift z júna 1945 pod názvom „Traumbücher“. Keďže sa nám napriek značnému úsiliu nepodarilo získať nemecký originál tejto práce, využili sme anglický preklad, ktorý vyšiel pod názvom „Dream-books“ v ročenke Spring. Jungian Thought & Archetypal Psychology, rok 1960, s. 36-54, ktorú vydával James Hillman vo vydavateľstve Spring Publications, The Analytical Psychology Club of New York.

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitateľov: 28595   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (1125)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy