?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


O zime
@ mágia a okultizmus     27.12. 04, 08:51

Zima je z magického hľadiska zaujímavá a tiež aj nebezpečná. Snáď každý citlivejší pozorovateľ si všimne, že atmosféra zimy je čímsi zvláštna. Týka sa to atmosféry vonkajšej - prírodnej, ako aj vnútornej - duševnej. Medzi mrazom a plynutím času, či lepšie jeho prežívaním, existuje istý vzťah. Pre zmrazený kus mäsa plynie čas úplne inak než pre taký istý nezmrazený kus. Ak nejaký faktor vplýva na čas, vplýva istým spôsobom aj na priestor. O to viac na priestor astrálny. Ten sa počas zimy značne mení. V zime k nám vstupuje niečo z iných svetov. Stačí malá pozorná prechádzka zimným lesom, aby sme si to všimli. Pre slovné vyjadrenie týchto vnemov je azda najvhodnejšiea poetická forma.

S trochou fantázie by sme teda mohli povedať, že v zime vďaka zakriveniam astrálneho priestoru vstupujú do prírody bytosti z cudzích rozmerov. Iste nie je náhoda, že, podľa Michaela Bertiauxa, najvyššia aktivita fenoménu UFO býva zaznamenávaná približne v mesiacoch november až február. Takisto počet záhadne zmiznutých ľudí je najväčší v zime.

Varovanie pred prírodnými, hlavne evokačnými magickými pokusmi v zime je namieste. Musíme si uvedomiť, že v zime vládne v prírode démon smrti Marzanna. Mág má pri rituálnej práci vziať do úvahy astrologickú hodinu, deň a obdobie. Tak sa to traduje, avšak toto ponímanie je často príliš skostnatené a mechanické. Každý časový cyklus má svoju kvalitu. Od cyklov najmenších, až po tie najväčšie. Takisto má špecifickú kvalitu, zafarbenie, aj každý magický akt. Pri jasnovidnom vnímaní môžeme tieto dve kvality vnímať ako dva „farebné“ spektrá. Prienik, či zmiešanie týchto dvoch spektier dáva výsledný efekt. Vzniknutý dojem a jeho „farba“, môžu smerovať ku kráse a harmónii, vtedy sa hovorí, že astrologický vplyv napomáha magickej operácii. Alebo tiež k chaosu a disharmónii, vtedy je astrologický vplyv nepriaznivý. Bez vlastného a autentického duševného prežívania časových cyklov od najväčších po najmenšie, sa mág nikdy nestane autentickým praktikom. Bude len mechanicky sledovať často chybné astrologické tabuľky, vkladať zodpovednosť za svoje konanie do rúk neznámej osoby astrológa, či magickej autority a naivne veriť, že sa mu bytosti prihovoria, aj keď je neschopný vybudovať si s nimi živý vnútorný kontakt.

Naučiť sa prežívať prírodné a časové cykly je jednou zo základných úloh. V denno-nočnom cykle tomu napomáhajú napríklad štyri slovanské adorácie, Crowleyho Liber Resh alebo prosté sústredenie sa na atmosféru prežívania štyroch základných pozícii Slnka. Pre ročný cyklus je vhodný Steinerov Kalendár duše, či správne slávenie pôvodných pohanských sviatkov.

Každý časový cyklus má teda určitý astrálny vplyv. Mág začiatočník by mal reťazec astrálneho vplyvu - hodina, fáza dňa, deň, mesiac, ročné obdobie - prispôsobiť čo najviac zámeru svojej operácie. Čím viac sa mág zušľachťuje, čím viac zvláda a prekonáva astralitu, tým väčšie časové cykly nemusí brať striktne v úvahu. Vplyv astrologickej hodiny je relatívne najslabší. Ak teda mág zvládne sily astrality aspoň po intenzitu akou pôsobia astrologické hodiny, môže sa prestať obávať ich nepriaznivého vplyvu na magickú operáciu. Ak postúpi ešte ďalej a zvláda svojim duchom intenzitu astrality aspoň zhodnú s intenzitou tej ktorej denno-nočnej doby, stáva sa opäť slobodnejším vo svojom konaní. Ak ovládne intenzitu spektra pôsobenia celého dňa, a to už je pekný výkon, môže bez astrálnej determinácie magicky konať ľubovoľne počas celého dňa. Takto teda mág smeruje k slobode. Bytosti nižších časových jednotiek sú mu podriadené (medzi hierarchiou bytostí od živlových až po najvyššie duchovné a časovými cyklami je súvislosť), akonáhle prekonal astrálnu intenzitu jednotky vyššej. Toto je cesta k hviezdam, k bezčasovosti. Tej sa však dotklo len zopár najmocnejších duchov, ako napríklad Gustav Meyrink, Aleister Crowley, či Friedrich Nietzsche. Je až skoro nemožné si čo i len predstaviť silu ducha, ktorá prekoná astrálnu determináciu storočia, alebo celej historickej epochy.

Vráťme sa však k zime a Marzanne. Ako sme povedali, od istého bodu môže mág konať, čo sa týka času, relatívne ľubovoľne. Avšak prekonanie zimy je ťažké, pretože je z ročných období akoby „najduchovnejšia“. Leto súvisí so zmyslovosťou a senzuálnou astralitou, zima sa dotýka ducha. Ale predtým ako dosiahneme ducha, musíme prekonať strašnú bezodnú priepasť, abyss. V tom je práve nebezpečie zimy. Priepasť vtedy stojí najbližšie, pretože aj duch je najbližšie. Ničota sa stupňuje s vedomým bytia, ako poukázal Heidegger. V zime je vedomie vlastného bytia najsilnejšie, pretože vďaka strohosti vonkajších zmyslových podnetov (napríklad oproti letu), je pozornosť individuality viac zamierená do vlastného vnútra, na vlastné Ja. Predčasná konfrontácia s Ničotou sa prejavuje šialenstvom, chaosom psychiky.

Pri konaní zimných magických evokácii v otvorenej prírode hrozí teda väčšie nebezpečenstvo konfrontácie s Chaosom alebo Ničotou, než v iných ročných obdobiach. Pre pokročilého mága toto nebezpečenstvo nehrozí, ako bolo vysvetlené vyššie, avšak taký mág musí vnútorne zvládať celé ročné obdobie, stáť takpovediac nad jeho vplyvom, čo sa prejaví napríklad tým, že atmosféra zimy ho vnútorne žiadnym spôsobom neuchopí.

Je samozrejme možné dívať sa na vec aj z iného uhlu. Ak v zime badáme výskyt cudzích vplyvov, nemusí ísť o žiadne prenikanie cudzích bytostí. Je možné, že výnimočnosťou zimných zmyslových vnemov (sneh, biela farba, nízka teplota atď.), sa môžu aktivizovať také obsahy nevedomia, ktoré v iných obdobiach roka aktivizované nie sú. Túto aktivizáciu môže subjekt vnímať ako výskyt niečoho cudzieho mimo seba, zatiaľčo v skutočnosti sa všetko odohráva v ňom samom.

Medzi týmito dvoma vysvetleniami leží celé spektrum medzistupňov. Aktivizovaný obsah nevedomia môže napríklad slúžiť ako vstupná brána pre astrálnu bytosť, ktorej svojou kvalitou zodpovedá. Prípadne, obsahy individuálneho nevedomia môžu byť projektované navonok. Takisto obsahy nevedomia kolektívneho. Čitateľ nech si teda vlastnou aktivitou a vlastným zrením vytvorí vlastný zodpovedajúci názor.

Jozef Karika

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitateľov: 3619   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2854)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy