Veľký kríž / Horoskop na rok 2006 / Hovoríme s Petrom Mišíkom I.
@ veštenie -> astrológia     8.1. 06, 03:19

katka píše: Aký rok nás čaká?

- Bude veľmi zvláštny. Planéty totiž vytvárajú ma oblohe tzv. Veľký kríž a z histórie i symboliky vieme, že takéto znamenie varuje pred zložitými a strastiplnými udalosťami. Veľký kríž tvorí Neptún, ktorý je vo Vodnárovi, Jupiter v Škorpiónovi, Mars sa nachádza v Býkovi a Saturn v Levovi. Je len pochopiteľné, že niektoré z týchto planét vytvárajú opozíciu a takéto postavenie len situáciu zhoršuje. Veľký kríž je teda základnou symbolikou toho, čo nás čaká. Jupiter ovplyvnený škorpiónskym naturelom je v opozícii s Marsom a nahrádza jeho silu. Mars v Býkovi je zničený. ( V znamení Býka vládne Venuša. Nie je bez zaujímavosti, že ani jedna z planét utvárajúcich kríž nie je vo svojom dome.) Takáto konštelácia umocňuje spory medzi silou a pokojom, podporuje teroristické chúťky, túžbu po majetku a iných pôžitkoch, a to v tvrdom rozpore s reálnymi možnosťami. Konštelácia hovorí aj o tom, že tí pri moci sú vystavení neprestajným útokom.

Neptún reprezentuje duchovno, ideály, fantáziu, podvedomie, ale tiež tekutiny a drogy. Je katastrofálne postavený voči Saturnu - je s ním v opozícii. Saturn je v Levovi, ale Neptún vo Vodnárovi a má teda tendencie ovplyvňovať celý svet. Saturn ho poškodzuje, výrazne obmedzuje. V krátkych časových horizontoch Neptúnu síce môžu pomôcť iné planéty, ale prioritné ostáva pôsobenie Saturna. Neprestajne bude prítomný rozpor medzi vládnou silou a únik do hĺbok podvedomia - neskutočného sveta. Prítomné budú aj extrémne túžby. To sú veľmi vážne javy!

Všetky spomenuté planéty vytvárajú navzájom uzatvorený kvadrát. Čo znamená, že vlády celého ľudstva sa nedostanú ďalej, hoc aké boli ich predsavzatia a nech by vyvíjali akékoľvek aktivity.

Môžme očakávať mnohé - doslova krvipreliatia, vážne ťažkosti, osudové skúšky a katastrofy. Medzi termíny, kedy sú tieto tendencie zvlášť silné patrí začiatok januára, mimoriadne silný je šiesty mesiac a potom november, konkrétne jeho tretia dekáda. Mars v tom čase totiž vytvára ďalšie aspekty na Veľký kríž.

Dá sa usúdiť z postavenia planét, ktoré krajiny budú najviac postihnuté?

-Žiaľ medzi krajinami je aj naša oblasť. Vrieť to bude najmä v Európe, o niečo menej bude zasiahnutý Orient.

Budeme spokojní aspoň v rámci rodín, alebo v medziľudských vzťahoch?

-Mesiac je v Kozorožcovi a v slabej konjunkcii so Slnkom. Prináša to dosť veľkú bezcitnosť, bezcharakternosť, snahu riešiť problémy príliš egoisticky, čo naozaj nedáva veľkú šancu na dobré rodinné súžitie. Skôr tu vidím ich narušenie, Dôvodom je uprednostnenie osobného, hmotného zabezpečenia pred citmi a vzťahmi.

Venuša na začiatku Vodnára ponúkne platonické vzťahy a súcit s nižšími sociálnymi vrstvami. Vzniknú mnohé nadácie, budú síce pomáhať ľuďom, ale postupom času začnú preferovať seba. Dobre je postavený Urán v znamení Rýb. Vytvára trigon na Jupiter. Znamená to náhle, dobročinné akcie. Bude nabádať vyššie postavených, aby pomohli, ale oni budú zablokovaní.

Hrozia nejaké vážne vojenské akcie? Ako je to s Plutom?

-Mars so Slnkom vytvára trigon. Vojenské, ale skôr policajné akcie teda budú účinné.- Pluto je v konjunkcii s Merkúrom, čo sa prejaví síce ako militantné myslenie, ale súčasne obsahuje aj nádych geniality pre vyriešenie jestvujúcich problémov. Pluto sa ale nepodiela na Veľkom kríži.

Bude vrcholiť terorizmus, lebo tí z nižšej úrovne, sa sa budú chcieť dostať na úroveň tých, čo stoja vyššie aj násilím. Prejaví sa to v lokálnych ozbrojených stretoch. Zaregistrujeme teroristické útoky menšieho charakteru.

Kríž teda bude spôsobovať najmä nepokoje? Ako vplýva na duchovno?

-Bude predovšetkým podporovať silné vášne, túžby a tie budú ničiť všetky zložky nášho života. Napríklad v duchovnej sfére akoby ľudia museli priam z donútenia praktizovať istý duchovný smer. Či už pre biedu, alebo nedostatky v partnerských vzťahoch začnú mnohí hľadať pokoj práve v duchovne, preto je potrebné, aby tí čo sú na vyššej úrovni, odovzdávali svoje poznatky tým, ktorí to potrebujú.

Spomenul by som aj ascendent, ktorý je v presnom kvadráte so Slnkom. Signalizuje rozpoltenosť a neschopnosť dotiahnuť veci do konca. Ako keby ľavá ruka nevedela čo robí pravá. Žurnalistika a aj celá komunikačná sféra je výrazne obmedzená peniazmi a silou. Je tu naznačená aj smrť viacerých novinárov. Elektrotechnická komunikačná technika ale nebude ohrozená. Veľmi zablokovaná bude aj kultúra.

Spomínal si, že zlé aspektácie planét sa dotknú i zdravia. Akými chorobami budeme trpieť a čo epidémie typu vtáčia chrípka.

-Najviac bude postihnutý srdcovo-cievny systém, ale zaznamenáme väčší výskyt nádorového ochorenia a veľa ľudí bude trpieť vážnymi psychickými problémami. Vzrastie drogová závislosť. Planéty v cudzích domoch „vyrobia“ cudzie choroby. Neobvyklým chorobám sa budeme musieť prispôsobovať počas celého roka.

Ekonomicky budeme na tom ako?

-Jednoznačne tí, ktorí sa budú vedieť ovládať zaznamenajú úspech, a nie malý. Tí, čo to nedokážu, sa priveľmi zadĺžia. I vláda bude musieť mať na uzde štátne peniaze.

Bežný človek ako bude prežívať tento ozaj nie ľahký rok? Respektíve čoho sa vyvarovať, aby sme ho čo najlepšie zvládli?

-Ľudia budú chcieť mať všetko to, čo majú druhí a nielen v materiálnej oblasti. Z toho budú prameniť ostré lakte a bezcharakternosť. Na úkor dosiahnutia osobných cieľov alebo hmotného zabezpečenia vznikne mnoho kríz vo vzťahoch. Ľudia by si preto mali uvedomiť ako postupujú, či nie sú príliš tvrdí. Musíme sa obrniť trpezlivosťou a nechcieť dosiahnuť akékoľvek méty na úkor skutočných priateľstiev. Najhoršie rany utŕžia karieristi a tí, čo sa budú orientovať len na materiálny svet.

(pokračovanie)
kb


(c) Putnici / http://putnici.sk/