Homeopatická poradňa / Závrate
@ alternatívne vedy     22.7. 04, 03:31

mef píše: "Závrat je pocit nedostatočnej priestorovej rovnováhy. Pretože v praxi sa často stretávame s nepravými závratmi je potrebné správne stanoviť diagnózu. Závrate môžu byť centrálneho pôvodu /neurologická príčina oprávňuje k špeciálnej liečbe/.

Ďalej je to Menierova závrat vertikálneho pôvodu - ide o rotačnú závrat so zvracaním, hučaním v ušiach a hluchotou. Možno spomenúť napríklad post traumatickú závrat, ďalej závrat, ktorú spôsobuje ateroskleróza, artróza a vysoký krvný tlak.

Účinným homeopatikom je BRYONIA - stav sa zhoršuje sebamenším pohybom.

Pri hučaní v ušiach CHINA.

Ak sú prítomné sluchové preludy a hluchota pomáha CHININUM.

Pri závratoch v leže zasa CONIUM.

Špeciálne terénne lieky sú ARGENTUM NITRICUM, hlavne pri závratoch z výšok, potom GELSEMIUM, LACHESIS, PHOSPHORUS, SULFUR atď.

Vhodné lieky vám vyberie lekár. On určí aj riedenie, ktoré je veľmi dôležité. Z týchto homeopatík si nemôžete vybrať sami. Bez predpisu však dostať v lekárniach VERTIGOHEEL tabletky. Je veľmi účinný a musíte ho užívať podľa priloženého návodu."

kb


(c) Putnici / http://putnici.sk/