?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


GENETICKÁ MÁGIA II.
@ mágia a okultizmus     25.2. 07, 14:30

To čo nasleduje samozrejme nemá s kabalou ako takou nič spoločné - je to len využitie modelu, ktorý sa pre tento prípad sám ponúka. (Nezabúdaj, že využitie modelu na jednu stranu systematizuje pre prehľadnejšiu prax, na stranu druhú prehnane schematizuje a preto nemôže byť brané tak úplne vážne a už vôbec nie objektivizujúco.)

22 párov chromozómov/22 párov tvojich „bytostných duchov“ možno priradiť k 22 cestám kabalistického Stromu a 22 atu tarotu.

Špeciálny 23 pár určuje pohlavie a, v magickom význame, skrze toto pohlavie čosi ako základné naladenie ľudskej bytosti, štruktúry a tendencii jej psychiky pre niektorú z dvoch strán Stromu. V prípade, že je 23 chromozómový pár definovaný kombináciou chromozómov XY, pohlavie je mužské a jeho základná orientácia smeruje k prednej, usporiadanej (tj. ratio, rád), slnečnej strane Stromu. Ak je 23 chromozómový pár definovaný kombináciou chromozómov XX, pohlavie je ženské a základná osobnostná orientácia smeruje k zadnej, klifotickej - neusporiadanej (tj. emócie, nerád, chaos), lunárnej strane Stromu.

23. pár duchov predkov teda určuje pohlavie a základnú fixáciu na prednú/zadnú stranu Stromu (teda vnímania, prežívania a uchopovania seba i sveta - tvoj „Strom“), pričom zostáva 22 párov duchov. V tomto prípade sú chromozómy/duchovia získané od otca priradené k 22 cestám Stromu života - privrátenej strany Stromu a chromozómy/duchovia od matky priradené k 22 Sétovým tunelom Stromu smrti - odvrátenej strany Stromu. To zároveň napovedá, prečo až konfrontácia s entitami 22 ciest a strážcami 22 tunelov privádza k odkrytiu pravej vôle → vôle predkov → vlastnému genetickému odkazu.

Táto konfrontácia prebúdza čosi organické, čosi, čo ti prepožičia schopnosť rozhodovať sa v konkrétnych životných patternoch správne, šťastne, alebo -ak chceš- v súlade s „rádom univerza“, „pravou vôľou“ atď. atď.

K praxi s atavistickou nostalgiou zvieracích druhov by si mal pristúpiť až po tom, ako sa dostatočne oboznámiš s genetickým (a psychickým) odkazom svojich ľudských predkov.

Môžeš pri tom využiť model J. Jacobiovej vychádzajúci z analytickej psychológie C. G. Junga. Tento model „psychického rodokmeňu“ slúži na vysvetlenie Jungovej teórie vplyvu predkov na psyché a Jacobiová ho charakterizuje takto: „V samém základu leží bezedná ‚ústřední energie’, z níž se vydělila individuální psyché.“ ([2], 34). Ústredná energia vplýva do psyché postupnosťou vrstiev predkov. Tieto vrstvy zahŕňajú zvieracích predkov rovnako ako prehistorických a historických ľudských predkov jedinca – jeho etnickú skupinu, národ, kmeň a rodinu.


Aj z tohto jednoduchého náčrtu vyplýva, že tento model môže byť magicky veľmi užitočný, obzvlášť ak pracuješ v rámci Spareovsky chápaného konceptu Kia a atavistickej nostalgie.

V závere románu Biely dominikán od Gustava Meyrinka sa nachádza podrobný popis praktiky oživovania jednotlivých vrstiev pamäti predkov, keď hrdina románu zostupuje do čoraz nižších podlaží veľkého rodového domu, symbolizujúcich čoraz staršie historické vrstvy, až kým nedôjde k „obráteniu celého stromu“.

Ako základný rámec pre tieto techniky môžeš použiť podobný postup. Osobne preferujem predstavu temnej bezodnej studne alebo okrúhleho otvoru v zemi (ktorý môžeš „otvoriť“ špeciálnym magickým rituálom ako bránu). K dosiahnutiu uspokojivých výsledkov je potrebná silná gnóza a niekedy aj príhodné miesto (s nejakým špeciálnym významom k tvojmu rodu).

Potom už len kombinuješ psychonautický zostup do závratných hĺbok studne s technikami genetickej mágie (na úrovni čarodejníctva, šamanskej mágie, rituálnej mágie, astrálnej mágie alebo vysokej mágie - to je čisto otázka tvojich schopností).

Postupuj od horných vrstiev (predkovia v rodine) cez tri ďalšie vrstvy až k hlbinným vrstvám (prehistorickí ľudskí predkovia). Potom rozviň prax s atavistickou nostalgiou svojich zvieracích predkov. Cez zostup zvieracími druhmi môžeš preniknúť až ku Kia; do Lavondyss.

