?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Čarodejnícke cykly III
@ mágia a okultizmus     26.10. 04, 03:40

Ďalším rysom energetického tela, vlastným všetkým čarodejom dávnych dôb a dychtivo nimi vyhľadávaným aj u druhých, bolo „jasné místo vpravo dole na straně světelného obalu. Tato jasnost je spojena s vynalézavostí a sklonem k morbiditě. Temní čarodějové oněch dob s potěšením zapojovali tento kýžený rys a připoutávali ho k temné straně člověka.“ ([1], 212).

Podľa Castanedu: „Morbidita je protipólem přívalu energie, který potřebuje vědomí, aby dospělo ke svobodě. Morbidita vede čaroděje k bloudění a chytá ho do spletitých, temných oklik neznáma.“ ([1], 213).

Tieto „spletité, temné okľuky neznáma“ sú vlastne chaotickou sieťou tzv. Sétovych tunelov, pokrívajúcou odvrátenú (klifotickú) stranu Stromu života a tvoriacou akýsi protipól usporiadanej sefirotickej strane 22. ciest múdrosti spájajúcich jednotlivé sefiry.

Zdanlivo nenápadnou cestou k morbidite (klifotu) môže byť už samotná fixácia na rituál: „Rituál umí zachytit naši pozornost líp než všechno, nač si jen pomyslíš, ale zase vyžaduje vysokou cenu. Tou cenou je morbidnost, a morbidnost může naše vědomí zatížit nesmírným zadržováním a dluhy.“ ([1], 213). Fixovanie na rituál je totiž fixovaním sa na formu, s častým vylúčením živého obsahu (šému).

Tak vzniká zaujatosť akousi škrupinkou, čo odkrýva jasnú prepojenosť so svetmi klifotu (v preklade „škrupinky“). O fixácii na formu v prípade rituálneho užívania magických mien v Slovanské magii uvádzam: „Pokud tedy máte šém a na jeho základě vytvarujete jméno, bude určitě funkční. Jestliže ale šém v duši nemáte a použijete jen jméno, je to pouhé mávání prázdnou formou. Jistý výsledek se dostavit může...avšak takovýto postup je jen nízkou a degenerativní formou klifotické magie. Jak víme, klifot znamená „skořápky”. Používá se též výraz „prázdné nádoby”. A přesně s prázdnými skořápkami bez živého obsahu v tomto případě mág pracuje, což nutně vyvolá následky.“ ([3], 57).

Túto skutočnosť a prepojenosť morbidity so silami klifotu napriek svojej upnutosti na hermetickú dogmatiku správne vycítil aj Jan Kefer, ktorý na adresu Kellnerom, Reussom a Crowleym revitalizovaných sexuálnych postupov starých čarodejov povedal: „Důležité však je, kam tyto praktiky člověka vedou, jakou nepřirozenou nestvůru z něho mohou udělat a jak působí na jeho intelekt a mravnost.“ ([4]). (Kefer intuitívne vnímal obrodzujúcu sa moc starých čarodejov a pociťoval z nej neskonalú hrôzu. Práve oživená moc starého čarodejníckeho cyklu -stojaca v pozadí nacizmu- sa mu neskôr stala osudnou, keď sa jej pokúsil vzdorovať prostriedkami, ktoré sa jej svojou potenciou a ničivým účinkom nemohli ani len priblížiť.)

Dôležité je zdôrazniť, že takmer žiadny praktik nie je čistým čarodejom nového cyklu alebo čistým čarodejom starého cyklu. Každý má svoj vlastný pomer zlučujúci ich rôzne aspekty. Zatiaľčo pre niektorého čarodeja ja lákavá, potrebná a niekedy i nevyhnutná výrazná prímes nálady starého cyklu, ďalší sa pohybuje viac v rozpoložení cyklu nového a podobne.

Samotný Castaneda prejavoval výrazné sympatie k atmosfére starého cyklu, rovnako ako aj dobrodinec dona Juana, nagual Julian Osorio. Bolo by teda nemiestne a neprijateľne zjednodušujúce členiť tieto prístupy ako „dobrý a zlý“, „správny a nesprávny“, „biely a čierny“...

Oba spôsoby prístupu majú svoje nástrahy, do ktorých je možné sa fatálnym spôsobom zapliesť. Čarodej môže podľahnuť svojmu nutkaniu snahy o nadvládu, stať sa necitlivým a cynickým, ale rovnako tak, pri prílišnej opatrnosti, sa môže bezvýchodiskovo zamotať aj v prázdnej dogmatike rituálov, zaklínadiel, hermetických poučiek, či filozofií, ktorých limity následnej nie je schopný transcendovať.

Triáda jednotlivých krokov: tradícia›totálna dekonštrukcia tradície › aktualizovaný súbor pravidiel bezchybnosti ako náhrada za tradíciu, je nevyhnutná v každom individuálnom čarodejníckom postupe.
Tradiční mágovia a hermetici, ktorí neprekonali etapu chaosu (tj. etapu, v ktorej nič nie je pravdou a všetko je povolené), zotrvávajú fixovaní v prvom štádiu; „ortodoxní“ chaos-mágovia sú lapení fixáciou na druhé štádium a „bezchybní“ čarodejovia sa nenachádzajú v treťom štádiu, pretože opustili svoju ľudskú formu.

Pre ilustračné účely možno celú postupnosť pripodobniť k okultnej formuli IAO (Isis-Apofis-Osiris) interpretovanej Aleisterom Crowleym, alebo k trom štádiám vývoja ducha podľa Friedricha Nietzscheho (1. osol, 2. lev, 3. dieťa).

Ďalšie slovné rozmazávanie tejto postupnosti je však zbytočné, pretože obsahy - rozpoloženia jej troch úrovní, sú záležitosťou posunu bodu spojenia na tri rozdielne miesta (1. bod - miesto rozumu, 2. bod - miesto bez ľútosti, 3. bod - miesto tichého poznania) a vymykajú sa možnostiam bližšieho jazykového podania. Možno len podotknúť, že medzi jednotlivými etapami, v priestoroch ich prechodových plôch, zívajú zlomy diskontinuity. Tieto diskontinuity, prejavujúce sa neraz výraznou protirečivosťou v čarodejovom diskurze, sú znakom, či skôr formálnou indíciou správnosti, autenticity jeho progresu, na rozdiel od jednoliatych, racionálne ucelených, duševne integrujúcich a komplexných diskurzov (kde všetko sedí a dáva -falošne ukľudňujúci- zmysel), ktoré prezrádzajú, že rozpoloženie ich pôvodcu je fixované iba na jednu (spravidla prvú) úroveň vyššie uvedenej triády. Diskurzy čarodeja schopného zaujať rozpoloženie tretej úrovne (a tým pádom ľubovoľne a vedome aj dvoch zostávajúcich úrovní), môžu byť kreované, formalizované i obsahovo plnené tak z úrovne štádia Isis, ako aj Apofis a Osiris. Čarodej vytvára svoj individuálny vzor súhrou, zvláštnou konšteláciou medzi týmito jednotlivými zložkami, pričom spolieha na to, že nahliadnutia tohto vzoru (ktorý jediný je dôležitý) zostane vyhradené pre tých, ktorí sú schopní podobných transgresívnych skokov - presunov medzi jednotlivými úrovňami a nezotrvávajú ustrnutí iba v limitoch jednej z nich.

1. CASTANEDA, C.: Síla ticha. Volvox Globator, Praha 1998.
2. CROWLEY, A.: Liber Legis. Horus, Brno 1997.
3. KARIKA, J.: Slovanská magie. Vodnář, Praha 2003.
4. KEFER, J.: Hermetický posismus. In: www.grimoar.cz

Mgr. Jozef Karika

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (23) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
brazokLev27.Oct:08:44
prosbali26.Oct:12:56
morbiditasnop26.Oct:06:14

čitateľov: 4098   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2854)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy