ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Stránky Dr. Jesenského  

prihlásení užívatelia

aktívni za posl. 5 min.

poč. registrovaných užívateľov:53627

V tejto chvíli prezerá stránku 0 registrovaných užívateľov 103 anonymných užívateľov.

Vítame nového registrovaného užívateľa: Amfktpanny

výstupy
Ak chcete na vašej stránke zverejňovať zoznam správ z našej stránky môžete použiť tento výstup, alebo viac podrobný výstup.
XML/RSS.S pánom Patrikom Balintom zaoberajúcim sa regresnou terapiou hovoríme o dušiach, ktoré zablúdili / Stali ste sa nechceným hostiteľom podnájomníkov z “ druhého” sveta?
@ alternatívne vedy -> alternatívna medicína     20.10. 04, 03:23

Ako by asi reagoval človek pred dvesto rokmi, keby mu niekto povedal, že v jeho tele, na povrchu pokožky a všade okolo žije tisícky miniatúrnych organizmov, ktoré môžu byť príčinou často aj smrteľných ochorení? Ako prijmeme informáciu, že v súčasnosti v aure viac ako polovice ľudí trpiacimi psychickými alebo psychosomatickými chorobami, či u postihnutých rôznymi závislosťami, sú „podnájomníci“ - duše zomretých?

Na túto tému sme sa porozprávali s pánom Patrikom Balintom z Martina, zaoberajúcim sa regresnou terapiou.


Kde a za akých okolností k nám tieto duše prichádzajú? Mám na mysli konkrétne miesta. Čítala som od americkej autorky, že je ich veľa na cintorínoch a v nemocniciach, v inej literatúre zase, že napríklad v pohostinstvách....

“Duše, ktoré už nemajú svoje telo a z určitých dôvodov nemôžu odísť - ostavajú tu medzi nami, často ostávajú na miestach, kde zomreli, prípadne na miestach, ktoré im ponúkajú určité riešenie pre ich problémy.

Do nemocníc chodí veľa ľudí s problémami. Cez tieto problémy sa môžu zblúdilé duše, ktoré často zomreli práve v tejto nemocnici, “pridať” k takémuto návštevníkovi nemocnice. Väčšinou si takáto duša nájde človeka, ktorý rieši podobný problém, ako ona. Hľadá, aj keď nie často vedome, riešenie pre stav, v ktorom sa nachádza. Je veľká pravdepodobnosť, že ak svoj problém človek vyrieši, pomôže aj takejto duši s jej problémom. Potom bude môcť prípadne táto duša aj odísť a nájsť svoj pokoj.

Na cintorínoch sa nachádza veľa duší aj preto, lebo sa tam nachádzajú ich telá a prebehla tam posledná rozlúčka. Niektoré duše si vôbec neuvedomujú, že umreli a svoj stav považujú za normálny. Blúdia okolo svojho už rozkladajúceho sa tela. Môžeme si všimnúť, keď zoberieme na cintorín alebo do nemocnice dieťa, necíti sa tam dobre. Deti sú otvorené a niekedy aj vidia alebo cítia tieto duše.

Všade kde sa podáva alkohol prípadne iné drogy je mnoho zblúdilých duší, ktoré tam čakajú na svoje “obete”. Dôvodov je viac. Alkohol a drogy spôsobujú “otvorenie” jedinca, ba dokonca niekedy samotný vychádza spontánne aj zo svojho tela, ktoré je v tú chvíľu “nechránené”. K nechránenému človeku sa jednoduchšie privtelia duše, ktoré sa práve nachádzajú v takomto prostredí. Sú to hlavne zblúdilé duše alkoholikov a drogovo závislých, ktorých ich problémy priviedli k terajšiemu stavu.

Ďalším z miest, kde sa združuje väčšie množstvo duší na malej rozlohe sú diskotéky. A to hlavne tam, kde sa spolu s hudbou podáva alkohol prípadne iné drogy. “

Za akých okolností - tu mám na mysli, či ide o oslabenú imunitu, alebo nevhodný spôsob života - viažeme tieto duše spomienkami?

“Zblúdilá duša sa k nám môže privteliť len cez naše problémy. Takže oslabená imunita, nevhodný spôsob života, alebo myšlienky, ktoré vychádzajú z našich problémov, môžu mať za následok privtelenie nejakej duše. Ale patria sem mnohé ďalšie, hlavne neriešené problémy, ktoré sú základom a ako keby majákom pre duše, ktoré blúdia a hľadajú riešenie svojich problémov. Môžeme hovoriť až o paradoxe takéhoto hľadania pokoja na svojej ceste bytia. Podobné paradoxy však môžeme vidieť v mnohých oblastiach nášho života, kde riešenie problémov je realizované cez utrpenie.”

Sú to duše, alebo ako by sme charakterizovali tieto astrálne útvary? Prečo tu ostali? Ich cieľom je škodiť, alebo sa domnievajú, že nám pomôžu?

“Sú to najčastejšie duše, ktoré na Zemi prežívali životy a teraz z rôznych príčin ostávajú ďalej medzi nami, no už v nehmotnej podobe. V menšej miere sa tiež môžu prejavovať takzvané umelo vytvorené duše, o ktorých tu teraz nebudem písať
.
Príčin prečo tu ostávajú je mnoho. Asi toľko koľko poznáme problémov. Nedoriešené vzťahy, problémy s rozhodovaním, emócie a strachy atď. Zblúdilé a privtelené duše si často ani neuvedomujú, že umreli.

Niekedy sa takéto duše naozaj domievajú že nám pomáhajú, ale to je často práve cez ich problémy - pocity viny, strachy a podobne. Na základe týchto problémov sa k nám môžu privteliť a prenášať problémy, ktoré prežívajú, alebo tým znásobovať tie naše. Inak v tomto stave majú veľmi málo možností, ako nám pomôcť a neuvedomujú si, že najväčšou pomocou by bolo, keby boli oni v poriadku a našli svoj pokoj.

Niektoré prichádzajú škodiť, ale pri podrobnejšom pohľade vidíme, že ide hlavne o prosbu o pomoc.”

Sú to najčastejšie naši príbuzní?

“Príbuzní často po smrti ostávajú pri nás. Hlavne ak odišli náhle a nemali možnosť sa rozlúčiť, alebo majú pocit, že nás potrebujú ešte chrániť a pomáhať nám. Niekedy ostávajú aj preto, lebo nedoriešili nejaký rodinný problém. V tejto “forme” však nemajú veľa možností ako pomáhať a často si neuvedomujú, že skôr ubližujú a škodia.

Uvediem častý príklad z praxe. Rodič odchádza náhle z tohoto sveta - dostáva infarkt. Deti a rodina smútia - nemohli sa rozlúčiť a rodič môže tiež cítiť zodpovednosť a tlak na ochranu a podobne. Ak tieto problémy presiahnu istú hranicu, nemusí chcieť odísť. Po čase sa na niektorom z detí alebo v rodine prejavuje problém so srdiečkom. Presne to, čo bolo problémom pri odchode rodiča. Prejavuje sa to hlavne preto, lebo problémy takejto duše sa “prenášajú” a pôsobia tam, kde je privtelená. Akoby sa telo prispôsobovalo do istej miery aj privtelenej duši. Privtelená duša sa snaží telo “pretvoriť” na svoj obraz, už len tým, že je pri niekom.

Ak príde k rozlúčeniu a vyriešeniu ďalších problémov, môže rodič v pokoji odísť a prípadne sa znova rozhodnúť pre narodenie do tejto rodiny. Takýchto potvrdených ( samozrejme nepriamo ) návratov už mám vo svojej praxi niekoľko. “

Zaujímalo by ma ako vlastne zistíme, že je niekto s nami. Cítime úbytok energie, nevhodne sa začneme správať .... ?

“Samodiagnostikovanie nie je jednoduché. Ale dalo by sa zjednodušene povedať, že často to je zmenené správanie, ktoré nemá jasný základ, alebo náhly úbytok energie, alebo náhle zhoršenie zdravotného prípadne emočného stavu bez zjavnej viditeľnej príčiny a podobne. Pôsobenie môže byť ale aj pozvolné a dlhodobé, kde prejavy z lekárskeho hľadiska nemusia byť viditeľné. A predsa človek subjektívne pociťuje problémy a nepríjemné pocity. Niekedy aj niekoľko mesiacov a rokov. Nakoniec sa samozrejme aj tieto prejavia na samotnom tele. Potom ale hľadanie riešenia a uzdravenia nebýva jednoduché, ako by tomu mohlo byť pri prvých príznakoch problémov. “

V literatúre sa uvádza že duše sa privtelia na auru. Akým spôsobom?

“V aure môžeme vidieť hlavne prejavy privtelenia. Samotné privtelenie spočíva v “napojení”. Podobne ako sa pri počatí “napája” na telo duša a pomáha pri jeho tvorení. Rozdiel je len v tom, že toto napojenie nevytvára “vlastník” tela, ale len duša, ktorá sa chce nejako “priživiť”. Buď na vitálnej a životnej energii, alebo na problémoch, ktoré “vlastník” tela rieši. Preto aj toto “napojenie” nemôže byť nikdy na 100%, tak ako je tomu u “vlastníka” tela.

