?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Dozvedeli sme sa na Ezoterických dňoch „ Čarovné Košice“ SEXUÁLNA MÁGIA A TRADÍCIA VZBURY
@ mágia a okultizmus     1.10. 04, 07:43

Takmer všetky formy starovekej mágie v rôznych kultúrnych okruhoch -od východných, cez antické až po juhoamerické- úzko súviseli s kozmologickým poriadkom všehomíra, s univerzálnym rádom tušeným kdesi za oponou stvoreného sveta. Tento rád sa najmenej zrkadlil v ľudskej sfére, ktorá mala vždy tendencie skĺzavať do zmätku a neporiadku, zatiaľ čo najviac viditeľným sa stával v oblastiach človeku najvzdialenejších - vo veľkých prírodných cykloch, na nočnej oblohe a v astronomických pozorovaniach.
Staroveký mág usiloval o čo najužšie splynutie s týmto posvätným rádom, pričom magické rituály (a mágia ako taká), mu boli nástrojom premietnutia božského poriadku do pozemského, ľudského, či spoločenského zmätku.

Popri kaste mágov však vždy koexistovala aj temná skupina čarodejov, ktorých ašpirácie boli opačné. Pre čarodeja je mágia nástrojom premietnutia ľudského - chaotického, zmätočného rozmeru (vrátane výsostne ľudských a zdanlivo prízemných prianí) do poriadku vonkajšieho sveta, tj. prepísanie pôvodného „božského“ stavu - rádu, vlastným, svojvoľným kódom.
Tieto dva základné módy prístupu k bytiu Nietzsche charakterizuje ako jasný apolónsky typ (v tomto prípade starovekí mágovia úzkostlivo sa pridržiavajúci vyššieho zákona) a temný dionýzovský typ (v tomto prípade čarodejovia usilujúci o rozrušenie alebo prepis tzv. vyššieho zákona svojou ľudskou stránkou, predovšetkým prianiami svojich vášní a pudových impulzov).

V thelémskej mágii sa prvému typu prisudzuje formula LUX, značiaca svetlo z kríža, zatiaľ čo druhému typu formula NOX, ktorá je slovom temného Hoor-Paar-Kraata, ako aj Priepasti (abyssu).
Z náuky o precesii aeonov vyplýva, že v každom aeone tvorí jeden z týchto módov akýsi main-stream, teda hlavný prúd, pričom druhý mód zotrváva na okraji - periférii. Zmenou aeonov sa periférny typ stáva centrálnym a naopak.

Staroveká, stredoveká a v prevažnej časti aj renesančná mágia spadá do aeonu, v ktorom za centrálnu možno pokladať formulu LUX - apolónsky typ a za periférnu formulu NOX - dionýzovský typ. Čarodejovia s ich ašpiráciami v tomto aeone zotrvávali na okraji magickej sféry a boli spravidla považovaní za zblúdených, resp. zavrhnutia hodných.
Príchodom Nového aeonu -ktorého prvé impulzy badať už koncom renesancie a v počiatkoch novoveku- sa situácia mení. Dodržiavanie i samotná viera v existenciu všeobecného poriadku, božského plánu ukrytého za oponou diania má čoraz menšiu podporu - dostáva sa na perifériu. Naopak - do centra vstupuje človek meniaci prírodu podľa obrazu svojho tak, ako vyhovuje jeho potrebám (viz. Francis Bacon).

Zatiaľ čo staroveká i stredoveká mágia bola chápaná ako snaha o čo najintímnejšie splynutie s dokonalým rádom univerza (svoju apoteózu dosiahlo toto chápanie u Léviho), už u Crowleyho zaznievajú opačné tóny, keď ju charakterizuje ako niečo, čo je protikladné prirodzenému poriadku vecí. Vo vyhrotenej forme sa tento stret kryštalizuje koncom 20-teho storočia v základnom konflikte medzi tzv. kozmos-mágiou (tj. mágiou poriadku; William Gray) a chaos-mágiou (tj. mágiou chaosu; Peter Carroll).

Sexuálna mágia je jednou zo zrkadliacich plôch tohto obratu. Práve sexualita, v nej spoločensky prijímané vzorce a pravidlá, sú spoľahlivým indikátorom toho, ktorá formula je pre daný aeon dominantnou. Sexualita signovaná formulou LUX a apolónskym odkazom vrhá svoj temný dionýzovský tieň v podobe čarodejníckych sabatov. Práve neskoro stredoveký, či renesančný čarodejnícky sabat je rozmerom, v ktorom dochádza k radikálnej vzbure voči pravidlám a zaužívaným vzorcom sexuálnej morálky, k dočasnému oslobodeniu, k úniku z jej zväzujúcich kontúr.

Rozkvet sexuálnej mágie na začiatku 20. storočia bol signálom blížiacej sa vlny vymaňujúcej sexualitu spod dominancie formuly LUX a stanoviacej NOX do jej centrálneho bodu.
Michel Foucault k tomuto obratu dodáva: „Co může na pozadí sexuality říci řeč, pokud je přísná, to není nějaké přirozené tajemství člověka, to není nějaká jeho tichá antropologická pravda, nýbrž jen to, že je bez boha; slovo, které jsme udělili sexualitě, je časem i strukturou současné s tím, jímž jsme sobě sami zvěstovali, že bůh je mrtev. Řeč sexuality, která počínaje prvními slovy Sadovými v jediné promluvě vyplnila celý prostor, jehož se rázem stala svrchovaným pánem, nás vtáhla do noci, v níž je bůh nepřítomen a v níž se všechny naše skutky obracejí k této absenci právě ve znesvěcování, které tuto nepřítomnost označuje, zaklíná, které se v ní vyčerpává a je její zásluhou přivedeno k čiré prázdnotě transgrese.“ ([1], 8-9).

Mágovia, fungujúci v spoločnosti vždy ako citlivé „antény“ blížiacich sa zmien a prelomov, zachytili túto vlnu už v jej počiatočných štádiách a vyjavili svetu jej povahu v symbolickej forme - ako novodobú sexuálnu mágiu.

Samotné sexuálno-magické postupy Randolpha, Crowleyho, či Kellnera možno považovať za banálne (tak ako akékoľvek iné magické postupy). Jedinú hodnotu majú, ak ich chápeme ako lyrickú, šifrovanú a dobre zakódovanú správu o blížiacej sa vlne novej sexuality.
Všetky vzorce, ktoré v sebe v podobe symbolických kódov obsahovala sexuálna mágia zrodená pred sto rokmi, sa dnes stávajú súčasťou bežnej, main-streamovej sexuality. Bol by zbytočný čarodejnícky sabat kdesi na periférii spoločnosti i mesta tam, kde ho možno zažiť priamo v centre spoločenského diania i urbanizácie (napr. Love Parade). Sexuálna liberácia dnes nemusí prebiehať na odľahlých miestach pod rúškom noci. Práve naopak - čím viac otvorená a slnečná je, tým viac potvrdzuje súmrak skutočnej (Panovej) noci - nástup formule NOX.

Pramene:
1. FOUCAULT, M.: Myšlení vnějšku. Herrmann & synové, Praha 1996.

Jozef Karika
Foto: Karol Hatala

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (10) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
magiacicuska50103.Oct:11:20
Sex, LVX a NOXMarian01.Oct:08:10

čitateľov: 4102   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (3321)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy