Ako je to s Čiernou Lunou?
@ veštenie -> astrológia     19.5. 03, 07:46
putnici.sk píše: Čiernu Lunu niektorí astrológovia považujú za deštruktívny princíp pohlavného pudu, iní zasa za princíp odopretej lásky a nevypočutých želaní, ale pre niektorých sa stáva symbolom nedoplatkov a dlhov duše, ktoré však musia byť zaplatené. Do astrológie Čiernu Lunu zaviedol americký astrológ Ch. Jayn.

Ďalší výklad hovorí, že Čierna Luna poukazuje na subtilné, hlboké a nejasné vlastnosti duše. Jej interpretácia si vyžaduje skúsenosti a umenie výkladu, pretože nejde o bežné ľudské vlastnosti či psychologické pochody, ktorým väčšina ľudí rozumie a chápe ich. Táto Luna sa vzťahuje na temné a neprístupné miesta vo vnútri človeka. Sú to základné prvky osobnosti, temnota, ktorá sa skrýva v každom z nás a ktorej sa nedá uniknúť. Pravdepodobne aj z tohto dôvodu sa niektorí astrológovia vyhýbajú jej interpretácii. Je to vraj príliš šokujúce - vytrhne to svedomie človeka z obvyklej letargie. Napokon čokoľvek, čo pramení z tohoto zdroje, vždy spôsobuje prebudenie vedomia. Pretože ľudia majú sklon sklon držať sa svojich návykov, sú mu často nové informácie o jeho vnútri nevítané.

Tranzity Čiernej Luny môžu byť znamením krízy, emocionálneho rozrušenia, alebo môžu odhaliť nevyhnutné prekážky, povinnosti, ktoré musíme splniť. Čierna Luna – lilth je považovaná aj za strážkyňu.

Astrologička pani Ljuba Axmanová sa ročným výskumom chce pokúsiť zmapovať ako to vlastne s Čiernou Lunou je, potrebuje však k tomu pomerne veľkú databázu. Ak jej chcete pomôcť pozrite sa na adresu:http://www.astrolozka.cz/


(c) Putnici / http://putnici.sk/