S astrológom Ľubomírom Drozdom aj o tom, čo je vlastne šťastie
@ veštenie -> astrológia     3.11. 03, 02:54

mef píše: Na vašich internetových stránkach som pod názvom „heuristika“ našla graf vypovedajúci o kvalite času toho, ktorého dňa. Zaujal ma dátum 6.10, kedy sa krivka stočila hlboko pod nulu. V ten deň sa v Košiciach stali dve veľké havárie. Akú má graf vypovedaciu hodnotu? A čo si z neho môže vybrať každý z nás?

„ Graf hovorí všeobecne o tom, či prevláda v danom čase napätie alebo súlad, a to podľa základného astrologického hodnotenia planetárnych konštelácií a ich vplyvov na naše reakcie. V spomínanom dni sa nahromadilo súčasne viacero tenzných aspektov, ktoré možno popísať ako výbušné, nehodové, havarijné a pod. Ich najsilnejšie negatívne pôsobenie bolo v skorých popoludňajších hodinách. Treba však mať na zreteli, že len u niektorých z nás sa prejavilo práve ničivým spôsobom. Byť informovaným o takejto situácii znamená pre každého z nás zvýšiť opatrnosť a počítať s tým, že ak v danom čase začneme konať, mali by sme si uvedomiť, že popísaný vplyv predznamená ďalší vývoj v mnohých oblastiach práve takýmto negatívnym spôsobom.“

Ak som správne pochopila, graf nehovorí o tom, či sa má niekto práve v ten deň ženiť, alebo začať podnikať. Podľa čoho ste potom poslucháčke v rozhlasovom vysielaní vysvetlili, že ak zmení miesto problémy jej zostanú?

„V tomto prípade sa jednalo o prísne individuálne posúdenie konkrétnej situácie u konkrétneho človeka. Zostavením jej osobného horoskopu a porovnaním aktuálneho postavenia planét voči určitým prvkom v jej základnom horoskope bolo zrejmé, že aj keby zmenila pracovné miesto, stretávala by sa s podobnými náročnými situáciami aj na novom pracovisku, výhľadovo počas dlhšieho obdobia. Takže zmena miesta by neviedla k odstráneniu toho, čo musí ona sama v tomto období zvládnuť, čo by mala na svojom prístupe v tejto oblasti svojho života zmeniť, či ako sa so súčasným stavom vyrovnať.“

Viete poradiť kedy má niekto ísť žiadať napríklad zvýšenie platu?

„ Áno, viem. Je to jedna z bežných otázok mojich klientov a odpoveď na ňu je možné získať pomocou astromágie. Možno to znie trochu tajomne, ako ostatne všetko, čo s mágiou súvisí. Podstata je však jednoduchá - jednať a konať v súlade s našim individuálnym rytmom tak, by sme dosiahli svoj cieľ“.

Ako vyzerá horoskop šťastného človeka?

„Čo je to šťastie? Pre každého z nás šťastie predstavuje niečo iné. Pre mnohých je to jednoduchá spokojnosť s daným stavom okolností svojho života, pre iných zas dosiahnutie svojich cieľov. Z hľadiska tradičnej astrológie by skutočne horoskop bez dynamických, tenzných aspektov mohol zvádzať k výkladu, že ide o šťastného človeka. Lenže - ako sa hovorí - každá palica má dva konce. Harmonické aspekty nás zvádzajú k nečinnosti, k stagnácii, nie sú pre nás výzvou, nekladú nám do cesty prekážky, ktoré treba prekonávať. Práve prekonávaním prekážok, úskalí v našom živote, zvládaním náročných situácií sa človek učí, rozvíja a týmto sa z neho stáva vyzretá, dynamická osobnosť, ktorú čokoľvek len tak ľahko na kolená nepoloží. Takže je na každom z nás vybrať si, čo pokladá za šťastie, či možnosť rastu a rozvoja, či strnulosť a stagnáciu. Sám dobre poznám chvíle, keď nevidno svetlo na konci tunela a vtedy by každý radšej prijal ten harmonický horoskop, lenže ... nahradí nám azda niečo iné ten slastný pocit víťazstva a spokojnosti, ktorý prichádza po zdolaní ťažkého obdobia?“

Katarína Bednářová
Foto: Karol Hatala


(c) Putnici / http://putnici.sk/