?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Vidění aury, siderické kyvadlo a reintegrace
@ mágia a okultizmus     5.3. 05, 07:52

Existují lidé, kteří se chtějí naučit vidět auru. Existují lidé, kteří se učí pracovat se siderickým kyvadlem. Mělo by se to podporovat?

Nerozlišuji mezi podvědomím, nevědomím a nadvědomím. Kdo to rozlišovat chce, ať si dané věty skloní dle analogií.

Naše podvědomí je neuvěřitelně složitá a tajuplná věc. Intuice nám pomáhá řešit problémy, o kterých bychom si vůbec netipli, že bychom je někdy vyřešit mohli. Dokonce bez problémů řeší i problémy, které jsou v podstatě exaktně neřešitelné (kdo někdy vařil, ten ví, o čem mluvím). Z minima informací dokáže vytěžit maximum a pak to, většinou formou nějaké emoce či tušení, předat vědomí, které toho využije. Někdy, často, tyto informace ani do vědomí nepředá, a začne činit naším tělem na vlastní pěst. Řeč těla je typickou ukázkou vyjadřování našeho podvědomí… a řeč těla o nás říká často mnohem víc, nežli bychom si přáli.

Jelikož si toto mnozí lidé uvědomili, naučili se svou řeč těla ovládat, a naopak dekódovat řeč těla druhých lidí. Přestala si spolu povídat podvědomí těchto lidí, do hry vstoupilo vědomí, které na jedné straně interpretuje, na druhé straně podvodně napodobuje řeč těla. Takto se můžeme třeba dočíst, že když má někdo ruce zkřížené na prsou, uzavírá se komunikaci s druhým člověkem. Proto když někdo, komu dejme tomu přednášíme nějaké bludy, má zkřížené ruce, měli bychom zvolit jiný způsob sebepresentace nebo presentace tématu. Naopak, chceme-li vypadat při poslechu zaujatě a otevřeně, měli bychom si dát pozor, abychom nezkřižovali ruce.

V prvním případě se snažíme interpretovat podvědomé signály druhého, v druhém případě napodobujeme signály svého vlastního podvědomí – za účelem efektivnější přetvářky.

Tento postup je jistě do určité míry efektivní, touto cestou může jít v podstatě každý a neklade to na něj nijaké zvláštní nároky, nicméně jedná se víceméně o kuchařku či slovníček, neumělou a děravou nápodobu toho, co bychom mohli dělat, kdybychom byli gramotní nebo uměli vařit. Jedná se v podstatě o slovník typu „zkřížené ruce = odmítavý postoj, drbání se na nose = nejistota, modrého slona viděti = do roka zbohatnouti“.

Pro mága je takový přístup naprosto nepřijatelný…ač by jej pochopitelně měl alespoň v základech ovládat, neboť je to dobrý způsob, jak se od něčeho odrazit.

Bohužel, jak už to u slovníků bývá, totéž slovo může v různých souvislostech znamenat různé věci a naopak, vyřknuté slovo, bez kontextu, může působit bizarně. Nezapomínejme, že prvotním posluchačem u řeči těla je nikoli vědomí, ale podvědomí, tedy něco, co touto řečí mluví velmi dobře. Pokud pouze zkřížíme ruce, ale při tom nenasadíme ten správný výraz a držení těla, na posluchačovo podvědomí to musí působit asi jako tvrzení člověka v kukle s rukou plnou šperháků, že jde do Vašeho bytu jenom na zdravotní procházku. Tedy jako lež. Proto by bylo mnohem výhodnější, kdybychom neinterpretovali řeč těla přímo vědomím dle nějakého slovníku, tuto práci nechali na podvědomí, a pak si promluvili s naším podvědomím o tom, na co asi tak přišlo.

Problém je, že vědomí necvičeného člověka si se svým podvědomím příliš nerozumí. Občas něco vyplave na povrch, vědomí jsou dány kostičky k ohlodání, nicméně většinou je cesta mezi vědomím a podvědomím velmi úzká a neprůchodná, plná odpadků a nedorozumění.

Proto pokud chceme naše podvědomí využívat, musíme se s ním nejprve naučit komunikovat. Na této myšlence je založeno vidění aury, užívání siderického kyvadla, automatické psaní, channeling atd. Jak to udělat? Nejjednodušší je to se siderickým kyvadlem. V podstatě užijeme té vlastnosti podvědomí, že dokáže mluvit řečí těla, že dokáže ovládat, alespoň v nějaké míře, naše prsty, náš výraz, naše svaly. K rozkývání kyvadla stačí velmi malé impulsy, je jen potřeba jen, aby se vzájemně podporovaly. A tuto podporu zajistí podvědomí.

Takto, smluvíme-li si s podvědomím kód, můžeme se naučit s ním rozmlouvat. Tahat z něj jeho vidění světa, jeho vidění okolních lidí, vidění často mnohem bohatší, nežli bychom si vůbec dokázali představit. Řeč těla nevyjadřuje totiž pouze tak malicherné věci jako je positivní nebo negativní přístup k mluvčímu, řeč těla odráží všechny naše myšlenky na emoční úrovni. Dokonalé rozumění řeči těla rovná se telepatii.

Bohužel, je jasné, že ani siderické kyvadlo neplní svůj účel dosti dobře – komunikace s ním je poměrně pomalá a neohrabaná, navíc při rozhovoru s člověkem dosti dobře nemůžeme najednou vytáhnout kyvadlo a začít se ptát. Proto můžeme zkusit některé jiné metody, například vidění aury.

Vidění aury

spočívá v tom, že do obrazové informace, kterou naše vědomí dostává a interpretuje, vpašujeme kód navíc, kód od našeho podvědomí. Ti, kdo vidí auru, nevidí nic jiného, nežli ti, kteří ji nevidí, ale to, co ostatní považují za chybu vnímání a snaží se tomu vyhnout (typicky negativní paobraz = afterimage), využívají jako kanál pro komunikaci s podvědomím. Do chyb v obrazu si přihalucinují význam, jdoucí z podvědomí.

Tato komunikace s podvědomím je efektivnější nežli užívání siderického kyvadla, dá se provádět bez pomůcek a vskrytu, nicméně kód je stále poněkud řídký… ačkoli to se dá nacvičit a rozlišování zjemnit.

Nejlepšími metodami na této úrovni jsou automatické psaní a channeling.

Obojí spočívá v tom, že člověk přejde do jiného stavu vědomí, čímž propůjčí svému podvědomí zdroje nutné k vytváření myšlenek, slov… a pak de facto asociuje, poslouchá svou intuici a bez posuzování to hází na papír nebo do sluchových halucinací. Často je to provázeno výpadky paměti nebo vědomí. Vlastně se jedná o dočasné vyřazení onoho cenzora, který neustále bdí nad tím, co všechno do svého vědomí pustíme či nepustíme, o ústup vědomí ze svých pozic, o posednutí člověka jeho podvědomím.

Košatost informací je u této metody srovnatelná s košatostí duše toho, kdo tuto komunikaci provádí, navíc člověk může v takto změněném vědomí být po celou dobu rozmluvy s člověkem. V podstatě se jedná o ideální formy komunikace se svým podvědomím.

Nicméně

Nicméně je tu ještě jedna metoda, metoda vpravdě magická, nicméně na rozdíl od metod předchozích její plné zvládnutí trvá obvykle celý život, a touto metodou, nebo snad bylo by lepší říkat „cestou“, je reintegrace. Základem reintegrace je myšlenka, že člověk původně byl dokonalý, byl celistvý, pak se rozdrobil na různé své části, a že nyní se může zase reintegrovat, zcelistvit. Kdo jde cestou reintegrace, nehledá způsoby, jak komunikovat se svým podvědomím, nýbrž způsoby, jak s tímto podvědomím (a s hmotným tělem atd.) vytvořit organický celek. Nikoli činka, dva kruhy propojené cestou, ale, rozšířením této cesty, elipsa, ovál. Nejsem plně reintegrovaný člověk, takže nemůžu mluvit z vlastní zkušenosti, nicméně to, čeho se mi dostává, stačí k tomu, abych mohl svou zkušenost prodloužit a popsat alespoň některé rysy takovéhoto spojení. Jedná se o podstatně plnější vnímání, chápání řeči těla do takové míry, že někdy dochází k úplné telepatii, jedná se o nutnou podmínku rozvinutí své Pravé vůle do oné míry, kterou měl na mysli AC, když prohlásil, že to je zákon. Radost z poznání, radost ze hry, neuvěřitelná smyslová i významová plnost světa, schopnost konat na základě situace, nikoli na základě pravidel. Svoboda.

Což je pochopitelně extatické vyjádření, pravda je daleko běžnější, nicméně toto je zhruba kvalita důsledků reintegrace.

Jak vstoupit do a podporovat reintegrační proces? Nutno říct, a nebude to asi každého těšit, že základním motorem reintegrace je láska. Pravá sebeláska. Jedině rozvíjením lásky k sobě (a lásky vůbec) může dojít k obětování se jednotlivých našich částí, k obětování sebe sama, svého vědomí, většímu celku.

No nic, to jsem udělal takovou malou reklamu reintegraci.

Teď ještě trochu pohaním ty předchozí metody

Jejich problémem je totiž to, že zvětšují komunikaci s podvědomím, aniž by se snažily toto podvědomí kultivovat. V podstatě dělají evokaci určité své části. Dokonce ji externalizují a případně i personifikují, není vzácné, že se lidé domnívají, že s kyvadlem pohybuje nějaká vyšší síla, že při channelingu mluví s nějakým svým mistrem. To v zásadě ani není strukturálně špatně, všechny evokované entity jsou jenom personifikací nějakých částí universa, podvědomí nepochybně je částí universa, takže proč ne. Na rozdíl od běžných evokací ale u práce s kyvadlem či při channelingu obvykle naprosto chybí jakékoli bezpečnostní prvky, operatér je obvykle neznalý a tím pádem zcela vystavený působení svých podvědomých choutek (= je nechráněn před svým podvědomím). To se pochopitelně projevuje stejně jakou normální posedlosti, tedy postupnou změnou charakteru takového člověka a závislosti na metodě a věcech, které jsou danému duchu příjemné. Takto jsem potkal člověka, kterému jeho „mistr“, s kterým se několikrát denně channelingově kontaktoval, tvrdil, že rozhodně je vyvolený, a že rozhodně může i nadále kouřit, protože zrovna jemu to prospívá. Podobně znám člověka, který se kyvadla ptá už úplně na všechno, včetně toho, jestli má hlad nebo chuť na procházku.

To jsou jistě extrémní případy, nicméně ukazují na poměrně obecnou skutečnost, tedy že lidé, používající ke komunikaci s podvědomím nějakou metodu, jsou na této metodě a posléze i komunikaci samotné závislí, stávají se otroky svého nevyvinutého podvědomí.

Abych nezapomněl - tento problém pochopitelně nehrozí při oné první „slovníkové metodě“.

Ještě bych načrtl jeden aspekt, který tyto metody bude zase trochu rehabilitovat.

Pokud se zachovávají rozumná bezpečnostní opatření, jsou automatické psaní nebo siderické kyvadlo užitečnými metodami (tyto dvě zmiňuji proto, že vidění aury není tak jednoduché na naučení a u channelingu zase žádné bezpečnostní opatření není dost neprustřelné), právě pro svůj jasně daný kód. I pokud jde člověk cestou reintegrace, jsou pro něj tyto metody využitelné, neboť zatímco nikdy si nemůžeme být jisti, jak moc dobře na tom s tou reintegrací jsme a jak moc máme prošťouchlý onen informační kanál (který jednou zcela zmizí ve prospěch oné celistvosti), u těchto metod máme obvykle velmi dobře dohodnutý kód a obvykle velmi dobře fungující komunikační kanál. Z toho vyplývá, že dokud nedojde k totální destrukci psýché na základě posednutí podvědomím, obvykle jsou všichni ti léčitelé a sensibilové mnohem účinnější nežli mág, který „komunikaci“ s podvědomím odmítá (ve prospěch sdílení).
snop

zdroj: ritual.cz

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (12) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Fuck-tickaBodhi07.Mar:02:05
superLev05.Mar:11:38

čitateľov: 6135   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2854)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy