?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


^ -> MALÁ   E Z O T E R I C K Á   ENCYKLOPEDIE NA WWW.PUTNICI.SK ->písmeno ........ I; Í

odkazy:

I - ťing - Kniha proměn, která vychází z protikladnosti ženského a mužského principu. (279 klikov)
Ibis - Pták, který je podobem čápům. V podobě Ibise se zobrazoval egyptský bůh Thot. (234 klikov)
Ideokracie - Vláda ideí. (275 klikov)
Ider Per Idem - Bludný kruh. (247 klikov)
Idiom - Rčení; Úsloví. (214 klikov)
Ignis - Oheň, jeden ze čtyř elementů. (239 klikov)
Ignis Circulator - Alchymistické označení pro pec. (246 klikov)
Igumen - Představený pravoslavného kláštera. (256 klikov)
Ihrám - Oděv islámského poutníka. (247 klikov)
Ihrám /2/ - Pokrývka hlavy hinduistických žen. (253 klikov)
Ikona - Náboženský obraz v Pravoslavné církvi. (295 klikov)
Ikonodugie - Uctívání svatých obrazů. (231 klikov)
Iluzionosmus; Iluzionizmus - Názor, že svět je pouhé zdání. (268 klikov)
Imaginace - Obrazotvornost. (256 klikov)
Imago Dei - Obraz boží. (255 klikov)
Imám - Islámský titul učence; Nejvyšší autorita; Předříkávač islámské modlitby. (216 klikov)
Imitatio Christi - Napodobování Krista; Život podla evangelia; Následování Krista. (249 klikov)
Immaculata - Neposkvrněná; Označení Panny Marie. (238 klikov)
Indra - Král nebeských planet; Vládce polobohů v hinduismu. (279 klikov)
Iniciace - Zasvěcení; Umožnění přístupu; Přijímání etc (247 klikov)
International Journal for Shamanistic Research - Časopis o šamanismu, který vydává organizace Internation Society for Shamanic Research. (203 klikov)
International Society for Krishna Consciousness; ISKCON - Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny. (252 klikov)
International Society for Shamanic Research - Mezinárodní organizace pro výzkum šamanismu, její sídlo je v Maďarsku. (241 klikov)
Inuitové - V překladu znamená lidé. Jedná se o název nejpočetnější skupiny Eskymáků. (260 klikov)
Invokace - Zjednodušeně vtahování astrálního otisku nějaké entity do našeho fyzického já. Rituál vtahování aspektu určitého božstva do sebe sama. "Vyvolávání na sebe sama". (239 klikov)
Invokace soucitu - Satanská invokace pomoci druhému nebo sobě sama. (262 klikov)
Invokace zhouby - Satanská invokace; Černomagický útok. (220 klikov)
Ipsissimus - Nejvyšší pán; Vůdce řádu; Hodnost u některých hermetických řádů. (273 klikov)
Islám - Muslimské hnutí uznávající boha Alláha. (238 klikov)

pridaj odkaz