Homeopatická poradňa/ depresie
@ alternatívne vedy     2.2. 05, 03:47

mef píše: Dajú sa liečiť homeopaticky depresia?

„Nie každé psychiatrické ochorenie sa dá liečiť iba homeopatickou liečbou. Opatrne treba uvažovať pri takých psychiatrických ochoreniach ako endogénne psychózy, cyklofrénie a schizofrénie. V mojej homeopatickej praxi som zaznamenala úspechy s homeopatickou liečbou u depresií, u ochorení vyvolaných afektom a porúch správania detí. Úspešnosť liečby, a to zdôrazňujem, závisí od vysokej odbornosti lekára - homeopata.

Ide tu o prísny výber konštitučného lieku. Pod psychiatrickým pojmom „depresie“ rozumieme neprimerané prežívané udalosti s následným vznikom neadekvátneho emočného ladenia.

Pri dôkladnom výbere lieku na základe podobnosti psychiatrických i somatických príznakov s prihliadnutím na modality lieku sme dosiahli pri reaktívnych depresiách veľmi dobré výsledky.

AURUM podávame aktívnemu cholerikovi, hypertonikovi s červenou tvárou. Tento typ človeka neznáša protirečenia, má slabú pamäť a život mu je na ťarchu.

U pacienta, ktorý sa preceňuje, je hrdý, pyšný, arogantný, a má opovržlivé správanie sa, je vhodná PLATINA.

IGNATIU zasa pacientovi s paradoxným chovaním a s vegetatívnou labilitou.

HYPERICUM predpisujeme pri depresiách, ktoré vznikli po poranení lebky. Práve u depresií sa nám veľmi osvedčila BIOREZONANCIA.

kb
Foto: Karol Hatala


(c) Putnici / http://putnici.sk/