?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


^ -> MALÁ   E Z O T E R I C K Á   ENCYKLOPEDIE NA WWW.PUTNICI.SK ->písmeno ........ M

odkazy:

Mabon - Sabat podzimní rovnodennosti. (298 klikov)
Magie - Slovo magie souvisí podle Veselého s indoevropským kmenem Magh, což znamená mocný, veliký. BARDON POVAŽUJE MAGII ZA VĚDU, KTERÁ UČÍ PRAKTICKÉMU VYUŽITÍ VŠECH SIL, POČÍNAJE OD NEJNIŽŠÍCH ZÁKONÚ PŘÍRODY AŽ K NEJVYŠŠÍM ZÁKONÚM DUCHA. Papus chápe magii jako vědu lásky a definuje jí takto: Magie je užití dynamizované lidské vůle k rychlé evoluci přírodních sil. Ambelain nazývá magii transcedentální fyzikou. Lévi: Magie není tím, co z ní činí nevědomci. Nepřísluší nikomu, aby jí činil tím či oním. Existuje sama sebou a je obdobná matematice, neboť je absolutním věděním o přírodě a jejich zákonech. Vysoká magie se vymyká nevěře i nevědomosti, ježto se stejně opírá o vědu jako o víru. Eckartshausen: Celé tajemství pravé magie spočívá v zákonech božského sblížení. Carus: Magická praxe spočívá na silách podvědomí, které je vlastně prapodstatou našeho i přírodního bytí. Crowley: Magie je věda a umění vyvolat změnu v souladu s vůlí. Fortunová /žačka A.C./: Magie je věda a umění vyvolat změnu ve vědomí v souladu s vůlí. King /žák A.C./: Magie je umění a věda navozovat s pomocí změněných stavů vědomí změny v souladu s vůlí. Veselý: Magie je umění vyvolat v souladu s vůlí změny ve vědomí a v hmotném světě. Nakonečný: Magie je systém transempiricky zprostředkovaného a zprostředkovávaného poznání transempirické struktury a transcedentního smyslu světa a života v něm. Barlet: Obřadná magie je výkon, kterým člověk donucuje hrou samotných přírodních sil neviditelné síly různých druhů vyvíjet se ve smyslu jeho přání. (279 klikov)
Mahátma; Mahátmá - Velká duše; Pokročilá duše na cestě Pravdy. (266 klikov)
Maia - Řecká matka Herma. (264 klikov)
Maixner; Miloš Maixner - Pražský okultista a hermetik, překlaatel a spisvatel, autor spisu Okkultismus a spisu Mantika. (256 klikov)
Mája - Iluze; Přelud; Zdání; Kosmický přelud; Náboženský přelud; Nepravda; Opak pravdy; Neskutečnost; Opak skutečnosti. (248 klikov)
Mala; Mála; Málá - Korále na odpočítávání manter, většinou mající 108 korálků; Obdoba růžence. (269 klikov)
Malchut - Království. (204 klikov)
Manannan - Keltský bůh moře na ostrově Man. (274 klikov)
Manson Charles - Vedoucí náboženské skupiny, která provedla několik vražd. Člověk považujícího se na jedné straně za Ježíše Krista a na straně druhé za Satanistu. (252 klikov)
Manson Marilyn - Zpěvák propagující Církev Satanovu jejímž je členem. (251 klikov)
Mantika - Vzhled do skrytého vědění; Pohled do budoucnosti; Schopnost věštit. (240 klikov)
Mantra - Symbol nejvyšší bytosti; Hymnické zpívání; Vibrace navozující pocit blaženosti; Vibrace navozující stav meditace. (256 klikov)
Marcel I. - Patron metařů, čeledínů, uklízečů a uklízeček; papež žijící na přelomu 3. a 4. století. (264 klikov)
Markovo evangelium - Druhé evangelium Nového zákona Bible. (243 klikov)
Markus Antonius - Římský státník a vojevůdce /82-31 před Kristem/. (247 klikov)
Mars - Římský bůh války. (248 klikov)
Matoušovo evangelium - První část Nového zákona Bible. (281 klikov)
Mazdaznan - Náboženská skupina založená roku 1917 Otomanem Hanishem; Mazdaznam - "Mistr Boží myšlenky". Lóže této skupiny jsou převážně v Německu. Skupina navazuje na učení Zarathustry. (257 klikov)
Megality; Menhiry - Stojící kameny nacházející se převážně v keltských zemích /ale i e.c. v Asii/. Jejich význam nebyl do dnes přesně vysvětlen. (240 klikov)
Mensis - Označení pro znak času - měsíc. (271 klikov)
Mercurius vita - Čistá rtuť používaná nejen v alchymii. (266 klikov)
Methu - Egyptský bůh války. (252 klikov)
Meyrink; Gustav Meyer Meyrink - Německý hermetik a spisovatel /žijící nějakou dobu v Praze/. (273 klikov)
Mezinárodní asociace exorcistů - Katolická organizace založená exorcistou Gabrielem Amorthem v roce 1993. (260 klikov)
Minerva - Římská bohyně moudrosti. (238 klikov)
Mithi Lassi - Indický nápoj ke kterému potřebujeme jogurtu, vodu, kardamonu a med. (278 klikov)
Mitra; Fanes - Řecký symbol kosmického řádu, poznání, obrody, zrození, reinkarnace. Uprostřed tohoto kruhu je zobrazován bůh času. (253 klikov)
Mokoš - Slovanská bohyně plodnosti; Bohyně vlhkosti; Bohyně měsíce; Bohyně vody. (240 klikov)
Morrigan - Irská bohyně války; Keltská bohyně měsíce. (285 klikov)
Mrdanga; Mrdaňga - Buben z hlíny. (253 klikov)
Muktí - Osvobození z koloběhu života a smrti. (282 klikov)
Mungada - Australský šaman, který léčí nemocné. Šaman provozující bílou magii. (252 klikov)
Mut - Egyptská bohyně Matka. (260 klikov)
Mystika - V překladu znamená "zavřít oči". Zjednodušeně se jedná o vnitřní vidění boha. (249 klikov)
Mytograf - Osoba, která zaznamenává mýty. (241 klikov)
Mytolog - Ten, který se věnuje studiu mýtů. (268 klikov)
Mytologické cykly - Soubory učení o určitém místě, kmenu, společnosti. Odvozeno od slova "mýtus", které vyjadřuje příběh, tradici, téma etc. (241 klikov)
Mytologie - Studium mýtů. (280 klikov)

pridaj odkaz