?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


DIACOM - koniec zdravotných problémov a ťažkostí
@ z pera čitateľov     26.1. 09, 06:05
V súčasnej dobe sa môžeme stretnúť s množstvom publikovaných teórii a skúseností rôznych svetových, ale aj našich autorov, ktoré sa týkajú problematiky zdravia.

Každý autor rozpracoval svoju teóriu a overil si ju v praxi, pričom dosiahol často prekvapujúce výsledky v odstraňovaní zdravotných problémov svojich pacientov.

Nechcel by som teraz na tomto mieste riešiť vierohodnosť a úspešnosť jednotlivých spôsobov liečby. Som presvedčený, že každá má svoj racionálny základ.

Nejeden autor opiera úspech svojej metódy o
- vieru pacienta v možnosť uzdravenia sa
- odhodlanie a túžbu vyliečiť sa
- ochotu zmeniť niečo na sebe aj po duchovnej stránke –
- dodržanie disciplíny pri procese uzdravovania

Stále som si však kládol otázku, či existuje nejaká metóda, ktorá by dokázala v sebe zjednotiť tieto čiastočne úspešné a už praxou odskúšané pozitívne metódy. Dnes môžem povedať, že máme v rukách zariadenie, ktoré dokáže geniálne spojiť úspechy západnej medicíny a stáročných skúseností východnej medicíny.

V ruskom Omskom technickom inštitúte kolektív špičkových lekárov, biológov, technikov, programátorov a iných odborníkov zostrojil diagnostický a zároveň aj terapeutický prístroj DIACOM. Tento prístroj pracuje na princípe biorezonancie a má 3 základné funkcie:

1. funkcia :
Dokáže neinváznou technológiou (to znamená bez zásahu do nášho organizmu) postupne po jednotlivých orgánoch prezrieť celý organizmus. Diagnostika prebieha tak, že DIACOM dokáže komunikovať s ľudským mozgom pomocou elektromagnetických vĺn .

Vieme, že ľudský mozog je riadiaci počítač celého tela a ešte k tomu napojený na „univerzum“. V ľudskom mozgu sú teda uložené všetky informácie o našom organizme. Problém je v tom, že my dokážeme využiť kapacitu nášho mozgu sotva na 5-6%.

Kolektívu ruských vedcov sa podarilo pomocou počítačového programu nadviazať komunikáciu s ľudským mozgom a v podstate sa ho dokážu spýtať, v akom stave sa nachádza niektorý náš orgán. Prenos týchto dát je realizovaný pomocou senzorov umiestnených na slúchadlách pri spánkovej časti hlavy.

Mozog vyhodnotí energetický stav buniek v orgáne pomocou momentálnych rezonančných kmitov buniek orgánu a odošle informáciu o tomto stave do počítača. V počítači sa nachádza široká databáza ( ktorá sa neustále dopĺňa a aktualizuje ) stavov jednotlivých orgánov popísaných matematickým modelom a vyjadrených krivkou. Tieto modely zodpovedajú konkrétnym diagnózam, ale tiež popisujú rôzne živé organizmy nachádzajúce sa v našom tele napr. baktérie, vírusy, parazity, plesne a iné , ako aj toxíny.

Porovnaním mozgom vyslaných informácii s databázou kriviek nám počítač pomôže vyšpecifikovať problém a tiež príčinu jeho vzniku v našom organizme.


2. funkcia :
Po vyhodnotení nameranej hodnoty kmitov buniek porovná DIACOM tieto hodnoty s databázou kmitov zdravých buniek a zistené rozdiely v hodnotách dokáže kompenzovať. Hovoríme tomu, že sa bunky energeticky zharmonizujú. V skutočnosti sa dodá elektromagnetický signál takej frekvencie, ktorá rozkmitá postihnuté bunky frekvenciou zodpovedajúcou kmitaniu zdravých buniek. Po takomto zásahu príde väčšinou k okamžitému zlepšeniu stavu pacienta ( stratí sa bolesť, únava a iné ťažkosti ).

Energetické zharmonizovanie je však iba krátkodobá pomoc (tak ako dodanie energie liečiteľom). Po tomto kroku musia nastúpiť ďalšie postupy liečenia, či už využitím postupov klasickej , alebo alternatívnej medicíny podľa rozhodnutia pacienta. Podstatné však je, že máme stanovenú správnu diagnózu popísanú v 1. funkcii.

3. funkcia :
Po doterajších skúsenostiach s prístrojom DIACOM môžeme
zodpovedne prehlásiť, že minimálne 90% ťažkostí pacientov spôsobujú
mikroorganizmy, ktoré sa z rôznych príčin rozmnožili nad určitú úroveň, pri ktorej si už náš imunitný systém nedokáže s nimi poradiť.
Spúšťačom týchto zmien môže byť čokoľvek napr. stres, nevhodná potrava, dlhodobé prepínanie organizmu, strata niektorých dôležitých látok, priveľké množstvo nahromadených toxínov...

Kolektív tvorcov DIACOMU pochopiac tento stav zakomponoval do výbavy terapeutickú funkciu, ktorá dokáže úplne jednoznačne zlikvidovať tieto organizmy pomocou nízkych elektrických frekvencii. Využili pritom dnes už pomerne známu teóriu, že každá živá bunka sa pôsobením určitej frekvencie zničí. Touto teóriou a jej praktickým rozpracovaním sa preslávila hlavne Dr. Hulda Clark, ktorej kniha s názvom „Revoluce v léčení nemocí“ vyšla už aj u nás.


Pri odstraňovaní poruchy v akejkoľvek oblasti života musíme najskôr zistiť príčinu poruchy a potom ju dokázať aj správne a zručne opraviť s využitím dostupných prostriedkov. Ak niektorú z týchto podmienok nedodržíme poruchu neodstránime.

Každý pochopí na jednoduchom príklade, že keď nám nesvieti svetlo na aute a stanovíme chybnú diagnózu, napr. že chyba je v stieračoch, tak aj keď stierače budeme donekonečna opravovať, prípadne ich úplne vymeníme, svetlo aj tak svietiť nebude.

Tak isto ak stanovíme správnu diagnózu, že chyba je vo svetle, ale nedáme správnu žiarovku, alebo nepripojíme správne vodiče, svetlo tiež nebude svietiť.

Pri poruchách zdravotného stavu je stanovenie presnej diagnózy veľmi zložitá vec a dopátrať sa ešte aj príčiny prečo takáto diagnóza vznikla je myslím si aj s dnešnými špičkovými prístrojmi väčšinou nemožné. Vedeli by o tom rozprávať milióny pacientov. Takže často krát nie je splnená tá základná podmienka „opravy“ nášho organizmu. Potom samozrejme nemôže nasledovať ani účinná liečba.
O to viac dokážeme oceniť služby prístroja DIACOM, ktorý obe tieto podmienky dokázal geniálne skĺbiť do jedného fungujúceho systému.

Veľmi veľa kľúčových prevratných objavov je spojených s kozmickým výskumom. Nie je tomu inak ani v prípade DIACOMU. Prístroj bol vyvíjaný pre dôkladnú prípravu kozmonautov na dlhodobé pobyty na vesmírnych staniciach a tak isto aj pre prípadné riešenie ich zdravotných problémov počas pobytu, kedy boli odkázaní iba na seba bez možnosti využitia dnešnej lekárskej diagnostickej techniky a metód liečby.

Na Slovensku sa zatiaľ nachádza iba zopár prístrojov, avšak vzhľadom na to, že sa práve končí spracovanie českej verzie softvéru, predaj týchto prístrojov bude možný v najbližšej dobe aj na Slovensku. Je isté, že sa využívanie DIACOMU aj u nás čoskoro rozšíri a pomôže mnohým ľuďom s pretrvávajúcimi zdravotnými problémami, ktoré napriek mnohým návštevám lekárov a vyskúšaním množstva liekov nedosiahli zlepšenie svojho zdravotného stavu, ba skôr naopak.B.R.

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitateľov: 46009   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (1003)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy