Igor Chaun o UFO, spirituálním zážitku v Amazonii a pořádání Kongresu 2012
@ duchovno -> svet spirituality     27.4. 12, 05:25

darka píše: Když jsem navštívil brazilskou jižní Amazonii, opakovaně se mi při rituálech a náboženských obřadech, kterých jsem se účastnil v rámci domorodé křesťanské církve (s požitím jejich posvátného nápoje), rozevírala šíře kosmického Stvořitelova díla, včetně mnoha bytostí a kosmických civilizací, které jsem začal opakovaně vnímat a kterými jsem zjistil - k svému úžasu - že je VESMÍR DOSLOVA ZABYDLEN. A ne kdesi daleko! Začínalo to už půl metru nad mojí hlavou! … Bytosti andělské, průvodcovské a od věků nápomocné v díle Stvořitelově míchaly se mi zprvu s podivnými, racionálními a technicky dokonale organizovanými celky jednotlivých vesmírných ras a kultur, však velmi zřetelných a podivuhodně jasných. Posléze jsem získal schopnost lépe se orientovat a pochopit rozdíl mezi bytostmi duchovními (andělé) a bytostmi vtělenými a karmicky procházejícími také zrodem a „úmrtím“, byť v jiných světech a v jiných podobách, a v jiných formách organizované společnosti.

 

#CONT# 

Postupně jsem s některými částečně komunikoval, lépe je chápal, kladl jim otázky a dokonce i vnímal odpovědi. Nutno říci, že naše silná spirituální práce při obřadech Je zajímala a Ony bytosti přicházely, podílely se. V procesu spirituální práce jsme jim byli blíž, i díky účinkům posvátného nápoje. Tato setkání byla velmi dojemná. V některých případech jsem „viděl“, jak oni přesně znají mou reinkarnační cestu a mohou nás sledovat, jako své „mladší děti“ i po našem vtělení do člověka. Opakovaně jsem nalézal dávnou příchylnost, ba i samotnou provázanost s těmito civilizacemi, kterých jsme patrně téměř každý už byli součástí. Teď jsme „zde“, ale oni nás skenují a hledají vědomí těch z nás, které by snad už bylo připraveno, v pokoji, lásce a neagresivitě - s nimi komunikovat. Jsou mnohem blíže, než se domníváme, a od té doby se jen trpce usmívám povzdechu vědců, kteří „neúspěšně hledají další život ve vesmíru“. Pominu-li teorii, asi velmi pravdivou, o paralelních světech, jiné místo s žijícím člověkem ve vesmíru netřeba. To my jsme jedineční, v této části vesmíru a v tomto časoprostoru, tak jako i planeta Země, protože sem se přichází za účelem získání konkrétní lidské zkušenosti. A „tam“ oni mají zase zkušenost svou. Ale o nás vědí… A vše se odehrává v jedné obrovské symfonii Stvořitelova díla, kterou ovšem Oni - na rozdíl od nás - už žijí a vnímají mnohem vědoměji. (Na jisté úrovni se o Bohu už nepochybuje. Některá setkání byla velmi pohnutá, byť probíhala v náznaku, a je třeba říci, že pro mé netrénované lidské vědomí bylo velice těžké toto „telepatické“ spojení ustát, udržet kontakt, řečí televizní, udržet obraz a zvuk… Na druhou stranu, toto vše provázel zvláštní proces rozpomínání, kdy s překvapivou samozřejmostí cosi v mém vědomí volalo: Tak to přece je! TO ZNÁŠ! Vždyť tohle už odedávna víš! … A jen jsem se divil, jak jsem TOHLE mohl zapomenout… Tyto procesy pro mne byly o to cennější, že probíhaly i po ukončení práce s posvátným nápojem, a probíhají v jisté míře dosud. Domnívám se tedy, že se jednalo o „protlačení kanálů ve vědomí již existujících“, nikoli o vytváření schopností nových. A že tedy my lidé na to z principu máme výbavu. Ba možno říci, že jsme z vůle Stvořitele na toto pochopení a příští setkání s dávnými příbuznými již z kadlubu vybaveni. Ale musíme si na to vzpomenout, že MŮŽEME, pokaždé znovu - že jsem jako lidská bytost i tímto způsobem vnímání a komunikace vybaven, že PROSTĚ MOHU, přestože na základní škole mne to „jako Igora“ učitelé neučili! … Ba ani na středním odborném učilišti s maturitou ne, a dokonce ani na Filmové akademii ne! A to tam byl i Otakar Vávra! Došel jsem proto k názoru, že se jedná o velké tajemství lidského rodu, na které si zprvu musí přijít každý sám, ale které pak už můžeme SDÍLET. A proto o tom hovořím i já, vážení a milí přátelé, byť se sám místy podivuji povaze i odvaze svých slov… Více o tom pohovořím ve své přednášce na kongresu „UFO A SPIRITUALITA V AMAZONII“. 

 

 

Ano, zprvu jsem se tam v té Amazonii při rituálech divil!

 

Pokračovanie: http://www.esoterika.cz/clanek/4435-igor_chaun_o_ufo_spiritualnim_zazitku_v_amazonii_a_poradani_kongresu_2012.htm

 

Igor Chaun


(c) Putnici / http://putnici.sk/