Čím viacej problémov máme otvorených, tým väčšie množstvo duší s väčším množstvom percent môže vytvárať toto napojenie. Ak to presiahne istú hranicu a “vlastník” tela to už nemá pod kontrolou, môžeme v lekárskej terminológii hovoriť o schizofrénii.”

Čo všetko spôsobujú?

“Privtelené duše môžu pôsobiť len cez naše problémy. Takže najčastejším prejavom privtelenej duše je znásobenie nášho problému, ktorý riešime. Samozrejme ak privtelená duša pôsobí, môžu sa na nás prejavovať aj iné problémy, ktoré privtelená duša prežíva. Všetko závisí od toho čo práve táto privtelená duša rieši. Platí tu pravidlo - ak nemáme problém, nemôže nám nič spôsobiť. Inak môže spôsobiť len znásobenie alebo prejavenie nášich problémov, ktoré buď riešime, riešili sme, alebo máme riešiť.”

Ako viete pomôcť? Môžete aspoň v krátkosti uviesť náčrt psychoterapeutického postupu?

“Pomoc spočíva v nájdení riešenia pre klienta a privtelenú dušu slovom. Rozprávam sa (väčšinou cez klienta, u ktorého sa táto duša prejavuje) s touto privtelenou dušou, pričom cieľom je zistiť, prečo ku klientovi prišla, čo má s klientom spoločné, prečo nemôže odísť bez toho, aby ubližovala. Niekedy samozrejme využívam aj iné médium, ak je to potrebné.
Vlastný terapeutický postup je približne rovnaký, aký používam pri regresnej terapii s klientom, ktorý sa nachádza v tele. Hľadáme príčiny problémov takejto duše. Tieto problémy majú väčšinou svoje korene v traume alebo traumách v minulosti, ktoré sa takto teraz prejavujú v prítomnosti. Najčastejšie sú to tie, ktoré duša prežívala v predošlom živote, prípradne pri svojej smrti. Ak nájdeme danú príčinu a príde pochopenie problému z minulosti, už nie je potrebné, aby tu duša ostávala a môže odísť. Nakoniec je tento odchod tiež sprevádzaný vzájomným odpustením všetkých zainteresovaných v danom probléme, keďže vyriešením problému už tomu nič nebráni.

Potom je ešte žiadúce hľadať príčiny problémov klienta, ktoré mali za následok príchod takejto duše, aby sme “zamedzili” opätovnému príchodu inej privtelenej duše s podobnými problémami.”

Ak mi takúto nepochybne nešťastnú dušu odstránite, kam pôjde?

“Namiesto odstránite, ak dovolíte, by som hovoril o pomoci takejto, ako píšete “nešťastnej duši”. Prichádza vyriešenie problému, ktorého dôsledkom bolo “zblúdenie” duše a môže ísť do svetla, kde aj prirodzene odchádza. Tam sa pripravuje na novú inkarnáciu alebo inú cestu, ktorú si vyberá.”

Akú radu nám dáte, aby sa už zblúdilé dušičky k nám neprivtelil?

“Zblúdilé duše sa môžu privtelovať len na základe našich osobných problémov. Ak riešime všetky problémy, ktoré prichádzajú, nedávame možnosť takýmto dušiam, aby nás ovplyvňovali. Pre takéto privtelenie nahrávajú hlavne útekové riešenia, odkladanie riešenia problémov, nedostatok informácií, ktoré môže znamenať strach a podobne.

Moja rada znie : Ak pociťujete nejaký problém, pokúste sa ho riešiť. Ak nevidíte riešenie, porozprávajte sa s priateľmi. Ak ani tak neprichádza riešenie, vyhľadajte odbornú pomoc.
Ak takto hľadáte a urobíte pre to maximum, určite Vám príde “do cesty” niekto, kto pomôže. -Vyriešite daný problém cez uvedomenie a nedáte možnosť privteleniu zblúdilej duši, ktorá by mohla skôr prispievať k riešeniu Vášho problému cez utrpenie.


Zhovárala sa: Katarína Bednářová

Viac informácií na www.regresnaterapia.sk


pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čitateľov: 10526   verzia pre tlačiareň

Hľadaj užívateľa podla nicku /zadaj aspoň 2 písmená/:


fotogaléria
Dec 07, 2017

dsc_2301.jpg / fotky užívateľov

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (1)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galériepowered by EDGE