Koniec nášho veku alebo úsvit zlatých čias?
@ veštenie -> astrológia     12.8. 04, 07:27mef píše: Pohľad do budúcnosti fascinoval ľudí v každej dobe a o konci sveta sme už tak isto počuli veľakrát. Šokujúce informácie ponúkali a ponúkajú starí i noví proroci, šamani a channelingové média. Čo nám teda hovoria o konci našich časov niektorí jasnovidci? Nostradamus vo svojich centúriach spomína rok 3 797 ako skonanie sveta. Upozorňuje však, že objavovať pravdu v jeho štvorveršiach nemáme matematicky ale intuitívne. Edgar Cayce ako známy ako spiaci prorok spomína , že civilizácie zanikli a zaniknú preto, že človek zneužíva prírodné sily a prehrešuje sa proti božským zákonom, čo sa potom prejaví katastroficky... Podľa Malachyašovej veštby by ku koncu sveta malo dôjsť zakrátko po ukončení pontifikátu posledného pápeža, ktorým je Karol Wojtyla. Mystici zaoberajúci sa pyramídami hovoria o rokoch 2013 až 2099 ako vstupe do nového svetla ale ďalšia skupina zasa tvrdí, že náš vek sa končí roku 2444. Hopiovia zasa nehovoria o termínoch, ale o slede udalostí, z ktorých sa už mnohé stali. Vari najznámejším dátumom je rok 2012, kedy sa končí Mayský kalendár s tým, že končí aj náš svet.

Rovnako je veľa teórii, ako alebo prečo sa tak stane. Hovorí sa o prepólovaní Zeme a tým o vyhynutí ľudstva, o zrážke s asteroidom, o vojne, o zvýšení sa alebo znížení teploty Slnka, verzií je veľa. Domnievam sa však, že zánik ľudstva a našej planéty nie je neodvratný, že dnes sme už na takej technickej úrovni, že dokážeme náš svet zachrániť. Pravda, museli by sme byť rovnako vyspelí aj duchovne a našu Zem si začať vážiť rovnako ako seba navzájom. Bez prerodu ľudstva, respektíve väčšiny z nás, si katastrofu celkom dobre privodíme sami. Drancovaním prírody, stále vyššími požiadavkami na luxus, nenásytnosťou, netoleranciou a zlobou.

Tak ako som sľúbila, a nielen Carpovi, prinášam rozhovor s astrológom a jogínom Petrom Mišíkom.

*******

Najprv trošku od témy i keď príchod mesiáša s koncom sveta súvisí. Na pútnikoch sa vedie debata o mesiášoch. Hovorí sa o nich v okruhu ľudí, s ktorými sa stretávaš?

Áno a vraj sú už dvaja a dovedna by sa ich malo objaviť sedem. Mesiáš však nemusí byť ovenčený aureolou, ako si to mnohí myslia. Mali by to byť ľudia z najnižších vrstiev, mnohí z nich možno bezdomovci, s ktorými sa vo všeobecnosti opovrhuje.

Jestvuje mnoho katastrofických scenárov o konci našich časov, veľmi často sa spomína rok 2012, vlastne tento dátum považovali za koniec nášho sveta už starí Mayovia. Čím je zvláštny?

Neptún sa dostal do znamenia Rýb, Urán do Barana. Neptún teda reprezentuje zmenu v duchovnom nazeraní a Urán v Baranovi tvrdé, bezohľadné zmeny a revolučné nálady“.

Vnímaš rok 2012 nejako tragicky?

V žiadnom prípade. Osobne sa domnievam, že Neptún v znamení Rýb prinesie to, čo ľudia najviac potrebujú – odstránenie zábran v duchovných veciach, je tu naozaj veľký predpoklad, že dôjde k transformácii jednotlivcov, pretože Neptún vo Vodnárovi ovplyvňoval masy. Vnímam to tak, akoby končila doterajšia hrubohmotná éra vývoja ľudstva a začala sa jemnohmotnejšia.

Mohli by sme si ho prejsť z pohľadu zaujímavých dátumov?

Prvý zaujímavý dátum vidíme 22.2. 2012.

Je tu veľmi silná konjunkcia Mesiaca na treťom stupni Rýb so Slnkom, ďalej Neptúnom a Chirónom. Tieto aspekty nadväzujú na staršiu, slabšiu opozíciu s Marsom. Táto konjunkcia naznačuje silný sklon k novým veciam. Na tom mieste je i stálica Fomalhaut. Dáva veľké možnosti pre duchovno, značí úspech pred verejnosťou, úspech v písomných prejavoch. Mars v opozícii naznačuje útoky od materialisticky založených ľudí. Do stretu sa dostane mladá generácia duchovne naladených ľudí s doterajšou materialistickou vládnucou skupinou.

Druhého marca :
Pravdepodobne sa objavia vážnejšie problémy medzi ľuďmi. Je to spôsobené Mesiacom, ktorý nedá za pravdu ani jednej, ani druhej strane /duchovno a materializmus/ A podporí skôr fanatické riešenia problémov. Pôjde o veľmi silný deň, kedy sa k slovu vďaka sile a moci peňazí dostanú ľudia, ktorí majú radi všetko staré a pohodlné.

Ôsmeho marca:
Mars, teda hnev, zlosť a podráždenosť bude proti všetkým duchovným zmenám. Na druhej strane sa ale ukazuje, že duchovné zmeny sa nedajú zastaviť, budú pokračovať i keď útok Marsu a materiálne založených ľudí – konzervatívcov bude veľmi silný.

Trinásteho apríla:
Dochádza k nespokojnosti na obidvoch stranách. Najviac sa nespokojnosť prejaví v spoločenskom živote. Vyvolá ho nové netradičné riešenie vecí. Možno očakávať vznik vzbúr, rebélií proti dovtedy jestvujúcemu – zastaralému mysleniu. V spoločnosti to začne vrieť.

V strede roku, teda v šiestom mesiaci:
Vznikne potreba silového riešenia problémov. Nebude sa dariť dávať veci do poriadku harmonicky a pokojne. Vrcholí to okolo 12. až 3. júna. ?Mesiac je v tom čase v opozícii s Marsom a v kvadráte so Slnkom.

Trinásteho augusta:
Výrazne sú podporované sily, ktoré budú chcieť cez médiá, ovplyvniť verejnosť k náklonnosti ku starým štruktúra. Slnko výrazne podporí vlády a revolučné sily budú oslabené.

Koniec novembra, začiatok decembra:
Začína sa prejavovať veľmi nepríjemná záležitosť. Slnko je v opozícii s Jupiterom, Mesiacom /možno ho onačiť za spúšťača udalostí/. Je tu rozpor medzi dobrom a zlom. Ako keby nevedela pravá ruka, čo robí ľavá. Sú tu silné snahy ezoterikov, duchovných ľudí, ktorí by si želali zastrešiť novú éru a pokúsiť sa stmeliť pomerne nerovnorodé a rozptýlené poznatky medzi verejnosťou. Venuša v konjunkcii so Saturnom vypovedá o hlásaní individualizmu, skromnosti, odklon od pýchy a namyslenosti. Mars sa dostáva ku konjunkcii s Plutom, čo môže naznačiť riešenie problémov aj za pomoci atómovej energie. Táto možnosť začína víriť v myšlienkach ľudí, ktorí to môžu zariadiť.

Jedenásteho decembra:
Začínajú vzrastať snahy o zákulisné rokovania, špionáže, odpočúvania a podobne.

Trinásteho decembra:
Vážny konflikt – rozpor medzi doterajšou mocou a novými smermi.

Štrnásteho a pätnásteho decembra:
Dátum, kedy sa môže začať vojna. Mars a Pluto so v konjunkcii. Jupiter stojí v opozícii s názormi verejnosti, k tomu zle aspektovaná Venuša. Dochádza k veľkému nepochopeniu.

Dvadsiateho tretieho decembra:
Je podporený smer ľudí, ktorí chcú ísť novou cestou. Slnko v Kozorožcovi je dobre aspektované s Mesiacom. Vládne štruktúry sú pri moci, Venuša v opozícii s Jupiterom – čiže je tu stále prítomné tvrdé potieranie reformných snáh.

Dvadsiateho šiesteho decembra:

Mesiac je v konjunkcii s Jupiterom, v opozícii s Venušou – môže dôjsť k vážnemu rozporu medzi doteraz hlásanými cirkevnými názormi a reformnými snahami. Urán je v kvadratúre s Slnkom v Kozorožcovi /Slnko tu symbolizuje štátotvornosť ale aj tvrdohlavosť/ Urán dáva skrat, zbrklosť, splašenosť. Tak isto v tento deň môže dôjsť ku skratovému jednaniu ľudí, ktorí môžu ovplyvniť beh udalostí.

Dvadsiateho ôsmeho decembra:
Vo večerných hodinách sú pod vplyvom Mesiaca v opozícii so Slnkom vyplavované všetky zlé vlastnosti ľudí, ktorí sú pri moci a Urán je v kvadratúre so Slnkom. Čiže opäť veľmi kritický dátum.

Pripravila Katarína Bednářová


(c) Putnici / http://putnici.sk/