ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Stránky Dr. Jesenského  

prihlásení užívatelia

aktívni za posl. 5 min.

poč. registrovaných užívateľov:47953

V tejto chvíli prezerá stránku 0 registrovaných užívateľov 87 anonymných užívateľov.

Vítame nového registrovaného užívateľa: rorbinat

výstupy
Ak chcete na vašej stránke zverejňovať zoznam správ z našej stránky môžete použiť tento výstup, alebo viac podrobný výstup.
XML/RSS.ÚSTRANIE
@ čítanie na víkend     10.1. 08, 22:48

Kapitola dvanásta,

v ktorej by doktor Bogdanoff hovorí o tom, či môžu mať jednotlivé národy špeciálne duchovné poslanie a či prichádza čas, keď ľudstvo postúpi na vyššiu úroveň


„No a to je presne to, čo ma zaujíma!“ vykríkol Martin Schlossman. „Už sa tu neviem ako dlho usilujem z vás dostať konkrétnu metódu... Chachacha! Ale metódu čoho, však? Metódu metódy? Záhadnú metódu pre niečo neprestajne utajovanej metódy?“

„Ešte nenastal čas...“ povedal ticho Bogdanoff.

„Akože nie? Akože, prosím vás, že ešte nie?“ Schlossman sa evidentne dostával do švungu. „Nemôžeme tu predsa trčať naveky!“

„Nikto to od vás nechce. V prihláške ste mali vyznačený termín začatia tohto kurzu a aj termín ukončenia. Je to však formalita. Môžete sa toho držať, no takisto aj nemusíte. Nikomu nebudem brániť v tom, ak sa tu rozhodne zostať.“

„Ale aj tak...“ Schlossmanov tón začal byť zmierlivejší. „Sám tvrdíte, že s teóriou sa ďaleko zájsť nedá... Meditácie nemôžu postačovať... Potrebujem niečo rukolapné, nebál by som sa povedať, že harmonogram cvičení...“

„A to hovoríte práve vy?“ ožil zrazu doktor Bogdanoff. „Čítal som vaše články v angličtine, v ktorých ako prívrženec chaos-mágie tvrdíte, že na získanie magickej moci existujú aj jednoduchšie metódy ako podľa vás pridlhé tradičné cvičenia. A teraz sa dožadujete dokonca harmonogramu! No ale ja viem ako to je ľuďmi ako vy, ba trúfam si povedať, že s väčšinou horlivých záujemcov o ezoterické vedy. Všetci by chceli vládnuť, ovládať. Ech, lenže o tom to naozaj nie! Ak chcete v sebe dosiahnuť oživenie ducha, musíte vystúpiť z kruhu vašich mocenských ambícií. Ale pozor! Nie tak, aby ste sa dostali voči svojmu okoliu do úlohy podriadenej! Opäť tu máme problém balansu, ktorý však v žiadnom prípade neodporúčam spájať so zlatou strednou cestou. Zlatá stredná cesta, aj keby pôsobila ako druh askézy, je skôr druhom hedonizmu - životnou situáciou vykrmovaného prasaťa. Zlatá stredná cesta - to je okamih, keď sa vám zdá, že kráčate, no v skutočnosti ste po kolená zapadli do bahna. Väčšina obyvateľov tejto planéty žije v hlbokom spánku. A ako viete, v hlbokom spánku nie sú ani len sny. To znamená, že hypnóza na planéte Zem už tak pokročila, že nie sme schopní žiť ani v snoch a ilúziách. Stará indická filozofia hovorila o tom, že svetu vládne mája. Naše myšlienky, činy, slová - všetko je produktom ilúzie a aj ďalej vedie k produkovaniu ďalších ilúzií. Poviem vám jedno: momentálne je svet v takom hlbokom spánku, že presun do ríše ilúzií by mohol vyznieť ako duchovné prebudenie. Lenže o duchovnom prebudení, alebo teda o akom-takom započatí takéhoto prebudenia môžeme hovoriť až vtedy, keď sa naučíme identifikovať ilúzie a vyvliekať sa z nich. Tradičná ezoterika hovorila o troch sférach: materiálnej, astrálnej, mentálnej. Nemusím vysvetľovať, ktorá z nich je najvyššia, hoci, podotýkam, dnes, v ére kvantových teórií a hypotéz, už sotva môžeme s istotou hovoriť o tom, čo je hore a čo dole, no navrhujem, aby sme pod „najvyšším“ chápali „najjemnejšie“ a pod „najnižším“ „najhrubšie“. No ale čo to vlastne chcem povedať... Vchádzame do najtemnejšej éry, čo nechápte v zmysle hroziacich ekologických, spoločenských či kozmických katakliziem. Oveľa horšie totiž je, že sa ponárame do veľmi hlboké bahenného spánku. Naposledy bolo ľudstvo v takejto situácii na úsvite civilizácií. Potom sa mu postupne rozjasňovalo vedomie a postúpilo do stavu astrálneho - teda do stavu duševného, kde vládnu emócie, sny a ilúzie. V tomto stave ilúzie zotrvalo približne do devätnásteho storočia a okultisti a ezoterici predpokladali, že bude nasledovať éra mentálna, čiže doba duchovného prebudenia. Na prelome dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia však začalo byť zreteľné, že klesáme späť do stavu bahenného spánku, lenže inak ako na úsvite, keďže teraz už máme k dispozícii špičkové technológie... Tie nám umožňujú okrem ničenia viac vedieť o nás samých, viac vidíme násilie, pôvod násilia, ale to neznamená, že sme na tom horšie ako tí, ktorí žili bez vymožeností komunikačných technológií. Takže v istom zmysle čosi sa zlepšilo. Máme viac kontroly nad svojim konaním, a preto čoraz citlivejšie reagujeme na prejavy násilia, v dôsledku čoho sa nám zdá, že svet je plný násilia. To je dobré aj zlé. No neuchráni nás to pred zmäkčilým bahenným spánkom, v ktorom sa ľahko môžeme stať korisťou manipulácie. Ak taká manipulácia povedie k totálnej pacifikácii násilníckych inštinktov - bude to dobré alebo zlé? Uvažujte o tom v kontexte komplementárnosti kozmických síl... A uvažujte aj o tom, či teórie o komplementárnosti síl nie sú len bohapustou ezoterickou táraninou... Pretrvávanie okultistických predstáv z konca devätnásteho a začiatku devätnásteho storočia stále spôsobuje, že značná časť ezoterických učiteľov sa nazdáva, že ľudstvu je súdené vstúpiť do éry duchovnej obnovy. Ťažký omyl. Jednak preto, lebo sa nikdy nestane, aby ľudstvo ako jedno teleso, takpovediac kolektívne kamsi postúpilo. Vždy budú jednotlivci, ktorí na tom budú lepšie a potom tí, ktorí zas horšie. Opakujem, že väčšina obyvateľov tejto planéty je zamrazená v bahnistom spánku bez sna, čo, okrem iného, znamená aj to, že nemá ducha... Teda ducha, nesmrteľného ducha, určite nemá ten, kto v sebe ducha neprebudí a nenechá potom toho ducha pozvoľna, opakujem pozvoľna pracovať...“

