?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


^ -> MALÁ   E Z O T E R I C K Á   ENCYKLOPEDIE NA WWW.PUTNICI.SK ->písmeno ........ P

odkazy:

Pan - Řecký bůh; Bůh přírody; Bůh zemědělství; Bůh pastvin; Bůh pastýřů; Všepolykající Ničitel; Všezrozující. (281 klikov)
Pandit - Učenec; Učenec jenž je respektován; Moudrý učenec. (304 klikov)
Panfage - Označení boha Pana jakožto Ničitele. (278 klikov)
Pangenitor - Označení boha Pana Všezrozujícího. (267 klikov)
Pantalpha; Pantalpa - Znak Pythagorejců; Symbol technických věd; Symbol matematických věd; Ve znaku je pentagram v kruhu a písmena, která znamenají: "zvítězíš". (271 klikov)
Panteon - Hlavní božstva v jednotlivém náboženském systému. Výčet bohů jednoho náboženského systému. (255 klikov)
Papa Zaca - V kultu Woodoo je bohem zemědělství, dobré úrody, rolníků. (254 klikov)
Papus - Jméno doktora Gérarda Encausse, spoluzakladatele Theosofické společnosti ve Francii, člen řádu O.T.O., spisovatel. (251 klikov)
Paracelsus - Jméno P.T.B.von Hohenheim, hermetik a lékař. (273 klikov)
Páramitá; Paramí; Páramí - Dokonalost /převážně v buddhismu/. (242 klikov)
Pársové - Uctívači ohně; Uctívači božského ohně; Vyznavači božského ohně. (221 klikov)
Pentakl královny - Mince, která zvěstuje nalezení ženicha nebo nevěsty. Jako amulet se používá na ochranu manželství. (286 klikov)
Pentakl Matky - Má údajnou magickou moc ochrańovat zdraví a "odpuzovat" nemoci. Základem je trojúhelník v kruhu jenž má na každém hrotu další kruh, v kterém každém je vepsán kříž. (258 klikov)
Pentakl Otce - Amulet, který má údajnou magickou moc přemoci starosti, problémy, nemoci etc. Základem pentaklu je hexagram v kruhu. (255 klikov)
Pentateuch - Obecně soubor pěti knih. Pentateuch je též pět knih Mojžíšových ve Starém zákoně. (242 klikov)
Per Aspera Ad Astra - Středověký latinský nápis znamenající "drsnou cestu ke hvězdám". (249 klikov)
Percepcionalizmus - Učení, dle kterého je smyslové vnímání jediným základem veškerého vědění a myšlení. (256 klikov)
Pergamen - Papír, který nepropouští tuky a kapaliny; Papír, který je vyroben z kůže a používá se na psaní; Papír, který je vyroben z kůže a používá se na výrobu hudebních nástrojů. (225 klikov)
Peripteros - Chrám, který je obklopen ze všech stran sloupořadím, převážně ve starém Řecku. (231 klikov)
Persefoné - Řecká bohyně podsvětí. (256 klikov)
Persolvovat - Vykonat mši svatou. (298 klikov)
Perun - Hlavní bůh slovanského panteonu. (259 klikov)
Phra - Starší mnich /používá se převážně v Thajském buddhismu/. (235 klikov)
Pia Desideria - Zbožné přání. (236 klikov)
Pia Fraus - Zbožný klam; Nepravda v dobrém úmyslu; "Bílá lež". (269 klikov)
Pieta - Zpodobení truchlící Panny Marie s Kristem na klíně; Zbožná úcta. (277 klikov)
Pietizmus; Pietismus - Protestanské hnutí zdůrazňující osobní zbožnost. (257 klikov)
Pindapáta - Jídlo, které je vyžebráno buddhistickým mnichem. (245 klikov)
Pitové - Hinduistické označení pro předky. (241 klikov)
Pluto - Bůh podsvětí. (235 klikov)
Pobel Vean - Podle keltských mýtů "bájný lid" malého vzrůstu. (239 klikov)
Pohan - Člověk, který nepatří ke křesťanskému náboženství. (251 klikov)
Pohan - Zjednodušeně: ten, který se věnuje náboženství přírody. (259 klikov)
Poltergeist - Zlomyslný duch. (246 klikov)
Polygynie - Mnohoženství běžné v Arabském světě. (284 klikov)
Polyteismus; Polyteizmus - Víra v existenci vícera božstev. (272 klikov)
Prasádam - Jídlo; Jídlo určené k oběti; Duchovní jídlo; Jídlo, které nejdříve "ochutná" Kršna a pak jeho následovníci. (235 klikov)
Preface - Úvodní část mešního kanónu. (263 klikov)
Prefekt - Ve starém Římě vysoký státní úředník (262 klikov)
Préma - Láska k Bohu /v hinduismu/ (246 klikov)
Priapus - Ochránce polí; Ochránce zahrad; Ochránce zemědělců. Někdy definován jako řecký bůh, někdy jen jako ochránce, mužík s velkým falem - symbolem plodnosti. (240 klikov)
Principia Discordia - Základní posvátný text diskordianismu. (270 klikov)
Prognostikon; Prognosticon - Řecký magický kruh, který sloužil k dorozumívání se s podsvětím. Taktéž se uvádí, že sloužil k předvídání budoucnosti. (229 klikov)
Prove - Slovanský bůh spravedlnosti. (246 klikov)
Psí - Řecké písmeno, které v parapsychologii označuje duševní energii, jasnozřivost etc. (292 klikov)
Purány - Posvátné texty vykládající učení Véd. (228 klikov)
Purí - Indické jídlo - moučné placky. (287 klikov)
Pýthie - Věštkyně ve starořeckých Delfách. Obecně věštkyně, osoba předpovídající budoucnost. (242 klikov)
Pyxis - Schránka na hostie v katolickém kostele /ve středověku/; Schránka na šperky /v antice/. (264 klikov)

pridaj odkaz