Denník tarotmana / Všetci sme vykladači symbolov !
@ veštenie -> astrológia     13.5. 05, 08:45

katka píše: Astrológia, tarot, I- Ting, numerológia – všetky tieto náuky a hermetické učenia tak isto ako šamani či vykladači snov – tí všetci vychádzajú so symbolov. /Tak isto ako písmená, ktoré čítate/ Vesmír, hviezdy – ich odrazy nájdeme v tarotových kartách, v hode mincí I-Tingu, v našej dlani – sú jednoducho všade. Je na nás do akej miery im chceme porozumieť a prečítať ich.

Bez ovládania astrológie / a jej princípov/ nemôžeme spoznať tarot, naopak astrológ môže byť výborný chiromant atď. Tieto náuky sú tak prepojené, že je naivné jednu povyšovať nad druhú. Napríklad tarotové karty obsahujú znaky astrologické / viz. egyptský tarot,/ kabalistické, numerologické. Je prevod I-Tingu k tarotovým kartám.


Hermetická tradícia hovorí o dvoch kľúčoch, ktoré neboli doposiaľ odhalené... a to astrológia a tarot.... Poznanie a princípy tarotu sú v knihe Thotovej o arkánach života človeka. Zatiaľ to nikto nesformuloval lepšie. Niekde vo vnútri veľkej pyramídy v pasáži, ktorá vedie smerom dole cez chodidlá Sfingy až k Rannému egyptskému chrámu, pozdĺž ktorej sú steny tvorené panelmi, v tvare 108 kariet. Z tohto počtu bolo odhalených len 78 kariet - Ezoterický tarot. Zvyšných 30 vytvára panely Aetha, avšak tie sú zatiaľ pre nás neznáme.

Cez všetky vedomosti z astrológie, tarotu, psychológie atd. Je prístup k tarotovým kartám tak osobný a založený na kreativite, že bez slobody a hravosti nie je možný. Aj tak sa o tarote dozviete najviac praktickou prácou – osobnou. /Denná karta, tarotový denník, klienti/ V prípade ak si nezachováte správny nadhľad, odstup, začnete to brať veľmi vážne / tarotová karta XV./ môže sa stať „chrobákom truhlíkom“ a či tarot, astrológiu a iné, jednoducho so znechutením opustíte. Vždy je to o prístupe a zodpovednosti samotného človeka k sebarozvoju.

Práca a poznanie tarotu odráža energie okolo nás, v nás a prostredníctvom symbolov nám odpovedá na takej úrovni, na akú sme pripravení a čo môžeme vedieť. Tento učiteľ hovorí o našom duchovnom vývoji / napríklad výklad sedem kariet v tvare "vé"/ O našom vybavení DNK – rodové vplyvy, vplyv rodičov, v ktorom roku nastali bloky, o osude krajiny a iných časopriestoroch. Prístup k nemu si cez všetky teoretické vzdelania vytvorí každý sám a je v tom slobodný, bez spútania dogmami a predpismi. Ak to bude nesprávny prístup, tarot ako živá entita, ho zastaví. Starí chuť a poznanie, klientelu.

Tarotman má zodpovednosť k tomu ako prečíta symboliku kariet, nie k tomu čo s týmito vedomosťami klient urobí a či predpoveď vyjde alebo nie. Ak sa vie klient sústrediť na výklad kariet a počúva čo mu tarotman hovorí, verte, že dokáže zmeniť svoj život a výklad mu vyjde. Ak je nesústredený, roztekaný, alebo predpojatý k vykladačovi, vytiahne si sám karty, ktoré mu nič nepovedia. Niekedy klient skoriguje podvedome svoje správanie a výklad mu zdanlivo síce nevyjde, ale v podstate mu veľmi pomôže, lebo zmeneným postojom sa dosiahne zmenu situácie.

V hodine narodenia i počatia si duša vyberie svojich rodičov, životné lekcie, partnerov, prostredie aby došlo k naplneniu karmického poslania. Čím je človek nevedomejší a menej ochotný sa učiť, tým viac na neho pôsobí osud. / Viz tabuľka rastových cyklov – Angeles Arien, Karmické uzly – M. Schulman./ Ak ale hľadá, poznáva svoju cestu. Čím viac vie, tým je slobodnejší a schopnejší používať slobodnú vôľu.

Ja pracujem s tarotom už desať rokov, mám za sebou asi 9 tisíc klientov, vediem tarotové kurzy a nemám potrebu kritizovať svojich „kolegov“. Je to ich vec ako sa v živote vyvíjajú, pretože rešpektujem odkaz tarotovej karty XX. - Nesúď lebo budeš súdený.

Odkaz pre pána s nickom Lev citátom A. Camusa: Mám ti prezradiť tajomstvo priateľu? Nečakaj na Posledný súd, koná sa každý deň.:-)

V poslednom čase som sa stretla v ezoterike s viacerými útokmi. S duchovnom veľa spoločného nemali. Som za otvorenú debatu, ale nie za znevažovanie. Verím, že ak dokáže niekto, že vie o danej problematike viac a lepšie, ten druhý ho nielenže bude rešpektovať, ale rád sa poučí. Ideály ezoteriky sú v slobode, učení sa, vzájomnej tolerancii a rešpekte.

Eliška Vysloužilová


(c) Putnici / http://putnici.sk/