„Prebudiť ducha - v tom môže pomôcť návrat k mystickým a magickým koreňom vlastného etnika, napísal som knihu o starogermánskej mágii, niečo o tom viem,“ povedal Schlossman.

„Dobre, že vravíte,“ povedal Bogdanoff. „Tieto návraty ku keltským, germánskym, slovanským mágiám, to je ďalšia pliaga, katastrofálny omyl súčasnej ezoteriky. Jednak preto, lebo si len domýšľame, ako asi mágia našich predkov mohla vyzerať a na túto ilúziu potom upíname a prilepujeme svoje očakávania, teórie a namýšľame si, že sme sa napojili na líniu svojich etnicky „čistých“ predkov. To je nezmysel! Najmä v Európe! Nemusím vysvetľovať, prečo! Vznikla Európska únia, sme v procese zániku hraníc, vzniká veľký mnohonárodnostný útvar podobný mocnému kráľovstvu - nezabúdajte, že kráľovstvá pred renesanciou neboli monoetnické či mononacionálne - a toto zrejme menšie a slabšie národy, alebo aspoň jednotlivcov z týchto národnostných skupín, napĺňa akousi úzkosťou zo splynutia a rozplynutia a tak sa utiekajú k novším a novším verziám tzv. novopohanstva, hľadajúc črty výnimočnosti - nechcem povedať, že až nadradenosti v kontexte vlastného etnika. A tak sa môžeme dopočuť o tom, že ten alebo onen národ má v budúcnosti nejaké ohromujúce duchovné poslanie. Uvediem príklad Bieleho bratstva v Bulharsku. Alebo Maďarsko. Počul som, že nejeden, pomerne renomovaný maďarský ezoterický učiteľ je presvedčený o duchovnom poslaní Maďarov. Faktom je, že Maďari majú hermetickú univerzitu. Faktom je, že majú jedinú budhistickú univerzitu v Európe, ktorú uznal aj štát. Faktom je, že prvý tibetsko-anglický slovník zostavil niekedy na prelome osemnásteho a devätnásteho storočia Maďar. Faktom je, že renomovaní jogíni začali do Maďarska prichádzať už v tridsiatych rokoch minulého storočia. Ale takisto faktom je, že Maďari sa z násilného pokresťančovania nikdy nespamätali a že isté šamanistické tradície podnes tam na vidieku prežívajú. To však neznamená, že majú pravdu tí maďarskí lektori, ktorí tvrdia nielen to, že Maďari majú zvláštne duchovné poslanie, ale dokonca, že prajazykom celého sveta bola akási pramaďarčina a že nielen Ježiš Kristus bol maďarského pôvody, ale aj Sumeri, pretože v strednej Ázii existuje či existoval kmeň Sumirov, údajne spríbuznených so Skýtmi, Hunmi a Maďarmi. Nuž, nazdávam sa, že maďarská ezoterika je jedinečná a naozaj obohacujúca - o tom, okrem iného svedčí aj obrovská popularita románu Márie Szepesovej Červený lev v Nemecku a Anglicku. No napriek všetkému je nezmysel nazdávať sa, že Maďari prinesú svetu nebývalý duchovný posun. Rovnakým nezmyslom je toto očakávať od Slovanov, napríklad od Poliakov a Rusov. V poriadku chápem, že k Slovanom akosi patrí mesianizmus - ktorý však pochádza skôr zo semitského prostredia, hoci čakanie na osloboditeľa, na avatára, je známy aj z indických mytologických kontextov - ale, a mám dobré dôvody myslieť si to, k ničomu blahodarnému to nevedie. Vezmime si Rusko. Opäť krajina, ktorej ľud bol veľmi trápený počas stáročí a vlastne podnes je. Je len samozrejmé, že bieda ľudí tlačí k dvom krajnostiam: aby boli brutálnejší a hrubší, alebo, naopak, aby sa upínali k mystickým veciam. Ruská mystika vždy bola tak trochu šialená, preto je pre mňa veľmi málo dôveryhodná. Skvelou ukážkou je pôsobenie a vplyv Rasputina. A nezabúdajme ešte, že ruská náboženská filozofia bola tak trochu aj xenofóbna, tak trochu namierená proti žltej rase, proti Židom, proti Poliakom, proti západnej civilizácii. Chýba mi tu veľkorysosť, nemôžem za to, ale úzke obzory, úzkoprsosť, stihomam akosi nejdú dokopy s duchovnou hĺbkou, bdelosťou. Ale poďme ďalej. Čo súčasná ruská ezoterika? Kašpirovskij, Igantenko, Tichoplavovci, Savčenko - odkiaľ títo ľudia prichádzajú? Hádam nie zo sibírskych školiacich centier KGB, kde sa experimentovalo s telepatiou a neurolingvistickým programovaním mozgu? Každý nech si spraví úsudok sám. Ostatní Slovania, teda tí, ktorí sa ešte nespamätali z panslavistických snov, sa radi upínajú k Rusku... Zabúdajú však, že pokiaľ ruská duchovná obroda má kresťanské základy, tak bude aj xenofóbna: pravoslávie vždy silne zdôrazňuje národnú príslušnosť a je nezlučiteľné s univerzalizmom katolíctva, hoci, Solovjev sympatizoval s katolíckou vierou... Takže, bol by som opatrnejší pokiaľ ide o priraďovanie duchovnej misie národom a etnikám. A to, či ten alebo onen národ či etnická skupina sú duchovnejší ako ostatní? Vezmime si Tibet. Tradičná tibetská spoločnosť vždy veľa investovala do prevádzky kláštorov. Najmladší syn, alebo teda aspoň jeden mužský potomok z viacdetnej rodiny vždy bol prisľúbený kláštoru. Tak sa mohlo stať, že v málo obývanom Tibete bolo milión mníchov. Tí sa však starali o vzdelanosť: rozvíjala sa nielen literatúra, ale aj medicína, ezoterické vedy. Bol prosto zabezpečený mechanizmus udržovania duchovného života. Keď teda posudzujeme duchovnú vyspelosť nejakého národa - opakujem však, že skôr sú duchovne vyspelí jednotlivci, zriedkakedy skupiny; národ ako celok vôbec nikdy, ale keď chcem zovšeobecňovať, tak chvíľu poďme touto cestou - musíme sa pozrieť na to, na akej úrovni je jeho literatúra, školstvo, zdravotníctvo; akých poslancov volí ľud do parlamentu, ako sa tí poslanci správajú, aký je ich slovník a aké zákony schvaľujú. Toto musíme mať na zreteli a musíme brať do úvahy aj to, aká je v tej krajine klíma pokiaľ ide o rôzne etnické, sexuálne, alternatívne menšiny. A samozrejme, aká je tolerancia voči iným náboženstvám, ezoterickým vedám, alternatívnej medicíne. Toto všetko a ešte viac vecí vypovedá o tom, na akej úrovni je duchovný život nejakej krajiny. No ani krajina s vyspelým duchovným životom nemôže o sebe tvrdiť, že má špeciálne duchovné poslanie. Pozrime sa na vedu: o veľké objavy sa zaslúžia jednotliví vedci, no väčšinou tak, že buď rozvíjajú alebo popierajú teórie iných vedcov, či už súčasných alebo minulých, ktorý nezriedka pochádzajú z iných etník a národov. Veda, našťastie, nepozná hranice ani etnické odlišnosti; vedecký pokrok je výsledkom spoločnej práce národov. Ale o inom som chcel dnes hovoriť...“Magistra Aglaja
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čitateľov: 18153   verzia pre tlačiareň

Hľadaj užívateľa podla nicku /zadaj aspoň 2 písmená/:


fotogaléria
Dec 07, 2017

dsc_2301.jpg / fotky užívateľov

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (0)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galériepowered by EDGE