?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Anorganické bytosti - spojenci čarodejov I.
@ mágia a okultizmus     11.11. 04, 06:33

Podľa Castanedu boli starí čarodejovia majstrami vo využívaní vedomia anorganických entít k posunom bodu spojenia prenášajúcich čarodeja do iných svetov: „...anorganické bytosti svým skvělým vědomím vyvíjejí nesmírný tah, kterým můžou snivce snadno přenášet do světů, jež se vymykají jakýmkoli popisům. Čarodějové dávných dob je využívali. To oni razili označení spojenci. Spojenci je naučili pohybovat bodem spojení i za hranice světelného vejce do vesmíru, který přesahuje meze lidstvý. A tak když spojenci přenášejí čaroděje, přenášejí ho do světů mimo lidskou doménu.“

Zaujímavé je, že v učení novodobého vúdú Kultu čierneho hada (La Couleuvre Noire) oživujúcom niektoré atavizmy prastarých čarodejníckych cyklov, sa nezávisle od Castanedových spisov vyučujú techniky spojenia s niektorými špecifickými rodinami loa vynikajúcich schopnosťou prenášať vúdú praktika do cudzích svetov alebo presúvať jeho vedomie skrz časovú linearitu.

Na druhom stupni v iniciačnej štruktúre L.C.N. nazývanom canzo, je učeník zasväcovaný do techník prístupu do svetov anorganických bytostí (konkrétne do archetypálnej lokality označovanej ako Ville-Aux-Champs) za dopomoci svojho osobného loa, ktorý ho na toto „miesto“ prenesie.

Učenie L.C.N., predovšetkým jeho prvky pochádzajúce od Michaela Bertiauxa, obsahuje aj ďalšie nápadné paralely s Castanedovým rozprávaním o starom čarodejníckom cykle.

Don Juan napríklad v knihe Umění snít zdôvodňuje svoju nechuť k práci s anorganickými bytosťami (tvoriacej jednu zo „špecialít“ čarodejov starého cyklu) slovami: „V jednu chvíli jsem se v životě musel rozhodnout, jestli se soustředím na anorganické bytosti a půjdu ve stopách starých čarodějů, nebo jestli je úplně odmítnu. ... Já jsem nikdy neviděl důvod, proč bych se měl stát jejich žákem... Žádají příliš vysokou cenu. ... Náš život, naši energii, naši oddanost. Jinými slovy, naši svobodu.“

Zatiaľ čo čarodejovia starého cyklu -zameraní na dosahovanie konkrétnych zištných cieľov pomocou spojencov- nevideli na takomto „obchode“ nič zlé a prijímali ho, čarodejom nového cyklu -zameraným na abstraktný a dosahovanie slobody- sa javí ako krajne nevýhodný: „Když se pustíš do něčeho podobného, spotřebuje ti to veškerou energii, kterou máš, a to znamená, že omezíš svoje usilování o svobodu.“

Takýto rozpor nastal aj v našej lóži L.C.N., kde istá časť praktikov inklinovala skôr k zmýšľaniu čarodejov starého cyklu, zatiaľ čo druhá vetva smerovala prevažne k cieľom cyklu nového. Jedno zo základných volaní mocných vúdú loa, odzrkadľujúce zafarbenie tohto učenia, totiž nabáda k úplnému a neodvolateľnému sa odovzdaniu službe duchom húdú.

Niektorí z nás ponechali toto vzývanie bez úprav, pretože pristúpili na obchod vyjadriteľný vzorcom „energia spojencov za časť slobody“. Títo praktici pomocou spojencov neskôr skutočne dosiahli vynikajúcich magických výsledkov zameraných do oblasti konkrétna (napríklad v získavaní sexuálnych partnerov, majetku, výhod, zamestnania, či kumulácie osobnej moci). Druhá skupina praktikov si volanie nezávisle od seba upravila do podoby zaväzujúcej k spolupráci, nie podriadenosti týmto duchom.

Po konzultácii tejto úpravy s nemeckým G.M. (Grand Master) rádu, frátrom Shaitan-Aiwassom som bol ako predsedajúci tunajšej lóže uistený, že tieto mierne úpravy sú prípustné, avšak v ďalšej práci s loa treba počítať s ich požiadavkou čoraz výraznejšej až úplnej odovzdanosti. Jedným zo základných pracovných postupov tak haitského ako i new-orleanského vúdú je totiž priame posadnutie praktika privolávaným loa. Tento prvok sa objasňuje na základe výmeny typu „my poskytneme loa radosti ponúkané fyzickým telom, oni nám za to poskytnú radosti anorganických svetov“. (Jedná sa o jeden z výrazných atavizmov starého cyklu.)

Aj Castaneda opisuje podstatu spojenectva podobne. Podľa neho spočíva „Ve vzájemném vyměňování energie. Anorganické bytosti dodávají své vysoké vědomí a čarodějové zase dávají své zvýšené vědomí a vysokou energii. Vyrovnaná výměna má pozitivní výsledky. Negativním výsledkem je pak závislost na obou stranách. Staří čarodějové svoje spojence milovali. Ve skutečnosti milovali svoje spojence víc než svoje blížní. V tom pak lze předvídat strašlivá nebezpečí.“

Bertiaux o doporučovanom vzťahu k loa v zasväcovacích materiáloch L.C.N. píše: „Loa musíme ponúknuť svoje služby za všetko, čo vykonali pre vznik harmónie a perfektného chodu univerza. Najdôležitejšie ale je, že im musíme slúžiť, aby nám na oplátku pomohli objaviť našu skutočnú realitu.“

Zároveň opisuje -takmer zhodne s Castanedom- povahu energetickej výmeny s loa a jej obojstrannej výhodnosti. (Ako správny čarodej starého cyklu však Bertiaux zamlčiava nevýhody a nebezpečia takéhoto „obchodu“. O starých čarodejoch je totiž známe, že svojich učeníkov neraz v skrytosti a lesťou ponúkali vlastným spojencom ako „darček“, z čoho čerpali osobné magické výhody. Žiak ktorý podľahol tejto lesti bol spojencami pohltený buď čisto energeticky, alebo, podľa niektorých legiend, aj svojim fyzickým telom. O niektorých temných novodobých vúdú lóžach sa dodnes traduje, že počas istých starobylých sviatkov niektorí ich členovia miznú bez stopy záhadným, neprirodzeným spôsobom.)

Jozef Karika

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (18) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Loa ako stvoritelia univerza?Marian11.Nov:09:11
Otázkadavidovics11.Nov:08:13

čitateľov: 6716   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (3321)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy