?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Magická práca s automatickým správaním sa
@ mágia a okultizmus     15.3. 05, 01:46

Každý praktický mág idúci po ceste oslobodenia, sa po určitom čase stretne s rôznymi putami, ktoré ho zväzujú, a teda aj s bariérami, oddeľujúceho ho od potenciálnych zdrojov energie. Pre človeka, ktorý s mágiou nikdy nepracoval, môže byť ťažké pochopiť, že jeho správanie je z väčšej miery automatické a má nad ním oveľa menšiu kontrolu než sa domnieva. Pri započatí praktík zameraných na túto oblasť sa ale tieto ilúzie rýchlo rozplynú.

Treba mať na pamäti, že automatické správanie má niekoľko úrovní a je funkciou vedomia. To, čo je niekedy automatickým správaním sa, môže byť za iných okolností riadené pozornosťou, ako napríklad chôdza po ulici a zase naopak, aj pomerne komplikované činnosti ako je riadenie auta sa môžu stať skoro úplne automatickými. Tieto činnosti sme sa museli len postupne naučiť, avšak od istého okamihu sa stali automatickými, naučenými a už od nás nevyžadujú toľko pozornosti. Naša pozornosť už popri tom môže byť naviazaná aj na iné oblasti. Naša kontrola je stále prítomná, no prejavuje sa na inej úrovni. Dochádza k takzvanej disociácií. Tento pojem vytvoril francúzsky psychológ Pierre Janet.

Pri disiociácií sa za určitých okolností niektoré myšlienky a činy disociujú (štiepia) od zbytku vedomia a nie sú uvedomované, ale pracujú ako samostatné jednotky s vlastným programom. Na tieto disociované jednotky je naviazané určité množstvo energie, ktoré im zabezpečuje plynulý chod. Disociácia sa odlišuje od Freudovej koncepcie vytesnenia (pri ktorej dochádza k vylúčenia napríklad neprijateľných impulzov alebo spomienok z vedomia do nevedomia tak, že nemôžu byť vyvolané bezprostredne), pretože disociované jednotky sú vedomiu ľahko prístupné.

Z hľadiska magickej praxe v prípade mechanizmu vytesnenia možno efektívne pracovať so sigíliami, ktoré sa uplatnili predovšetkým v prúdoch chaos-mágie. V prípade mechanizmu automatického správania, disociácie treba použiť iný kľúč. Postupom času bolo vytvorených viacero metód. Jednu z nich ponúka Aleister Crowley vo svojom spise Liber III Vel Jugorum (Spis Liber III Vel Jugorum je voľne prístupný na internete v anglickom originále, ale aj v českom preklade ).

Samotný obsah týchto cvičení je na prvý pohľad veľmi jednoduchý. Ich podstatou je aby sa študent rozhodol po určitú dobu zdržať nejakého činu, pohybu, alebo neskôr aj slova, či myšlienky. /Pri porušení cvičenia by sa mal podľa Crowleyho rázne porezať britvou na predlaktí. Samotná podstata týchto cvičení však spočíva niekde inde, ako len v mrzačení našich somatických oblastí./ Z pohľadu súčasného človeka však netreba pristupovať k takto razantným opatreniam a prax dokazuje, že stačí vyvolanie aj miernejšej bolesti, napríklad primeraným štipnutím sa na niektorej časti teľa. Tento akt nemá žiadny masochistický podtón, ale tvorí dôležitú súčasť cvičenia, v ktorom ide predovšetkým o vytváranie podmienených reflexov.

Z pohľadu psychológie to je proces učenia, pri ktorom dochádza k asociácií pôvodne neutrálneho podnetu s ďalším podnetom na základe opakovaného spojovania oboch podnetov. Funkcia bolesti je jeden zo spôsobov ich rýchleho vybudovania. Opakom klasického podmieňovania je operačné podmieňovanie (B.F. Skinner), pri ktorom pôsobí odmena, alebo pochvala. Týmto spôsobom sa v živote učíme rade nových vecí, ale v tomto cvičení je táto metóda neefektívna.

Podmienené reflexy sú dočasné a záleží na sile ich udržovania, na rozdiel od nepodmienených reflexov, ktoré sú druhovo špecifické a pôsobia ako trvalo vybudované reflexné oblúky. (Podmienené reflexy vedeckému skúmaniu podrobil Ivan Pavlov vo svojich známych experimentoch so psami a neskôr sa nimi zaoberali aj v behaviorálnej psychológií, svojho času aj s pokusmi na malých deťoch.)

Práve cvičenie vytvárania podmienených reflexov umožňuje mágovi efektívnu prácu v oblastiach automatického správania, s disociáciou vedomia. Až teraz sa ukáže, že dodržať na prvý pohľad jednoduchý príkaz ako napríklad nedotknúť sa počas dňa pravou rukou tváre, alebo neprekrížiť nohy môže byť veľmi ťažké. Neraz študent zažije veľa bolesti, pokiaľ sa mu podarí príslušný podmienený reflex dostatočne pevne vybudovať, aby pôsobil automaticky. Väčšinou sa to však vždy podarí, pretože pokiaľ je jeden podnet dôsledne nasledovaný druhým, organizmus ich začne spájať. Po čase cvičenia dochádza k veľmi pozoruhodným výsledkom. Vo víre svetských udalosti zrazu postrehneme, že náš prst sa napríklad zastavil dva centimetre pred nosom, ktorého sme si prikázali nedotknúť sa a sila nás jednoducho nepustí v pohybe ruky ďalej. Netreba sa ale obávať, pretože ako už bolo uvedené, podmienené reflexy sú len dočasné a pokiaľ sa ďalej neposiľujú, samé rýchlo opadávajú a prestávajú pôsobiť. No efekt cvičenia zostáva.

Po dlhšom čase praktikovania týchto cvičení, študent spozoruje, že jeho pozornosť sa zvýšila a začne vnímať rôzne psychické a zároveň aj fyzické podnety zo svojho okolia, ktorých si pred tým nebol vedomý. Jeho energetický potenciál sa zvýši. Predovšetkým ale dochádza k zvláštnemu pocitu väčšej slobody, odpútania. Automatické činnosti síce naďalej zostávajú, ich plná transformácia do vedomej úrovne je zrejme nemožná a ani žiadúca, pretože sú aspektom psychickej regulácie. Napriek tomu sa zdá, ako keby sme sa čiastočne vymanili z ich pôsobenia. S energiou na ne viazanou môžeme lepšie operovať, presúvať ju, kumulovať na rôznych úrovniach a komplexoch osobností, štiepiť vedomie na viacej činností. Celkovo získavame dynamiku. V pozadí automatického správania možno badať určité vzorce. Ich rôznym kombinovaním sa z nich začne uvoľňovať energia, ktorá je na ne viazaná, a my budeme pociťovať väčší pocit slobody. Je ťažké popísať tieto stavy - praktik by nim mal dospieť vlastnou usilovnou prácou.

Aj kresťania majú isté zaujímavé cvičenie, ktoré stojí za zmienku. Možno si ho všimnúť napríklad v cestovaní v dopravných prostriedkoch. Veriaci kresťania, zväčša starší ľudia sa zvyknú prežehnávať keď prechádzajú okolo kostola. Vo veľkomestách to pôsobí neraž až komicky, ale toto cvičenie má svoj význam. Bystrý mág si rýchlo vypracuje podobné cvičenia, založené na podobnom princípe a aplikuje ich v jemu vyhovujúcej forme. Tieto cvičenia totiž taktiež do značnej miery zvyšujú pozornosť.

Použitá literatúra :

Atkinson Rita L. - Psychologie, Portál, Praha 2004
Aleister Crowley - Liber III vel Jugorum

A.H.

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (15) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Hmmmm...Bodhi16.Mar:00:56
Opatrnesadhaka15.Mar:05:01

čitateľov: 7044   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2854)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy