?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


^ -> MALÁ   E Z O T E R I C K Á   ENCYKLOPEDIE NA WWW.PUTNICI.SK ->písmeno ........ A; Á

odkazy:

Ab Ovo - Od začátku; Od samého počátku; Od vejce. (362 klikov)
Acetum - Alchymistické označení pro ocet. (220 klikov)
Acetum distillatum - Alchymistické označení pro destilovaný ocet. (227 klikov)
Achilleus; Achillea; Achilla; Achill; - Řecký hrdina. Symbol udatnosti a citu. Dle pověstí ho matka koupala v řece Styx, aby mu zaručila nezranitelnost. Držela ho při koupání za patu - ta zůstala zranitelnou. (268 klikov)
Actum Est - Dokonáno jest. (269 klikov)
Ad Honorem; A.D. - K poctě. (280 klikov)
Adam Kadmon - První Adam. (214 klikov)
Adonis - Řecký bůh vegetace. (287 klikov)
Adyton; Adyta; Adytos - Prostor řeckých chrámů, kam měli přístup jen kněží. (283 klikov)
Adžan - Velký učitel; Ctihodný učitel; Buddhistický mistr. (235 klikov)
Adžan Čá - Buddhistický učitel a spisovatel. Propagátor Thajského theravádového buddhismu. (245 klikov)
Áčárja; Ácárya - Pravý duchovní mistr jdoucí žákům příkladem. (219 klikov)
Aediculum; Aedicula - Kaplička, výklenek pro sochu či urnu (240 klikov)
Aengus - Keltský bůh lásky. (249 klikov)
Aequitas - Římská bohyně spravedlivého jednání. Uctívaná v 2. století před našim letopočtem. (214 klikov)
Aer - Vzduch, jeden ze čtyř elementů. (256 klikov)
Aericura - Římské božstvo podsvětí. (236 klikov)
Aeskulapius; Aeskulap; Eskulap; Asklépius - Bůh lékařství. I dnes je jeho hůl /caduceus/ symbolem medicíny . (228 klikov)
Aeterna Urbs - Věčné město. (183 klikov)
Afaia; Afaie - Jméno řecké bohyně. Její kult byl rozšířen na ostrově Aigína od 7. století před Kristem. (247 klikov)
Afrodisiakum; Afrodiziakum - Odvozeno od jména Afrodité; látka, která má zvýšit sexuální potenci. (225 klikov)
Afrodité - Řecká bohyně lásky a krásy; dcera Dia /Zeus/; ekvivalent římské Venuše; ekvivalent slovanské Lady; ekvivalent egyptské Hathoor; ekvivalent hebrejské Anael; ekvivalent germánské Freya. (353 klikov)
Agatharchos - Malíř pocházející z ostrova Samu, který působil v Athénách - maloval divadelní dekorace e.c. pro Achyla. Při své malbě používal techniku světla a stínu. (210 klikov)
Agathón - Athénský básník /asi 445 - 401 před Kristem/. Autor tragédií. (250 klikov)
Agésiláos; Agesiláa - Spartský král /397 - 361 před Kristem/. "Kulhající král". (256 klikov)
AGLA - Magická formule; zkratka hebrejské věty Jsi mocný, ó Pane. Často se používala jako zaklínací formule nebo jako mantra. Často se objevuje na amuletech. (226 klikov)
Agni - Hinduistcký bůh ohně. (236 klikov)
Agorá; Ageiró - U Řeků znamenající schromáždění lidu nebo vojska. (236 klikov)
Agwé; Agwé - Taroyo - V kultu Woodoo se jedná o božstvo moře a ochránce námořníků. (186 klikov)
Ahinsa - Výraz univerzální lásky /v hinduismu, buddhismu etc/; Zdržování se zabíjení a ubližování druhým. (221 klikov)
Ahmadíja - Islámská sekta, která je Islámem považovaná za kacíře. (249 klikov)
Ahriman - Princip zla; bůh zla v Zaratruštrismu /Persie/. (266 klikov)
Ahura Mazda; Ahuramazda - Nejvyšší duch Zaratruštrismu /Persie/. (178 klikov)
Aiakos - Syn boha Dia /Zeus/ a Aigíny /dcera říčního boha. (226 klikov)
Aigína - Dcera říčního boha Asópa /řecký/. Též název ostrova v Sáronském zálivu na kterém se dle bájí Aigína narodila. (253 klikov)
Aigis; Aigida; Égida - Zastrašující štít řeckého boha Dia /Zeus/. (178 klikov)
Aine - Keltská bohyně měsíce. (218 klikov)
Aischinés - Řecký politik a řečník /asi 389-315 před Kristem/. (233 klikov)
Ajurvéda; Ajur - véda - Věda o zdravém životě. (176 klikov)
Ákáša - Prostor; kronika; pocházející z jazyka pálí /Indie/. Používá se v Buddhismu. Používá se v Hinduismu. Používá se v učení R. Steinera. (287 klikov)
Akrolit - Řecká socha, která měla obnažené tělo. (205 klikov)
Akropolis; Akropole - Řecké slovo, které by se nechalo přeložit jako "Vyšehrad" - označuje opevněné návrší řeckého města /e.c.Mykény, Tíranth, Théby Athény (279 klikov)
Akupresura - Součást léčitelství; součást čínské medicíny; dráždění akupunkturních bodů tlakem. (202 klikov)
Akupunktura - Součást léčitelství; součást čínské medicíny; dráždění akupunkturních bodů jehlami. (187 klikov)
Ala - Bohyně plodnosti. Bohyně podsvětí. Bohyně smrti. /Nigerie/ (260 klikov)
Alatangana - Alatangana Bůh stvořitel. Bůh rostlin. /Západní Afrika/ (196 klikov)
Alchymie; alchimie; alchemie - Zjednodušeně: umění měnit neušlechtilé materiály na ušlechtilé; součást hermetických věd. (243 klikov)
Alembicum vitrum; Alembik - Označení skleněné nádoby v alchymii. (204 klikov)
Alemona - Římská bohyně cest. Římská bohyně a ochránkyně cestovatelů. Římská bohyně a ochránkyně dětí v lůně. (222 klikov)
Alevité - Muslimové, kteří uctívají Aliho, bratrance Proroka Muhammada. Alevisté jsou hlavně v Turecku /asi 20 procent obyvatelstva/. (275 klikov)
Alhestis - Řecká bohyně rostlinstva. (196 klikov)
Alkamenés - Řecký sochař /Athény, 5.století před Kristem/. (277 klikov)
Allatu; Allatum - Západosemitská bohyně podsvětí. (281 klikov)
Almaqah - Arabské ochranné astrální božstvo. Někdy zobrazované v podobě býka. (260 klikov)
Alpanu - Etruská bohyně podsvětí. Etruská bohyně sexu. Zobrazovaná převážně nahá. (225 klikov)
Ama-cu-mara - Japonský bůh kovářů. (195 klikov)
Amaethon - Keltský a Waleský bůh zemědělství a orby. (253 klikov)
Amaltheia - Řecká nymfa, která odkojila boha Dia /Zeus/. (207 klikov)
Amazonky; Amazonomachiá - Mytologický název pro kmen žen-bojovnic odmítajících vládu mužů. (278 klikov)
Amašagnu - Mezopotamská bohyně plodnosti. (188 klikov)
Ame-no-kagase-o - Japonské astrální božstvo. (188 klikov)
Amm - Jihoarabský měsíční bůh. Jihoarabský bůh podsvětí. (184 klikov)
AMORC ...více ZDE - Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis; Ancient Mystical Order of the Rosy Cross; Starý a mystický řád růžového kříže. Založil: Spencer Lewis. Založen: USA, 1.světová válka. (454 klikov)
Amoriale super Ordinis Militiae Templi - Hermetický spis /56 stran/, jehož autorem je hermetik Rafael Maria Boušek. (222 klikov)
Amulet - Předmět kterému je připisována magická síla, magická vlastnost, schopnost ochrany etc (184 klikov)
Amun; Amonre - Egyptský bůh úrody, tvořivosti, někdy i bůh slunce. (214 klikov)
Anáhata; Anáhata čakra - Srdeční centrum; Čakra srdce. (240 klikov)
Analogie - Podobnost; paralela; vnitřní souvislost; vzájemná přitažlivost. (188 klikov)
Anch - Anch; Život; Egyptský symbol. Anch je též nazván egyptský kříž, který symbolizuje věčnost, plodivou sílu, nekonečnost života etc (355 klikov)
Ancient Astronaut Society - Americká organizace, která věří v to, že člověk byl stvořen mimozemšťany. (250 klikov)
Anděl - Angelos; Posel. Zjednonušeně posel, zprostředkovatel mezi Bohem a lidmi. (248 klikov)
Aničča - Pomíjivost. (226 klikov)
Animismus; Anima. - Náboženství založené na víře, že vše má svou duši. Náboženství přírodních národů. (234 klikov)
Anna Perenna - Římská bohyně roku. (207 klikov)
Anno Domini; A.D. - Léta páně. (191 klikov)
Ante Christum Natum; A. CHR.N. - Před Kristem, před narozením Krista. (251 klikov)
Ante Diem; A.D. - Přede dnem. (236 klikov)
Antifón - Athénský politik a řečník /480-411 před Kristem/. (204 klikov)
Antiochos - Athénský astrolog žijící kolem roku 100 našeho letopočtu. (210 klikov)
Antisthenés - Athénský filosof /455-360 před Kristem/. (209 klikov)
Antonín Veliký; Sv. Antonín Veliký - Egyptský poustevník; Patron řezníků; Patron pasáků vepřů; Patron cukrářů; Patron hrobníků; Patron rytířů; Patron košíkářů; Ochránce vepřů a domácích zvířat. (250 klikov)
Anubis; Anub - Egyptský bůh mrtvých, který je zobrazován s hlavou šakala nebo psa. Dle legend střeží Anubis mumie před démony.Provází duše zemřelých podsvětím. (261 klikov)
Anus - Označení pro znak času - rok. (1408 klikov)
Apará prakrtí - Hmotná energie; Vnější energie. (190 klikov)
Apollodóros - Athénský malíř /asi konec 5.století před Kristem/ Maloval pomocí zobrazení světel a stínů. (250 klikov)
Apollodóros z Athén - Řecký gramatik a kronikář, který napsal e.c. spis "O bozích", Mytologickou knihovnu etc. (235 klikov)
Apollón; Apollo - Bůh krásy, hudby, poezie, umění, věštby a slunečního světla. Syn boha Dia /Zeus/. (270 klikov)
Apophis; Apepi - Hadí božstvo, reprezentuje sílu temnot. Mýtus o tomto božstvu symbolizuje věčný boj sil světla a temnoty, dne a noci /Egypt, Řecko/ (204 klikov)
Apoštol - Vyslanec; Propagátor učení Ježíše Krista; Šířitel učení Ježíše Krista. (241 klikov)
Apoštolát - Šíření učení Ježíše Krista. (221 klikov)
Aqua - Voda, jeden ze čtyř elementů. (208 klikov)
Aquino Michael - Zakladatel řádu Temple of Set /Chrám Sétův/. (184 klikov)
Arachné - Řecká patronka tkadlen; Řecky pavouk. (181 klikov)
Aradia - Římská bohyně čarodějka; Římská bohyně čarodějnic. (250 klikov)
Arbatel de Magia Veterum - Čarodějná kniha. Středověká kniha obsahující návody na zaříkávání démonů, duchů, etc. Publikovaná poprvé ve Švýcarsku roku 1575. (247 klikov)
Archanděl - Hlavní anděl. Slovem archanděl se označují nejvyšší andělé. (253 klikov)
Archeláos - Řecký filosof žijící asi kolem roku 450 před Kristem. (209 klikov)
Archidámos - Spartský král žijící 476-427 před Kristem. (231 klikov)
Arena - Alchymistické označení pro písek. (197 klikov)
Arés - Řecký bůh války, syn Dia /Zeus/ a Héry. Údajně praotec Amazonek. (207 klikov)
Arés; Ares - Řecký bůh války. (221 klikov)
Argentum - Stříbro. Též označení Měsíce. (238 klikov)
Argentum vivum - Rtuť. Znak kterým označujeme rtuť označuje i planetu Merkur. (251 klikov)
Arianrhod - Keltská bohyně úplňku; Keltská bohyně znovuzrození. (221 klikov)
Aristippos - Řecký filosof z Kyrény žijící asi v letech 435-350 před Kristem. (185 klikov)
Aristofanés - Řecký básník kritizující aristokracii a athénskou demokracii /asi 445-380 před Kristem. (201 klikov)
Aristofón - Athénský politik a řečník žijící kolem roku 400 před Kristem. (237 klikov)
Aristotelés - Řecký filosof a vědec /384-322 před Kristem/. (162 klikov)
Aristoxenos - Filosof, teoretik metriky, teoretik hudby, autor spisu "Základy hudební teorie". Žil ve 4.století před Kristem. (248 klikov)
Arkánum - Arkánum; Arkány; Arcanum; Tajemství. Latinské slovo označující tajemství, které je přístupno jen některým zasvěcencům. od tohoto slova se též označuje v tarotu malá a velká arkána. (196 klikov)
Artemis - Řecká bohyně lovu. Řecká bohyně měsíce. Řecká bohyně čarodějnictví. Bohyně - ochránkyně panenství u dívek. (206 klikov)
Artemis - Řecká bohyně přírody. (271 klikov)
Artemísia - Královna Halikarnássu /město v malé Asii/. Dokončila stavbu hrobky Mausóleion. (246 klikov)
Ásana - Ásana; Ásany; Postoje. Název postoje těla při cvičení jógy. (228 klikov)
Asasíni; Hašašíni; Hašišíni - Šíitská sekta, bojovníci kterým byla podávána pryskyřice THC Canabis /čaras, hašiš/. Sekta utlačovaná Sunity. (243 klikov)
Asklépios - Řecký bůh léčitelů a léčitelství; Řecký bůh medicíny. (253 klikov)
Astarté; Ištar - Fénická bohyně Měsíce. Fénická bohyně plodnosti. Babylonský ekvivalent Astarté je Ištar. (191 klikov)
Astrál - "Je to životadárný a formotvorný činitel, který určuje a současně přijímá tvary veškerého bytí a dění, které v astrálu vznikají, zanikají a mění se v závislosti na psychických hnutích a fyzických dějích, jež se odehrávají v hmotném světě. Lidské činy, myšlenky, city a ideje vytvářejí v astrálu živoucí útvary, resp. bytosti. Mezi těmito činy, myšlenkami atd. a astrálními útvary či bytostmi existují dynamické vztahy" /citace: Josef Veselý, Magie, Vodnář 2002. (268 klikov)
Astrolatrie - Uctívání hvězd a těles ve vesmíru /Asýrie, Babylonie/. (258 klikov)
Astrologie - Hermetická věda zabývající se hledáním vztahů a souvislostí mezi postavením kosmických těles a probíhajícími i budoucími ději na určitém místě Země, hvězdopravectví. /citace: Slovník cizích slov pro nové století, Dialog 2005/ (235 klikov)
Astromancie - Posuzování přítomnosti a budoucnosti podle dění na nebi... Lidé se především obávali všech odchylek od normálního, harmonického chodu nebes /citace: Lexikon Ezoteriky, Volvox Globator 2001/. (234 klikov)
Astrum Argenteum; A.A.; stříbrná hvězda; ...více ZDE - Hermetický řád, který založil A.Crowley v Mexiku. (263 klikov)
Ata Baali - Tvoje je, můj pane. (247 klikov)
Ateteze; Atethese - Označení padělku historického textu. (273 klikov)
Athéna - Řecká bohyně moudrosti; Řecká bohyně války; Řecká bohyně vítězné války. (219 klikov)
Athenaeum - Škola, kterou založil císař Hadrián v Římě. Přednášena zde byla literatura, filosofie a právo. (213 klikov)
Atropos - Řecká bohyně osudu. (237 klikov)
Attramentum - Černý inkoust. (229 klikov)
Augur - Starořímský kněz, který předpovídá budoucnost podle chování a letu ptáků. (179 klikov)
Aura - Bioenergie vyzařovaná kolem těla; svatozář; v lékařství též halucinace před epileptickým záchvatem. (258 klikov)
Aureola - Svatozář. Též však prstenec kolem těles ve vesmíru. (226 klikov)
Aurichalcum - Označení pro mosaz. (247 klikov)
Auriel - Archanděl Auriel. Archanděl, který v hermetismu reprezentuje živel Země /element Země/. (262 klikov)
Avalon - Název země z keltské mytologie, kde žijí víly a bohové. jakýsi ráj, takzvaný ostrov blažených, který byl ztotožňován s Atlantidou /citace: Lexikon Ezoteriky, Volvox Globator 2001/. (188 klikov)
Avatar; Avatár; Avatara; Avatára - Inkarnace Nejvyššího Pána. (285 klikov)
Ášram; Ašram; Ašrám - Místo na kterém praktikují žáci /v hinduismu, buddhismu etc/; Chrám; Obydlí mnichů; Duchovní stádium v životě. (281 klikov)

pridaj odkaz