Uvedom si, že týmto spôsobom môžeš už na relatívne vrchných vrstvách vyvolať celé légie duchov a fantómov tvojich predkov, vynikajúcich voči tebe špeciálnou (rodovou) silou. Nedaj sa pomýliť tým, že každý z týchto duchov predstavuje len jednu čiastočku komplexnej formule tvojej pravej vôle, no po vyvolaní sa bude snažiť hypertrofovať a rozšíriť túto svoju čiastočku na celú tvoju komplexitu (pre neho totiž touto komplexitou naozaj je) a vnútiť ti svoj zámer ako tvoju pravú vôľu. Zvládnuť už len jednotlivé vôle oživených pozostatkov tvojich rodinných predkov môže byť extrémne náročné.

Zostupom do hlbších vrstiev sa tlaky na konzistenciu tvojej psychiky budú stupňovať podobne (aj keď je to skôr ilustračný než analogický príklad), ako pri zostupe do čoraz väčších vodných hĺbok. Tu spočíva veľká nástraha tejto techniky, pred čím nevaruje iba Meyrink, ale -v hrozivejšej forme- aj Lovecraft.

Obzvlášť náročné situácie a nebezpečia posadnutia môžu nastať (v prípade ľudských predkov) u duchov takých predkov, ktorí si pomocou mágie alebo silnej, fixovanej vôle dokázali aj po smrti zachovať istú mieru sebestačnosti svojej pôvodnej osobnosti a preto sa vyznačujú silnou tendenciou k posadnutiu toho, kto ich zameraním svojej pozornosti na nich prebudí z nemŕtveho stavu.

V prípade práce so zvieracími atavizmami hrozia celkom špecifické nebezpečia. Dostatočne o nich píše Ralph Tegtmeier v Practical sigil magic.
Ak sa zaoberáš prácou s atavistickou nostalgiou, zvieracími karmami a atavizmami, bude pre teba veľmi osožná práca so sadami zvieracích chromozómov/duchov. Diploidné počty niektorých druhov sú nasledovné:

Človek: 46
Opica: 48
Ovca: 54
Kôň: 64
Kurča: 78
Potkan: 42
Mačka: 38
Pes: 78
Krava: 60
Myš: 40
Zajac: 44

Čím hlbšie zostupuješ, tým v nebezpečnejšej situácii sa nachádzaš. Pred konečnou jednotou sa nachádza najmocnejšia dualita v najčistejších atavistických formách vynikajúcích hrozivou mocou. Nezabudni na slová Paula Atreida: „V každém z nás ... je starodávná síla, která bere, a jiná starodávná síla, která dává. Muž může celkem bez potíží stanout tváří v tvář tomu místu, kde se nachází beroucí síla, ale je pro něho téměř nemožné prozkoumat dávající sílu, aniž by se přitom neproměnil v něco odlišného od člověka. Pro ženu platí obrácená situace. ... Tyto projevy, které máme uvnitř sebe, jsou tak prastaré ... že jsou zakotveny v každé jednotlivé buňce našeho těla. Jsme těmito silami utvářeni. ... Ale když pohlédneš do svého vnitřního já a bez ochrany se ocitneš tváří v tvář syrové síle svého vlastního života, uvidíš svoje nebezpečí. Pochopíš, že by tě mohla zničit. Největším nebezpečím pro toho, který bere, je síla, která dává. Je stejně snadné být zničen dáváním jako braním.“ ([3], 530).
Nedaj sa pomýliť – sila, ktorá berie, je energia 22 chromozómov od tvojej matky a je to prazáklad, koreň, organické jadro sily thanatos, jin, magnetického fluida, kabalistického ób, Luna, nagual, druhá pozornosť, Hoor-Paar-Kraat.

Sila, ktorá dáva je energia 22 chromozómov od tvojho otca a je to prazáklad sily eros, jang, elektrického fluida, kabalistického ód, Slnko, tonal, prvá pozornosť, Ra-Hoor-Khuit.

Ich zlúčením do dvojitej špirály tvojej DNA vzniká energia thanateros, tao, elektromagnetické fluidum, kabalistické aur, Urán, celistvosť, tretia pozornosť, Heru-Ra-Ha.

Magickým uchopením toho KWISATZ HADERACH - „Skrátenie cesty“.


© Jozef Karika

stránky autora: http://www.karika.sk/

Ilustrácia: angel-of-chaos

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (33) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
nezmyselhlas28.Feb:06:47
Ja len že ...negev26.Feb:22:05
význam...?lorana26.Feb:02:56

čitateľov: 3970   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (3321)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy