?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Čarodejnícke cykly I.
@ mágia a okultizmus     21.9. 04, 06:23

Jedným z najviac fascinujúcich momentov mágie začiatku 21. storočia je skutočnosť, že tu dochádza k stretu dvoch diametrálne odlišných prístupov, čo je reflektované vzájomne opozičným naladením niektorých magických prúdov a ich stúpencov. Túto rozdielnosť možno označiť mnohými pojmami, ako napríklad staroaeónska a novoaeónska mágia, tradičná a postmoderná mágia alebo starý čarodejnícky cyklus a nový čarodejnícky cyklus.

Azda najširšie pole možností v analyzovaní tejto problematiky ponúka učenie dona Juana, ktoré sa stretom a rozdielmi dvoch odlišných modov prístupu často a detailne zaoberá. Bežné magické delenie, napríklad thelémska klasifikácia staroaeónskeho a novoaeónskeho, síce stopercentne nezodpovedá don Juanovmu, resp. Castanedovmu utriedeniu, avšak v základoch pomenúva rovnaký obrat v magickom myslení.

Podľa dona Juana existoval pred novým čarodejníckym cyklom, ktorý započal približne v novoveku, starý čarodejnícky cyklus siahajúci svojou históriou až do hmlistých a bájnych časových období ležiacich mimo bežnú historiografiu. Čarodejovia tohto cyklu sa vyznačovali posadnutosťou mocou, túžbou ovládať a temnou záľubou v oblastiach bytia, ktoré by sme dnes mohli označiť ako démonické alebo klifotické. Táto fascinácia im na jednej strane umožnila dosahovať úžasné magické výsledky, prekonávať čas i priestor a využívať sily spojencov nevídanými spôsobmi, no zároveň ich postupom času „sploštila“ do foriem zvrhlých, morbídnych, zlovestných a pre bežný svet takmer úplne nevnímavých bytostí, čo im prinieslo záhubu. Pre čarodejov starého cyklu malo poznanie zmysel len vtedy, ak sa priamo vzťahovalo k rozširovaniu sféry a možností osobného vplyvu – dominancie.

Oproti tomu pre čarodejov nového cyklu, ku ktorým prislúchal aj don Juan, je cieľom ich snažení dosiahnutie stavu „mužov poznania“ a abstraktných cieľov, akými sú napr. absolútna sloboda alebo absolútne vedomie.

Podľa Castanedu však ešte i dnes dochádza k situáciám, kedy niektorí z čarodejov starého cyklu, prežívajúci vo forme vedomia v niektorom z paralelných svetov, „chytia do pasce“ čarodejníckeho učňa a pretiahnu ho „na svoju stranu“ tým, že ho infikujú prvkami svojho vnímania, čím do neho zasejú, implantujú semená starého cyklu. Takýto čarodejnícky učeň však zväčša už pred zachytením čarodejmi starého cyklu vykazuje určité znaky súzvuku s ich modom vnímania, napr. má agresívnu povahu, lákajú ho možnosti veľkej osobnej moci, má dominantné sklony, jeho základné naladenie je temné, hrozivé a pod.

Vnímavému pozorovateľovi, čarodejovi, ktorý dokáže vidieť alebo snivcovi, je pri správnom zameraní pozornosti zrejmé, že starý čarodejnícky cyklus sa znovuzrodil počiatkom 20. storočia, a to v osobe Austina Osmana Sparea. Tento čarodej „chytil do časovej pasce“ najschopnejšiu časť mágov 20. storočia, ktorí dnes jeho odkaz (tj. odkaz starého čarodejníckeho cyklu) rozvíjajú pod označením chaos-mágia, pragmatická mágia, postmoderná mágia a pod.

Tieto prúdy sa oproti tradičným magickým líniám vyznačujú tým, že je v nich výrazne redukovaná alebo úplne odstránená noetická (poznávacia) súčasť mágie, pričom dôraz je kladený výhradne na pragmatický účinok a úspech v rámci bežného sveta. Don Juan opakovane varuje pred zhubnosťou prístupu starých čarodejov, ktorý podľa neho môže vyústiť iba do deštruktívnych a hrozivých foriem. Za potvrdenie tohto názoru o bezvýchodiskovosti, deštruktivite a zvrátenosti prístupu starého čarodejníckeho cyklu možno pokladať vyústenie rozvoja chaos-mágie a jej odnoží do tzv. vojen ľadovej mágie, ktoré sa odohrali v prvej polovici posledného desaťročia 20. storočia a ktoré tvoria dôležitý míľnik v histórií vývoja západnej magickej scény.

Ľadovú mágiu Ralpha Tegtmeiera (zakladateľa pragmatickej mágie ako konečného štádia revitalizácie starého čarodejníckeho cyklu) označil Peter Carroll za krutý a paranoidný thuleánsky atavizmus, ktorý mohol vyvolať strašlivé následky, ak by bol Tegtmeierom rozšírený v západnej okultnej sfére.

Chaos-mágia sa oprávnene snažila redukovať zdanlivo nepotrebné, dogmaticky a moralizujúco pôsobiace nánosy v magickej teórii i praxi, ktoré ju zbytočne komplikovali a činili neprehľadnou. Tento postmoderný prístup k mágii sa postaral o jej dekonštrukciu a spoľahlivo dokázal, že mágia vynikajúco funguje aj bez obmedzujúcich moralizujúcich prímesí. Tento dôkaz bol bezpochyby potrebný, pretože tradičná mágia sa dostala do štádia, kedy začínala byť dogmám a moralizujúcim prímesiam prisudzovaná väčšia dôležitosť než samotnej živej mágii. Hrozila skostnatenosť, petrifikácia a strata kontaktu s magickým jadrom náuky. Avšak mágia odprostená od akéhokoľvek súboru poznania a kódexu správania sa preukázala ďalšiu svoju vlastnosť - takáto mágia pôsobí zhubne na svojho nositeľa (tj. na mága), rozkladá jeho osobnosť nevhodným spôsobom, deformuje ju do monštróznych, mocou a osobným úspechom posadnutých podôb.

Rovnakú skúsenosť sprostredkúva aj Castaneda. Čarodejovia nového cyklu v snahe vyhnúť sa nezávideniahodnému osudu starých čarodejov vyvinuli súbor pravidiel správania sa, ktorý si učeník musí bezpodmienečne a vynikajúco osvojiť spolu s tým, ako siaha po magickej sile. Týmto súborom je tzv. bezchybnosť, teda najefektívnejší spôsob zaobchádzania so svojou energiou. U čarodeja, ktorý sa nespráva bezchybne (v zmysle nagualského chápania tohto pojmu) a napriek tomu siahne po magickej sile, totiž nastáva zvláštny fenomén - táto sila, jej energetické prúdy, objavia štrbiny v jeho svetelnom obale (tj. vady v bezchybnosti), sústredia sa na tieto miesta a mnohonásobne ich zväčšia, čím sa mnohokrát umocnia aj pôvodné osobnostné vady čarodeja. Najčastejšie ide o túžbu po moci, posadnutosť vlastnou osobou - seba-dôležitosť, fascináciu temným oblasťami bytia, morbiditu a pod.

Jozef Karika

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (4) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Ad: Castanedadreamingwolf23.Sep:06:32
suhlasElih22.Sep:10:37

čitateľov: 5123   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2854)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy