?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Rovnováha ako základný kameň okultnej práce I.
@ mágia a okultizmus     24.5. 05, 01:23

V určitom zmysle možno človeka prirovnať k presnému a krehkému stroju, ktorý nedokáže pracovať, pokiaľ jeho vnútorné prostredie nie je v rovnováhe. Pod rovnováhou sa rozumie dynamický stav organizmu, ktorý zabezpečuje jeho nerušený chod. Na rozdiel od iných strojov však človek má vrodenú schopnosť si túto vnútornú rovnováhu udržiavať. I keď vo vonkajšom prostredí dochádza k zmenám, náš vnútorný stav zostáva relatívne stály. Keby napríklad voda v organizme stúpla, alebo naopak poklesla a stačilo by to o niekoľko percent, náš mozog a telo by prestali fungovať a organizmu by hrozila smrť. Táto rovnováha sa v psychológii a medicíne nazýva homeostáza a platí tak pre fyzickú, ako aj psychickú časť organizmu.

Homeostázu možno prirovnať k termostatu, ktorý má na starosti fungovanie kotla, alebo klimatizácie. Termostaty sú zostavené tak, aby udržovali určitú stálu teplotu. Cieľová hodnota, v tomto prípade napr. teplota izby, je následne udržiavaná a keď teplota príliš stúpne, alebo zase naopak klesne, termostat automaticky tieto rozdiely vyrovná na požadovanú hodnotu. Tento mechanizmus pripomína celý rad fyziologických a psychických procesov, ako napríklad motivačné mechanizmy.

Z tohto hľadiská je dôležité, aby sme si túto skutočnosť uvedomili a zobrali ju na vedomie. Pokiaľ je totiž stav dynamickej homeostázi narušený, prídu z organizmu (z nevedomia) impulzy, ktoré majú túto rovnováhu vrátiť do pôvodného stavu. Ako to vyzerá v praxi ?

Mnoho náboženských a tzv. duchovných systémov nám odporúča, aby sme sa snažili potláčať niektoré naše základné živočíšne sklony a pudy. Z istého hľadiska je to dobre, pretože je to predpoklad kultúrnej vyspelosti a civilizačného pokroku národa a jednotlivcov, no môže to mať aj neblahé následky. Ak je totiž príliš dlhý čas udržiavaná psychická deprivácia, teda pokiaľ nám nie je poskytnutá príležitosť na uspokojenie niektorej z našich základných psychických, alebo fyzických potrieb, dochádza k silnej frustrácii.

Organizmus má síce schopnosť frustrácii odolávať, ale iba po určitú hranicu. Táto schopnosť organizmu sa nazýva frustračná tolerancia. Pokiaľ je táto hranica prekročená, prispôsobenie (adjustácia) zlyhá a mi sa uchýlime k niektorej z neprimeraných reakcií, ako zvládnuť tento, pre nás neúnosný stav. Potom často dochádza k ešte výraznejšej deformácii príslušnej duševnej kvality, ktorú sme sa pôvodne snažili zušľachtiť. Ako implicitný príklad možno uviesť nedávne škandály v katolíckej cirkvi, kde prísny celibát v rámci kompenzácie spôsobil pedofilné sklony niektorých kňazov.

Nemožnosť realizácie nejakej duševnej alebo fyzickej činnosti, ktorá nám je zamietnutá, ešte naopak znásobuje našu chtivosť po jej vykonávaní. Čím viac nám je niečo odopierané, tým viac po tom túžime. Ako príklad môžem uviesť príhodu, keď som cestoval po Marockej púšti v severnej Afrike. Na tamojšie podmienky som mal prirodzene obmedzený prístup k tekutinám. Našťastie som však mal dostatočné zásoby a tak z teoretického hľadiska som sa mohol napiť do sýtosti. Musel som mať však aj stále na mysli, že moje zásoby sú obmedzené a ďalšie zásoby si na okolí nemám možnosť zohnať. To ma privádzalo do zvláštneho stavu, kedy som miesto toho, aby som s vodou šetril, pil ešte oveľa viac ako normálne a to aj vtedy, keď som už nebol smädný.

Už len vedomie, že som limitovaný vo mne vyvolávalo ešte väčšiu chtivosť. A zase naopak, koľkokrát keď som doma, vydržím veľmi dlhú dobu bez príjmu tekutín. Stačí iba vedomie, že môžem skočiť do kuchyne a napiť sa. Iný príklad je známy nejednému študentovi, totiž že čím viac sa má učiť, čím menej času mu zostáva do skúšky, tým viac to začína flákať a venuje sa iným činnostiam, ktoré ho za iných okolností nemusia vôbec priťahovať. Pokiaľ však vie o tom, že do termínu skúšky mu zostáva ešte dostatok času, je schopný a ochotný sa učeniu venovať naplno a intenzívne aj dlhú dobu.

S. Freud našu duševnú štruktúru prirovnal k známemu príkladu s ľadovcom, kde iba veľmi malá časť vyčnieva nad hladinou (t.j. naše vedomie) a zvyšná niekoľkonásobná časť je schovaná pod povrchom hladiny vo vode (t.j. naše nevedomie). Psychológia nás teda učí, že naše nevedomie ako zdroj psychickej homeostázii je niekoľkonásobne mocnejšie, a tak nemá zmysel proti nemu bojovať, pretože tento zápas nemôžeme vyhrať. Práve naopak, bojujeme proti sebe, pretože našu stránku, ktorú sa snažíme odstrániť v skutočnosti neodstraňujeme, ale iba potláčame hlbšie do nevedomia. To znamená že je stále našou súčasťou, je stále prítomná. Rozdiel je iba v tom, že je bez našej kontroly a môže naberať monštruózne podoby.

Démoni sídlia hlboko v našich útrobách, preto proti ním treba bojovať nie takým spôsobom, že ich budeme ešte viac vykrmovať, ale tým, že ich privedieme do oslepujúceho jasu slnka na povrchu, teda do nášho vedomia, ich cielenou integráciou, začleňovaním ich do nášho každodenného života. Tam strácajú svoju moc.

Preto súčasné moderné psychologické prúdy a duchovné cesty volia túto alternatívu. Dnes sa už skoro nikde nedočítame, aby sme sa snažili dlhodobo (je samozrejme aj veľké množstvo krátkodobých technik, o ktorých bude pojednané nižšie) bojovať proti naším elementárnym potrebám. Ak tomu tak je, je potrebné sa mať na pozornosti a zaujať opatrné a kritické stanovisko.

Treba si uvedomiť, že tieto náuky vznikli často aj niekoľko tisícročí dozadu, kedy ešte vedomosti ohľadom ľudskej psychiky a fyzickej konštitúcie neboli natoľko prepracované, aby ašpirantom ponúkli dostatok informácii. Je preto logické, že do ich systémov sa tak dostalo viacero chýb. Moderná ezoterika pre súčasného človeka však musí byť oprostená od týchto omylov a to, že sa bude niekto odvolávať na tradíciu, mu ešte nezaručí status validity.

Lialonth
A.H.

Použitá literatúra :
Jakabčic I., Požár L. – Všeobecná patopsychológia, Iris, Bratislava 1996
Atkinson R.L – Psychologie, Portál, Praha 2004
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (2) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Lialonth!!!gorimir24.May:04:27

čitateľov: 4032   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2854)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy