Hudba vesmíru
@ alternatívne vedy     26.1. 06, 01:05

katka píše: Za jeden z mojich najnevšednejších zážitkov z posledného obdobia považujem počúvanie zvukového záznamu "hudby" planét, ktorý pod súhrnným názvom "NASA SPACE SOUND RECORDINGS" (resp. „NASA VOYAGER 1 & 2 SPACE PROBE RECORDINGS“) vyšiel na desiatich kompaktných diskoch. Musím povedať, že to, čo som pri počúvaní týchto originálnych nahrávok počul, mi úplne vyrazilo dych: planéty (a mesiace) našej Slnečnej sústavy "spievajú"! Táto "hudba" je nádherná a čo je na tom celom najšokujúcejšie, je to, že medzi zvukmi tejto "hudby" sa nachádzajú zvuky, ktoré veľmi silne pripomínajú známe "spevy" veľrýb, typické "švitorenie" delfínov a občas som mal dokonca dojem, že počujem hlas malého dieťaťa!!!

Čo teda tieto nahrávky vlastne sú, pýtate sa?

V roku 1989 prišli do kalifornského Center for Neuroacoustic Research (Stredisko pre neuroakustický výskum) zástupcovia NASA a Jet Propulsion Laboratories (JPL) so žiadosťou o preskúmanie série nahrávok, ktoré získali vesmírne sondy Voyager 1 a 2 počas preletu Slnečnou sústavou. Konkrétne išlo o zvukové záznamy Jupitera, Saturnu, Uránu a Neptúna. Na predstaviteľoch z NASA a JPL, ktorí mali možnosť si ich vypočuť, zanechali očividne hlboký dojem a keďže v Center for Neuroacoustic Research sa robia výskumy v oblasti pôsobenia zvukov na ľudský organizmus a zdravie, požiadali NASA a JPL o preskúmanie možností využitia týchto nahrávok vesmírnych zvukov pri liečení.

Nahrávky série "NASA Space Sound Recordings" sú záznamami zvukov interakcie slnečného vetra s ionosférou planét Jupiter, Saturn, Urán a Neptún (neskôr bola séria rozšírená o nahrávky zvukov Mirandy - najmenšieho mesiaca Uránu, prstencov Uránu, prstencov Saturna, Io - najmenšieho mesiaca Jupitera a napokon zvuky našej planéty Zeme). Ióny ionosféry rezonujú v interakcii so slnečným vetrom vo frekvenciách, ktoré sú v pásme frekvencií počuteľných ľudským uchom a preto nebolo potrebné ich nijako špeciálne upravovať. A hoci vo vesmíre nie je zvuk, ktorý by vytváral médium pre šírenie akéhokoľvek zvuku, napriek tomu je plný vibrácií. Špeciálne nahrávacie zariadenie na sondách Voyager zaznamenalo tieto úžasné zvuky, čo umožnilo to, aby sme ich napokon mohli počuť.

K veľkému prekvapeniu bádateľov z laboratórií Center for Neuroacoustic Research bolo na nahrávkach z NASA počuť zvuky, pripomínajúce nielen už mnou spomínané veľryby či delfíny, ale aj zvuk oceánu, cvrčkov, tibetské misy či dokonca zvuky pripomínajúce spevy mníchov! A predpoklad o liečivom účinku tejto "vesmírnej hudby" sa potvrdil.

Sám som počas počúvania už prvej nahrávky, "hudby" Jupitera, pocítil narastajúce uvoľnenie a prechod do hlboko meditatívneho stavu vedomia. Pri počutí známych kvílivých zvukov, pripomínajúcich veľryby, sa ma zmocňoval pocit nádherného tajomna a toho, že som svedkom čohosi veľmi nezvyčajného.

Každá z nahrávok planetárnej hudby má trvanie približne 30 minút, čo je čas dostatočne dlhý na príjemný relax, alebo meditáciu. Stačí si pohodlne sadnúť či ľahnúť, zavrieť oči a onedlho „letíte“ nádherne „živým“ obrovským priestorom, ktorý vôbec nie je taký tichý, ako si myslíme...

-- DreamingWolf

Pre tých, čo vedia anglicky: viac info o nahrávkach NASA Space Sound Recordings a o aktivitách Center for Neuroacoustic Research nájdete na http://www.neuroacoustic.com

Moje poďakovanie za možnosť zážitku s "hudbou sfér" patrí Robovi Vlachovi z Ostravy


(c) Putnici / http://putnici.sk/