?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Rovnováha ako základný kameň okultnej práce II.
@ mágia a okultizmus     4.6. 05, 21:18

Dlhodobé udržiavanie dynamickej rovnováhy je jedným zo základných predpokladov zdravej a úspešnej práce na poly ezoteriky. Je dôležité, aby sa pri okultnom školení (je jedno či sa jedná o praktickú mágiu, duševnú alchýmiu, wiccu, či mix všetkého) nezanedbávala žiadna naša časť, či už psychická, fyzická, alebo sociálna, ale aby sa každej venovala patričná pozornosť. Ideálom by mala byť antická kalokagatia, teda harmonický vývoj telesnej a duševnej stránky. Systémy, ktoré negujú niektorú z týchto častí, treba považovať za podozrivé.

Medzi prvé úlohy, ktoré sú ašpirantovi mágie uložené, patrí aktivácia a vyrovnanie živlov. Tento spôsob práce sa preferuje najmä v tradičných systémoch. Jeho postup je výborne načrtnutý napríklad v diele Františka Bardona, Pierra de Lasenicu (Peter Kohout), Banzhafa a iných autorov. Moderné systémy prácu so živlami buď úplne vynechávajú, alebo jej venujú len veľmi okrajovú, základnú pozornosť.

Napriek tomu sa ukázalo, že by jej študent mal venovať patričnú pozornosť a aspoň spočiatku stráviť istý čas spoznávaním a cvičením živlov. Pre praktika je totiž pomerne nebezpečné, ak nad ním niektorý živel získa príliš veľkú moc, pretože daný živel začne na neho pôsobiť svojou vlastnou magnetickou príťažlivosťou a vťahovať ho čoraz viac do svojich chápadiel. Praktikovi sa tak zúži diskurzívny uhoľ pohľadu, a vlastné možnosti sebarealizácie.

Ako príklad možno uviesť prevahu vodné živlu. Vtedy začne byť jedinec silne nestabilný, bude mať problémy so zachovaním vlastnej tváre a môže upadnúť pod vôľu svojho okolia. Vodný živel má totiž vlastnosti ako prispôsobenie tvaru každej forme a zrkadlové odrážaniu svojho okolia. Mať uvedené kvality je síce aj potrebné, ale ako žiadúce ich možno považovať až vtedy, keď ich vedome ovládame a máme možnosť voliť v regulácii správania a prežívania aj inú alternatívu, čo v tomto prípade straty kontroly nad niektorým živlom nie je možné. S podobnými príkladmi by sa dalo pokračovať aj pri ďalších živloch.

Práca so živlami má aj tú výhodu, že duševná klasifikácia prostredníctvom živlov nie je veľmi náročná a môže s ňou pracovať aj jedinec, ktorý nemá hlbšie znalosti zo psychológie. Tieto vedomosti sú síce vítané, no introspekcia sa dá relatívne uspokojivo robiť aj čisto prostredníctvom živlov.

Vyrovnanie živlovej štruktúry praktika má však aj ďalšiu dôležitú funkciu, pretože pri správnej aplikácii aktivuje tajný piaty živel (označovaný ako element ducha), okultnú silu Ísť. Tá sa prejavuje v nadobudnutí istoty ohľadom praktikovho ďalšieho konania a v objavovaní základných čŕt jeho skutočnej vôle, ktorá sa značne líši od priamo či nepriamo spoločnosťou vsugerovaných sociálnych rolí, všeobecne uznávaných hodnôt, preberaných názorov, postojov a podobne.

Po aktivovaní skutočnej vôle môže u praktika nastať výrazný zlom, ktorý môže byť z pohľadu jeho okolia hodnotený negatívne. Jedinec obrazne povedané vzhliadne „ilúziu matrixu“, svoju nezmyselnú a absurdnú existenciu, čo ho môže priviesť k ráznemu prehodnoteniu svojich postojov, hodnôt a podobne.

K udržaniu duševnej rovnováhy pri vykonávaní aj náročnejších magických prác napomáha časté a pravidelné cvičenie stredného stĺpa, ktoré odporúča väčšina magických prúdov a škôl. Toto cvičenie je jedným zo základných rituálov modernej mágie. Obrazne je stredný stĺp centrálnym pilierom kabalistického Stromu života. Býva tiež nazývaný stĺpom rovnováhy, pilierom vedomia a iniciácie. Podrobnejšie informácie netreba uvádzať, pretože je k tomu prístupné obrovské množstvo literatúry.

Rovnováha je síce základným kameňom okultnej práce, no tento postoj nie je až tak jednoznačný a vyžaduje si hlbší pohľad. Z vyššie uvedeného totiž vyplýva, že sa jedná o akýsi pokojný a harmonický okultný vývoj „zlatej strednej cesty“, s čím však rozhodne nemožno súhlasiť, pretože sme už dávno túto ilúziu prekonali. Dlhoročná prax totiž ukázala, že magický vývin ani zďaleka nemožno pokladať za kľudný a harmonický, ako na to poukázal vo svojich článkoch napríklad aj Jozef Karika. Je to paradox, no skôr opak sa javí pravdou, čo mnohých začiatočníkov vďaka chybne zabehaným názorov môže riadne zaskočiť. Skutočné zasvätenie je totiž peklo. Stačí si pozrieť Neovu reakciu po požití „pilulky zasvätenia“ vo filme Matrix I. Stavy pociťované ako vnútorná nerovnováha či duševný chaos sú jedným z iniciačných aspektov, ktoré treba spracovať a prekonať.

Rastom osobnosti a s krízami s tým spojenými, sa vo svojich knihách zaoberajú napr. psychológovia manželia Grofovi. Poukazujú na to, že od „duchovných dobrodružstiev“ nemožno očakávať iba pozitívne, príjemné výsledky, ale majú za následok aj rad stavov, ktoré označujú ako transformačné krízy. Symptomatika týchto kríz môže byť pestrá a pohybuje sa od rôznych halucinácii, bludov, hypobúlie, mánio-depresívy až k závažnejším príznakom porúch identity, autizmu či schizofrénie. Zároveň však zdôrazňujú, že pokiaľ sa nejedná o vysoko pokročilé štádium, ktoré môže skončiť veľmi nepríjemne, netreba k ním zaujímať čisto negatívny postoj, ale brať ich ako štádium zmeny, transormáciu k niečomu novému, pričom psychická konštitúcia sa potrebuje s touto zmenou vysporiadať.

Je preto treba postupovať opatrne a dávať pozor na vyslovene patologické príznaky, no zároveň sa nebáť progresu, ktorý je s týmto ťažkým obdobím spojený. Sám som nejakú dobu pracoval na psychiatrii, kde som mal možnosť spoznať viacerých hospitalizovaných jedincov, ktorý sa pohrávali s ezoterikou a neboli na to dostatočne silný. Dokonca aj velikáni ako Jung či Nietzsche strávili istú dobu v hospitalizácii. Jung však dokázal túto transformačnú krízu spracovať a vtom období najhlbšie prenikol do svojej duše a negatívne stavy spracoval do produktívnej podoby vo forme nového učenia.

Ako už bolo spomenuté, dlhodobá dynamická rovnováha je žiadúca, no existujú aj pozoruhodné techniky cieleného krátkodobého vyvolávania nerovnováhy. Tieto techniky našli svoju odozvu aj v modernej mágii. Sú to predovšetkým techniky vyvolávania zvláštneho duševného rozpoloženia, ktoré sa v CHAOS-MÁGII označujú ako gnóza.

Gnóza je zmenený stav vedomia, ktorý sa navodzuje špecifickými postupmi, ktoré možno rozdeliť na dva základné typy. Je to utlmujúci spôsob, sem možno zaradiť napr. psychickú depriváciu, meditačné techniky, kontempláciu, hlad atď. Druhý spôsob je excitujúci a patria sem techniky ako tanec, sex, drogy, extatický spev atď.

Tieto techniky slúžia na cieľavedomé a systematické rozbitie psychickej a fyzickej rovnováhy a tak navodiť zmenený stav vedomia, štrbinu, cez ktorú možno preniknúť do „iných realít“. Za bežných okolnosti je totiž naše vedomie chránené psychickým cenzorom, ktorý má selektívnu funkciu. Bez psychického cenzoru by sme neboli schopný v bežnom živote fungovať, no počas magických praktik môže byť na prekážku.

Magickú rovnováhu možno ponímať aj zo širšieho hľadiska. Aleister Crowley píše, že nie je možné nechať spadnúť špendlík bez toho, aby sa vyvolala odpovedajúca reakcia u každej hviezdy. Akcia porušila rovnováhu univerza. V tarotovej symbolike tomu zodpovedá ôsma karta – Vyrovnanie. Každá akcia teda nevyhnutne plodí reakciu, každý čin vyžaduje presnú a zodpovedajúcu satisfakciu. Spomínaný autor ďalej upozorňuje, že tento axióm nemožno chápať v nejakom teologickom, alebo etickom zmysle. Je to jednoduchá rovnica, ktorá sa však nedeje podľa vopred presne určeného vzorca.

Astrálny svet, alebo kolektívne nevedomie je dimenzia, ktorá obsahuje to, čo psyche zdedila, duševný život našich predkov až k prvopočiatkom, mytologické vzťahy, motívy a obrazy až po súčasnosť, ktoré môžu k človeku preniknúť aj bez historickej tradície alebo migrácie. Táto dimenzia je teda spoločná pre všetkých ľudí. Ak vyššie spomínané Crowleyho tézy chápeme v tomto kontexte, načrtne sa nám mechanizmus pôsobenia ôsmej tarotovej karty Vyrovnanie.

Lialonth
A.H.

Použitá literatúra :
Crowley A. – Kniha Thothova, Horus, Brno 1994
Carroll P. –Liber Null & Psychonaut, Verlag Ralph Tegtmeier, Deutschland 1986
Grof S., Grofova Ch. – Nesnadné hledáni vlastního Ja. Rust osobnosti pomoci transformační krize, Chvojkovo nakladatelství.pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (3) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
the world is factsCore_Tex_Labs06.Jun:03:55
Podozrivý článok?:-)li05.Jun:07:38

čitateľov: 4739   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2856)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy