?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


^ -> MALÁ   E Z O T E R I C K Á   ENCYKLOPEDIE NA WWW.PUTNICI.SK ->písmeno ........ S; Š

odkazy:

Stannum - Cín. Znakem, kterým označujeme cín označujeme i planetu Jupiter. (281 klikov)
Stroscio Rosario - Římskokatolický kněz ze Sicílie a exorcista. Prováděl vymítací rituál Matce Tereze. (249 klikov)
Saamové; Lappové neboli Laponci - Etnická skupina žijící ve Skandinávii, častěji se jim říká Laponci. (205 klikov)
Sabat - Svátek pohanského roku. (275 klikov)
Sadhána - Sebeuvědomování; Proces sebeuvědomování; Cílené sebeuvědomování; Cesta k sebeuvědomování; Proces sebeuvědomování. (274 klikov)
Sadhu - Člověk, který zasvětil svůj život duchovnu; Propagátor duchovna. (246 klikov)
Sai Bába - Ind, který založil Sdružení Satja Saí. (225 klikov)
Sališové - Indiánský kmen žijící ve státu Washington. (272 klikov)
Samadhi; Samádhi - Extáze. (282 klikov)
Samhain - Keltský sabat, který je oslavován 31.října. (281 klikov)
Samsara; Samsára; Samsoro - Věčný koloběh rození se a umírání; Klam. (233 klikov)
Sanáta - Hinduistické označení pro nekonečnost; Věčnost. (256 klikov)
Sanga; Sangha - Buddhistická obec; Skupina Buddhistů. (258 klikov)
Sankírtan; Sankírtana - Skupinové zpívání manter. (207 klikov)
Sannjásin; Sanjásin - Odříkající si; Žebrající mnich; Plně svěřený /do rukou Nejvyššího/. (268 klikov)
Sanové - Lidově jsou označováni jako "křováci". Je to šamanský kmen žijící v oblasti pouště Kalahari. (246 klikov)
Sant Mat - Učení svatého; Hinduistické reformní hnutí, založené roku 1861. (295 klikov)
Satanské devatero - Kodex LaVeyovského proudu satanistů. (273 klikov)
Satja Sai; Satja Saí - Náboženské sdružení založené Sai Bábou, které má asi 3 milióny přívrženců. Sdružení usiluje o sjednocení všech náboženství. (266 klikov)
Satori - Osvícení. (253 klikov)
Satsang - Společnost učenců; Společnost mudrců; Rozhovor; Rozhovor s mudrci; Rozhovor se vzdělanci. (272 klikov)
Sattva - Hmotná kvalita dobra. (251 klikov)
Sáva - Patron Srbů. (252 klikov)
Scandinavian Cultural Shamanism Network - Kulturní síť šamanismu. Americká organizace. (199 klikov)
Scathach - Irská bohyně války; Irská bohyně vojáků. (285 klikov)
Scroll of Set - Sétův svitek, periodikum řádu Temple of Set. (271 klikov)
Seléne; Séléné; Seléné - Řecká bohyně měsíce. (307 klikov)
Sept - Klan; Skupina /u Keltů/. Taktéž označuje toto slovo majetek klanu. (251 klikov)
Serafové - Údajně nejvyšší andělský řád, který má očistné a osvěžné schopnosti. (286 klikov)
Sét; Set; Sutech; Seth; Setech; Seteš; Suty - Sét byl v Egyptě zpodobňován například jako vepř, hroch, antilopa nebo osel. V raných dobách egyptského náboženství stál na přídi slunečního korábu boha Rea, kterého chránil a až mnohem později začal být ztotožňován s křesťanským ďáblem. Séta můžeme najít i v Bibli. Podle Bible a jejího Starého zákona je Set třetím synem Adama a Evy a je to právě Set, jemuž se přisuzuje vynalezení jedné z hermetických věd a to astrologie. Boha Séta uctívají členové satanského řádu Temple of Set /Chrám Sétův/, který založil Michael Aquino, jenž nesouhlasil s postupnou komercializací Satanské církve. Podle tohoto řádu je uctívání Séta jedno z nejstarších náboženství na světě. Členové tohoto řádu si neříkají satanisté, ale sétisté či sethiánci. (274 klikov)
Sétista - 1. stupeň v řádu Temple of Set /nejnižší/. (198 klikov)
Severin z Norika - Patron Bavorska; Patron vinařů; Patron zajatců; Misionář žijící v 5.století /Vídeň, Pasov/ (229 klikov)
Skarabeus; Scarabeus - Egyptský svatý brouk, který symbolizuje zmrtvýchvstání a je průvodcem života. Česky se mu říká hovnivál, protože tvaruje ze svého výkalu kuličky. V Egyptě se věřilo, že v těchto kuličkách zanechává poselství. (298 klikov)
Smíchovský; Dr. Jiří Arvéd Smíchovský - Český hermetik. (239 klikov)
Sol - Slunce; Zlato; Označení v alchymii. (216 klikov)
Sóma - rása - Údajně nebeský nápoj, který je určen jen bohům a polobohům /v hinduismu/. (249 klikov)
Sorové - Indický kmen žijící v oblasti Orissa. (260 klikov)
Starokorejská dvojitá sekyra - Symbol bojovnosti a vlády, který byl rozšířen na Blízkém východě. Tento symbol má majitele ochraňovat svou magickou mocí. (175 klikov)
Stoker Bram; Stoker Abraham - Člen řádu Golden Dawn a autor románu Dracula. (262 klikov)
Stribog - Slovanský bůh zimy a mrazu. (270 klikov)
Sufizmus; Sufismus - Mystický směr v islámu hlásající pův. myšlenku úplného zřeknutí se vůle /citace Akademický slovník, Academia Praha 2006 (275 klikov)
Sup - Strážce starého Egypta. Jako talisman je symbolem lidské duše a duchovním průvodcem. Má ochrannou moc. (223 klikov)
Sútra; Sutra; Sutta - Text buddhistického kánonu; Poučka; Kodex. (249 klikov)
Sušumná - Tok energie v lidském těle; Centrální nervový tok lidského těla; Centrální energetický tok; Energetický tok procházející páteří. (257 klikov)
Sv. Jenovéfa - Patronka města Paříže; Patronka žen; Patronka Pastýřů; patronka Vinařů. (288 klikov)
Sv. Sáva - Patron Srbů. (235 klikov)
Sv.Telesfor - Patron řádi Karmelitánů; Papež, který byl ummučen okolo roku 138. (255 klikov)
Svastika - viz Svastikyt (261 klikov)
Svastikyt - Symbol Buddhova zákona, znamení štěstí, znamení slunce etc. (260 klikov)
Svatozář - Obrazné znázornění svatosti svatého; Též znázornění vyzařování nejvyšší čakry. (240 klikov)
Swámí - Mnich /v hinduismu, v buddhismu etc/; Ten, kdo ovládá své smysly; Ten, kdo ovládá svou mysl. (298 klikov)
Swámídží; Swámidží - Uctivé oslovení mnicha. (261 klikov)
Šajtan - Arabské jméno pro egyptského boha Séta /Sutecha/. (282 klikov)
Šástra - V hinduismu: zjevené písmo. (245 klikov)
Šebestián - Patron vojáků; Patron umírajících; Patron invalidů; Patron zahradníků; Ochránce před morem; Ochránce studní. (279 klikov)
Šest, šest, šest; 666 - Číslo ďábla v Janově Zjevení. (284 klikov)
Šetek; Šotek - Slovanský dobrý duch; Bůžek hospodářství; Bůžek domácnosti. (219 klikov)
Šiv Dajal Singh - Zakladatel Hinduistického reformního hnutí, známého pod názvem Sant Mat. (246 klikov)
Šiva - Hinduistický bůh; Tvořitel a Ničitel; Bůh spásy; Bůh tance. Uctíván nejen v Hinduismu, ale i v dalších skupinách. Uctíván též v některých satanských společnostech. (249 klikov)
Šlóka - Sanskrtský verš. (250 klikov)
Špírek; Špiritus - Slovanský bůžek ochrany domácnosti, někdy však považován za zlého ducha. (242 klikov)
Šrutí - Označení pro původní védská písma. (259 klikov)
Šu - Čínské kolo, symbol dlouhověkosti (273 klikov)

pridaj odkaz