?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


PONORIŤ SA DO OCEÁNA MÁGIE
@ mágia a okultizmus     24.10. 06, 13:23

Rozhovor s Magistrou Aglajou

Považujete sa za tradičného mága?

Je to záludná otázka, odpoviem však takto: Nie, necítim sa ako tradičný mág. Pokojne môžete napísať, že Magistra Aglaja sa považuje za postmoderného mága. Mohla by som povedať, že som posttradičná magička.

Vyzerá to, ako keby ste „tradičné“ a „moderné“ stotožňovali...

Áno, skutočne to tak vyzerá. Moderna je vždy vzbura proti tradícii, a práve preto je silnejšie súčasťou tradície ako to, čo prichádza po moderne. Vzťah tradície a moderny je ako vzťah otca a syna, vzťah kresťanstva a judaizmu, vzťah medzi Starou a Novou zmluvou. Kresťanská ideológia je veľmi moderná, priam obrazoborecká, heretická, keď ju porovnáte s tradíciou judaizmu. A pritom je dieťaťom judaizmu v každom smere. Zámerom prvotných kresťanov predsa nebolo zničiť tradíciu judaizmu, ale osviežiť ju. Neskôr, po smrti Ježiša, sa kresťanstvu prihodilo presne to, proti čomu brojil Ježiš. Z kresťanstva sa stala ideológia krvižíznivých mocipánov, v plnej miere ho ovládli dogmatizmus a fanatizmus. Na začiatku každej tradície stojí úsilie o reformu, čiže snaha o modernizáciu. Moderna teda nikdy nie je bezozvyškovou vzburou proti tradícii. Moderna tradíciu potrebuje, a preto sa búri len proti niektorým jej aspektom. Ježiš nechcel zrušiť duchovné základy judaizmu, chcel ich len poľudštiť. Ježišova vzbura je stopercentnou vzburou proti otcovi - nie však proti Bohu, ale proti náboženstvu otcov, proti patriarchátu, proti nadvláde karmy, proti tyranii perzských mágov, proti krutému bohovi Starej zmluvy, čiže proti tým hodnotám staroveku, ktoré skostnateli a slúžili len na útlak más. Tieto nuansy si málokto uvedomuje. Tak na strane katolíckych dogmatikov ako aj na strane heretikov. Treba teda povedať, že postmoderné sa rovná posttradičné preto, lebo sa vyznačuje úsilím o syntézu. Postmoderná mágia nerobí unáhlené ťahy, neuchyľuje sa k radikálnym reformám, ale hlása: nech si každý zvolí taký spôsob praktizovania, čarovania, zasahovania, veštenia, jasnozrenia, aký najväčšmi vyhovuje jeho povahe. Tomu však musí predchádzať naozaj poctivé sebapoznania. Čiže vraciame sa k starovekému „poznaj sám seba“. A ten, kto dôkladne poznáva seba samého, vie v sebe identifikovať to, čo patrí synovi/dcére a to, čo patrí otcovi/matke. Postmoderná mágia teda, obrazne povedané, harmonizuje to, čo patrí do rodičovského sveta s tým, čo patrí do sveta detstkého. Crowley sa považuje za moderného mága. To je v poriadku, no jedným dychom treba pripomenúť aj to, že Crowley bol mágom tradičným, lipnúcim na tradičnej vzdelanosti, na tradičných rituáloch. Bez Crowleyho kníh, v ktorých sa stretáva Einstein s Freudom, by postmoderná mágia bola asi sotva predstaviteľná, no Crowley postmoderným mágom nebol. To je hádam dosatočne jasné. Postmoderná mágia hľadá to univerzálne a flexibilné v tradičnom i revolučnom, a pritom je neprestajne otvorená, ochotná pristupovať k autokorekciám. V takomto zmysle je aj mágia, ktorej sa venujem, postmoderná a v takomto zmysle sa nepočítam medzi tradičných, či na tradičnosti trvajúcich mágov. Trvám však na tom, že aj postmoderný mág musí teoreticky a do určitej miery aj prakticky ovládať metódy a východiská mágie tzv. starého sveta - sveta tradičných civilizácií...


Niektorí mágovia zatajujú totožnosť svojich učiteľov, iní sa nimi chvália, ako keby chceli podložiť svoju hodnovernosť. A čo vy?

Nebudem menovať svojich žijúcich učiteľov. Poviem len toľko, že jeden z nich žije na predmestí Prahy, druhý v Krakove. Veľa som sa naučila od bylinkárok z Ukrajiny i Sedmohradska. Veľa mi dali stretnutia s mágmi a vešticami z Maďarska. Takisto som sa niečomu podučila u šamanov v Burjatsku a Mongolsku. A potom knihy. Opakujem, že ani postmoderný mág, nech už akokoľvek silno bude vychádzať z téz chaos mágie, z princípov informatickej mágie či z improvizatívnych a choreografických prvkov trans mágie, nezaobíde sa bez kníh. Knihy veľkých osobností mystiky a mágie ukazujú cestu k učiteľovi v našom trojrozmernom svete. Predsa z kníh sa učí adept mágie, ako má hľadať svojho učiteľa, akého učiteľa si má nájsť, ktorou cestou sa má za ním vydať a ako sa k nemu má správať, ak, pravda, bude mať toľko šťastia, že naozaj natrafí na toho pravého, jemu osobne určeného... Povedala som, že nebudem menovať ani jedného svojho učiteľa či učiteľku. Priateľa, duchovne spriaznenú bytosť však môžem. Je to Mrakozrec, žijúci v lesoch Oravy a Kysúc. Stále sa stretávame a je pre mňa naozaj podnetný. Ja nemám možnosť a ani veľmi nechcem žiť utiahnutá v temných lesoch a tak kontakt s lesnými dimenziami mi bohato vynahradzuje Mrakozrec... Teraz je únik do prírody celkom módny. Takto odišiel košický básnik Erik Jakub Groch. Alebo Miro Žiarislav Švický, propagátor slovanskej mágie a staroslovienskeho spôsobu života. Mrakozrec o Švickom vie, sleduje jeho aktivity, ale naďalej sa drží v ústraní.

Na Pútnikoch beží váš seriál o magickej ochrane. Venujete sa aj liečeniu?

Sporadicky. V najnevyhnutnejších prípadoch. Keď sa preukáže, že naozaj ide o prepojenie choroby s takpovediac „duchovnými“ svetmi. Čiže keď choroba nie je spôsobená lenivosťou, dedičnosťou, zlou životosprávou či nevhodným životným prostredím. Vtedy je čas na zásah. Čiže vtedy, keď sa zistí, že niet nijakých vonkajších opodstatnení. Čiže keď sa choroba len tak znenazdajky vynorí, nikto nevie skadiaľ, akoby lusknutím prsta. Vtedy môže ísť skutočne o magický útok. Hoci aj zle zameraný. Niekto chcel niekomu ublížiť, ale zasiahol tú nesprávnu osobu. V takom prípade sa nedá zasiahnuť proti pôvodcovi, ale len riešiť chorobu v inej dimenzii.

Iste sa vás už stokrát, ak nie tisíckrát pýtali, no spýtam sa aj ja: Ako vlastne, podľa vás, funguje mágia?

Väčšinou sa definuje ako vôľová záležitosť. S tým sa dá súhlasiť. Najprv naozaj musíte chcieť, aby sa niečo dalo do pohybu. Musíte chcieť niečo vykonať, urobiť, spôsobiť, zmeniť. Musíte chcieť zasahovať. Potiaľ je to v poriadku. Ťažšie sa už vysvetľuje, o aký druh vôle vlastne ide. Nie je to obyčajná vôľa. Je to nadvôľa. A keď použijem predponu „nad“, nechcem tým vyjadriť, že ide o kŕčovité, extatické chcenie, o hypernásilné chcenie. Tým „nad“ má byť povedané, že skutočná magická vôľa sa nachádza nad našimi bežnými, všednými vôľami a vôličkami. Keď mág chce niečo docieliť, musí byť v tom ponorený neprestajne. Presne ako keď sa ponoríte do vody. Váš cieľ vás dvadsaťštyri hodín denne obklopuje zo všetkých strán. Obmýva, hladká vás. Neprestajne počujete jeho žblnkot. Mágova nadvôľa však vyjadruje, že jeho postoj k vytýčenému cieľu je taký, ako postoj kúpajúceho sa k vode. Ani kúpajpci sa nemôže vodu uchopiť, ujarmiť, uväzniť, skrotiť, prinútiť k niečomu. Môže ju len nechať plynúť a žblnkať. Mág teda „chce“ tak, že pritom sa zbavuje akéhokoľvek kŕča či násilnosti. Nemyslí neprestajne na svoj cieľ, neupína sa k nej, iba o ňom vie, drží si ho pred očami, no hľadí naň chladnokrvne, stoicky, naoko ľahostajne. Skúma ho, obzerá sa v ňom ako v zrkadle, no nenačahuje sa za ním, nechce ho uchopiť, strhnúť k sebe. Cieľ a mág, prostredníctvom nadvôle, si kráčajú vzájomne v ústrety. Ani jeden sa neponáhľa väčšmi ako ten druhý. Tajomstvo účinnosti každého ľudského úsilia tkvie v pokoji a súlade. Ani s mágiou, či s aplikáciou magickej vôle, to nie je inak...

Čo vás zaujalo v poslednom čase v súčasnej ezoterickej literatúre?

Čítam dosť veľa, tak narýchlo si neviem spomenúť. Ale za udalosť určite považujem publikáciu Myšlienky z hladiny alfa od dvojice bratislavských liečiteľov fungujúcich pod značkou VINCENTINA. Táto kniha je naozaj podnetná a veľmi otvorene hovorí o úkazoch, ktoré sa považujú za „zázračné“. Nesnaží sa dopovedať veci, ale načrtáva isté situácie, riešenia, hypotézy. Veľmi užitočné je, že v knihe je množstvo „príbehov zo skutočnosti“. Nazdávam sa, že by ich mohlo byť aj viac. Viem, že VINCENTINA má približne 70% úspešnosť pri liečení aj takých prípadov, s ktorými si klasická medicína sotva vie dačo počať. Počula som, že VINCENTINA už chystá ďalšiu knihu, vraj by mala byť o princípoch fungovania bioenergie a vraj tam bude oveľa viac príkladov zo života... Ďalšiu knihu som čítala len v rukopise. Napísal ju Jozef Karika a volá sa Mágia peňazí. Vyjsť by mala na budúci rok. Z toho, čo som mala možnosť vidieť, je jasné, že ide o úplne ojedinelú prácu, ktorá na Slovensku zatiaľ nemá obdoby. Karikovi sa veľmi kultivovaným spôsobom podarilo prepojiť hlboké znalosti z mágie s pozoruhodnými poznatkami načerpanými zo sveta financií. Karika v tejto knihe presvedčivo predviedol, akým spôsobom mágia pracuje vo sfére financií. Vrele odporúčam.

A čo by ste odporučili niekomu, kto sa naozaj seriózne chystá venovať mágii?

V prvom rade to, aby sa ničoho nezľakol. Pravdaže, mágia si pýta istú skromnosť, striedmosť, askézu, pokoru, no pri nezdarilom experimente sa energia strachu pridá k energii živlov, ktoré sme daným obradom vyprovokovali a v tej chvíli sa celá situácia môže vymknúť z rúk a pomáha už len jedno: nezľaknúť sa, neupadnúť do trvalých stavov strachu a stihomamu. Opakujem: magická práca je ako vstup do vody. Vo vode sa možno utopiť, no s vodou sa možno aj spriateliť tak, že nás bude nadnášať, doslova nosiť na dlani. Netreba sa báť ponoriť sa do oceána mágie. Na dne oceána žijú všelijaké viacramenné a svetielkujúce bytosti, ale to, čo nám chce najväčšmi ublížiť, aj tak prebýva v zákutiach našej predstavivosti.

Za rozhovor ďakuje

Andrej Černický

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (112) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
HELPORSI01.Nov:07:20
:-)li27.Oct:05:48
magická guľa :-)dryada27.Oct:02:00
vodaRazielx25.Oct:09:15
Chcela by som sa spytatdel25.Oct:01:48

čitateľov: 8045   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2854)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy