Homeopatická poradňa / Problémy so žalúdkom
@ alternatívne vedy     19.11. 03, 08:39


Radí vynikajúca homeopatka z Košíc pani MUDr. Marika Tomášová 055/ 644 39 25

mef píše: Bolesti žalúdka po stresových situáciách patria medi veľmi časté. Existuje medzi homeopatikami účinný liek?

"Podráždenie a poruchy žalúdočnej a dvanástorníkovej
sliznice môžu vzniknúť po veľkom preťažení. Nazývame ich stresové lezie. Mechanizmus takýchto stresových lézií dávame do súvisu s prekonanými traumami, operáciami, šokmi, prežitými životnými krízami atď.

Homeopatické lieky, ktoré prichádzajú do úvahy pri liečbe porúch funkcie žalúdka (samozrejme po určení správnej diagnózy) podmienené stresom sú:

NUX VOMICA (pacienti reagujú protichodne, ľahko sa urazia, majú za sebou nešťastnú lásku),

ARGENTUM NITRICUM (chorí si kladú vysoké ciele, často sú podráždení, trpia napätím z očakávania),

ARSENICUM ALBUM (sú prepracovaní, celkove veľmi slabí, nepokojní, na čelo im vystupuje chladný pot a všetky ťažkosti sprevádza pocit pálenia, smäd. Problémy sa vyskytujú okolo polnoci.)

O výbere homeopatického lieku rozhodne lekár. Významnú úlohu zohrávajú stravovacie návyky, odpor k nejakému jedlu či naopak túžba po nejakom druhu stravy. Toto poznanie vzájomných vzťahov medzi stravovacími návykmi a ostatnými reakciami je veľmi dôležité pri určení správneho homeopatika."

kb
Foto: Karol Hatala


(c) Putnici / http://putnici.sk/