Astrologický výklad jako psychoterapie
@ veštenie -> astrológia     23.4. 07, 04:14

lightascension píše: Astrologie pracuje s časem. Pomocí jejích technik se dá vystopovat naše minulost i budoucnost. Na této planetě však máme dar svobodné vůle, takže je jenom na nás, k čemu vibrací z příslušných konstelací použijeme.

Rozhodnout se v konečném důsledku musíme sami, kvalitní astrolog nám však napoví, k čemu by jednotlivé alternativy řešení mohly vést, jak následky našich minulých mylných rozhodnutí a emocionálních otřesů zharmonizovat a jak konstelací, které nás čekají v blízké či vzdálenější budoucnosti, využít k nejvyššímu dobru nás samotných i všech zúčastněných.


Kvalitní výklad horoskopu neposkytuje jenom diagnostiku naší osobnosti, naše silné a slabé stránky, přístup k druhým lidem i k sobě sama, ale kvalifikovaný astrolog nám může také poskytnout techniky, pomocí nichž můžeme problematické konstelace zharmonizovat a využít tak svého plného potenciálu, žít s lehkostí a snáze zvládat životní úkoly.

Podle horoskopu zrození lze také zpětně vystopovat bloky, které nám způsobily traumata v minulosti, a rovněž vyčíst témata budoucích zkoušek, které nás v blízkém i vzdálenějším časovém horizontu čekají. Traumata, která zablokovala náš energetický tok a způsobila stereotypní emocionální reakce na současné životní situace, nám často brání v dosahování našich cílů a naplňování předsevzetí. Ty lze pomocí účinných technik odblokovat.

Jak se pozná kvalitní seance u astrologa? Především podle toho, zda nám k problému, s jehož řešením jsme se na něj obrátili, poskytl jiné úhly pohledu, než jaké jsme si uvědomovali. Potom určitě také podle úlevy po absolvování terapií, kterými nás astrolog provedl (to však nenabízí každý), i když naší první reakcí může být zloba, hněv, pláč či jiné negativní emoce.

Z horoskopu se dají určit problematické stránky osobnosti podstatně rychleji než psychoterapeutickými postupy, takže terapie zabývající se řešením psychických potíží u zkušeného astrologa trvá kratší dobu.

Někteří lidé však mají z astrologie obavy, neboť se domnívají, že náš osud je vepsaný ve hvězdách. Tak tomu není, hvězdy ukazují, ale nenutí. Podobnost můžeme najít při plánování výletu: můžeme se samozřejmě vydat na cestu bez přípravy, anebo si vzít mapu a podívat se, jaké další zajímavé cíle bychom mohli při cestě za svou destinací navštívit, či si naplánovat trasu jinudy, abychom se nemuseli zbytečně zdržovat vyhýbání propastem.

Častokrát se narazí na podstatný blok již při první konzultaci, jindy je potřeba sezení více. Pak je také třeba počítat s časem na terapie, na „strávení“ odblokování a postupem doby také na další čištění. Cesta k poznání sebe sama pomocí horoskopu je náročná, ale vyplatí se. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že astrologické interpretace neuvědomovaných proudů našeho života mají „tah na branku“ přesnější, účinnější a rychlejší, než je tomu při jiných psychoterapiích.

Mgr. Ivana Muková – esoterická psychoterapie (s využitím astrologických technik, výkladu tarotu, snů, automatického písma), pomoc v transformačních krizích, při depresích, závislostech, sebevraždách

(zaujímavé informácie o Saturne: http://www.putnici.sk/blog.php?user=lightascension)
Kontakty:
Email: http://im.bloguje.cz, Ivana.Mukova@seznam.cz
Mobil: (+420) 606 842 170
Tel: (+420) 251 813 488
SKYPE: Ivana.Mukova


(c) Putnici / http://putnici.sk/