?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


^ -> MALÁ   E Z O T E R I C K Á   ENCYKLOPEDIE NA WWW.PUTNICI.SK ->písmeno ........ B

odkazy:

Ba - Čínská bohyně sucha. (229 klikov)
Ba - Egyptský bůh plodnosti. Zobrazován e.c. v podobě berana. (323 klikov)
Ba; Bat - Staroegyptské označení části duše. Staroegyptské označení boha /obecně/. Označení duše, která je nesmrtelná a dále se inkarnuje. (237 klikov)
Baal - Hammon - Kartágský hlavní bůh; pán obětního kouře. Mnohdy je spojován s egyptským Amonem. (240 klikov)
Baal - Lebanon - Libanonský bůh; pán Libanonu. (239 klikov)
Baba - Mezopotamská bohyně plodnosti. (236 klikov)
Baba Jaga; Baba-Jaga - Východoevropská pohanská čarodějnice. (221 klikov)
Babi - Egyptský bůh krutosti; Egyptský bůh zášti; Egyptský bůh temnot. (262 klikov)
Bacabové - Mayská doprovodná božstva Severu, Jihu, Východu, Západu. (261 klikov)
Bacax - Severoafrický bůh jeskyň. (238 klikov)
Bach Edward - Britský vědec, tvůrce Bachovy květové terapie. (237 klikov)
Bachova terapie - Terapie pomocí květů a esencí. (268 klikov)
Badb - Keltská bohyně války. (200 klikov)
Badi Máta - Hinduistická bohyně Matka. (258 klikov)
Bagišt - Afgánský bůh záplav; Afgánský bůh prosperity; Afgánský bůh zemědělství. (190 klikov)
Bagvarti - Arménská ochranná bohyně. (271 klikov)
Bahá´i - Víra, která vznikla z šíitského islámu. (198 klikov)
Bakchos - Římský bůh vína. (250 klikov)
Bálakršna; Bála - Kršna - Hinduistický bůh Kršna v úodobě dítěte. (211 klikov)
Baldr - Severský bůh slunce. (209 klikov)
Balneum mariae - Označení vodní lázně v alchymii. (275 klikov)
Balneum vaporis - Označení pro parní lázeň v alchymii. (252 klikov)
Banba - Keltská bohyně plodnosti; Keltská bohyně země; Keltská bohyně zemědělství. (220 klikov)
Banebdžet - Egyptský bůh plodnosti. (248 klikov)
Banga - Středoafrický bůh vody. Podle afrických legend stvořitel bělochů. (238 klikov)
Bangputys - Litevský bůh moře; Litevský bůh větru. (214 klikov)
Barastar - Kavkazský bůh podsvětí. Soudce duší. (216 klikov)
Barbar; Barbarus; Barbaros - Člověk, který mluvil jinak než se mluvilo v Římě, v Řecku a v Egyptě. Později i označení pro nevzdělance a nadávka. (192 klikov)
Bardo thodol - Tibetský název Tibetské knihy mrtvých. (187 klikov)
Bardon Franz - Český autor ezoterické literatury e.c. "Praxe magické evokace". (253 klikov)
Baršamin - Arménský bůh bouře. Arménský bůh nebe. (268 klikov)
Basileios Veliký; Basil; sv.Basil - Řecký spisovatel, učitel církve /330-379 našeho letopočtu/ (216 klikov)
Bastet - Egyptská ochranná bohyně. Uctívaná v podobě kočky. Její zobrazení jsou dochována dodnes v podobě soch, maleb a ilustrací na papyrech. Centrem kultu bohyně Bastet bylo dolnoegyptské město Pibaste,jehož byla tato bohyně patronkou /jedná se o dnešní město Tell Basta v deltě Nilu/. Součástí kultu bohyně Bastet bylo i pohřbívání mumifikovaných koček. Bastet se též zobrazovala jako velká lvice nebo jako žena s hlavou kočky a byla považována za nástroj hněvu a pomsty boha Rea /mnohdy se jí přezdívalo "hněv v oku boha Rea"/. Bastet byla pokládána za dceru tohoto boha. (287 klikov)
Bat - Egyptská bohyně plodnosti. Uctívaná v podobě krávy. (246 klikov)
Beg-tse; Begtse - Buddhistický bůh války. Tibetský bůh války. (224 klikov)
Behanzin - Západoafrický bůh rybářů. (233 klikov)
Belatucadro - Keltský bůh války. (221 klikov)
Benzai-ten; Benzaiten - Japonská bohyně štěstí; Japonská bohyně bohatství; Japonská bohyně úspěchu. (245 klikov)
Bera Pennu; Berapennu - Indická bohyně vegetace. (243 klikov)
Bes - Egyptský ochranný bůh; Egyptský bůh rodiček; Egyptský duch ochrany domácnosti. (219 klikov)
Bes; Besz - Egyptská bytost trpasličího vzrůstu, ošklivá a mající nadměrné genitálie. Zapuzuje zlé duchy. (262 klikov)
Bhagavadgíta; Bhagavad-gíta - Indický epos jehož hlavní postavou je bůh Kršna. Je hlavním spisem novodobého hinduistického hnutí Hare Kršna. (221 klikov)
Bhaišadžja-guru; Bhaišadžjaguru - Tibetský bůh zdraví. Tibetský bůh lékařství. Tibetský bůh léčitelů. (251 klikov)
Bhakta - Oddaný Nejvyššího Pána. (254 klikov)
Bhaktijoga; Bhaktijóga; Bhakti - Joga - Jóga oddanosti Bohu. (190 klikov)
Bhaktinivód Thákur - Vaišnavský duchovní mistr; Mistr hnutí Hare Kršna. (189 klikov)
Bhárat Máta; Bhárat-máta; Bháratmata - Hinduistická bohyně matka. Uctívaná njvíce v Bengálsku. (243 klikov)
Bhárata - Varša - Údajně původní jméno Indie. (221 klikov)
Bhut - Magická praktika, rituál proměny, který pochází pravděpodobně od kmenů Jižní Ameriky. Mág se sebedestrukcí snaží oddělit své fyzické tělo od těla duchovního. (219 klikov)
Bilokace - Schopnost být současně na dvou místech. Toto označení se používá v parapsychologii, telepatii, magii. (253 klikov)
Bílý tygr - Čínský symbol ochrany, který patří mezi čtyři nebeská zvířata. (241 klikov)
Bogomilové; Bogumilové - Balkánská gnostická sekta. (208 klikov)
Bon; Bonismus; Bonnismus - Původní náboženství Tibetu. (245 klikov)
Bona Fide - V dobré víře. (254 klikov)
Boušek Rafael Maria - Hermetik a profesor /20.6.1892 - 27.1.1969/. (242 klikov)
Brahma - Indický nejvyšší bůh; Indický bůh stvoření. (260 klikov)
Brahma Kumaris; Brahma Kumárí; Brahmovy panny - Hinduistické hnutí sdružující ženy žijící v celibátu. (310 klikov)
Brahmačarija - Náboženský život, Svatý život, Život v celibátu /převážně v buddhismu a hinduismu/. (265 klikov)
Brahmačarin; Brahmačárin - Žák žijící se svým duchovním mistrem. (206 klikov)
Brahman - Nejvyšší bytost. (259 klikov)
Bratři stínů, Bratstvo stínů - Obecné označení praktikujících černou magii; Obecné označení těch, kteří se vydali cestou stínů; Obecné označení těch, kteří se vydali "Levou cestou" neboli "Cestou levé ruky". (262 klikov)
Buddha - Probuzený, Probuzení dokonalého osvícení; Inkarnace Nejvyššího Pána; Historicky: Buddha Gautama /Gótama/. (257 klikov)
Búkolos; Bukolská poezie - Poezie mající svůj název odvozen od řeckého slova "bůkolos" - pastýř, pastevec. Tento styl poezie idealizuje a oslavuje život venkova. (236 klikov)

pridaj odkaz