ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Stránky Dr. Jesenského  

prihlásení užívatelia

aktívni za posl. 5 min.

poč. registrovaných užívateľov:50017

V tejto chvíli prezerá stránku 0 registrovaných užívateľov 99 anonymných užívateľov.

Vítame nového registrovaného užívateľa: xxxfaxkp

výstupy
Ak chcete na vašej stránke zverejňovať zoznam správ z našej stránky môžete použiť tento výstup, alebo viac podrobný výstup.
XML/RSS.ÚSTRANIE
@ čítanie na víkend     20.12. 07, 23:51

Kapitola deviata,

v ktorej doktor Bogdanoff prednáša o tom, ako sa správať k magickým energiám


Do miestnosti plnej poslucháčov vošiel novinár Štefan a Dilúvia. Obaja mali končeky vlasov mokré, tváre rozpálené, oči mútne, ako keby len pred pár minútami vyliezli zo sprchy. Doktor Bogdanoff si ich nevšímal. Štefan s Dilúviou sa šuchli do vzdialeného rohu a tam, hádam aj akosi previnilo čušali.

„Spomenul som,“ pokračoval vo svojej prednáške doktor Bogdanoff, „že pohlavná energia je jedna z najdôležitejších, najcitlivejších, najsubltílnejších energií v tomto kozme. Samozrejme, jej vonkajškové prejavy pôsobia hrubo, vulgárne, no citlivosť tejto energie spočíva predovšetkým v tom, že práve cez ňu je človek najväčšmi zraniteľný. Spomenul som pred chvíľou, že človeka možno deptať preferovanými vzormi sexuálneho správania. Pred Freudom a psychoanalytikmi ľudí deptalo, že riešeniu sexuálnych problémov bola venovaná buď nejaká alebo len nesprávna pozornosť. Po spopularizovaní psychoanalytických záverov sa zas mnohí začali cítiť frustrovaní tým, že sa im nedostáva dostatok sexu. Tieto frustrácie - či už pred Freudom alebo po ňom - ako ste mohli vidieť, hýbali takpovediac dejinami ľudstva. Striedali sa obdobia, v ktorých bolo otázkou vždy to, kedy a koľko sa z ľudského tela verejne ukáže. Nuž, veľkolepá, no slaboduchá komédia. Zvieratá tento problém nemajú: sú nahé a oblečené zároveň... Dobre, aby som priveľmi neodbáčal: tému sexuality som potreboval len na to, aby som mohol hovoriť o povahe tzv. magických energií. Pravdu povediac, nepáči sa mi ani slovo magický ani slovo energia, no pre väčšiu zrozumiteľnosť budem ich používať aj naďalej. Možno by som ešte mohol použiť termín fluidická sila, pretože tento sa mi zdá priliehavejší, azda preto, lebo súčasne znie výstredne a pritom tak trochu starosvetsky... No dobre. Začnem takto: vieme, že vieme. Chcem povedať, o istých veciach vieme prv, než sa stanú evidentnými, zmerateľnými, zrealizovateľnými. Leonardo vymyslel lietací stroj, ale ľudstvo skutočne začalo lietať až o storočia neskôr. Áno, až po stáročiach sa dalo zrealizovať to, čo si vysníval Leonardov génius. Toto je len ilustrácia, lebo veď keď ide konkrétne o prípad lietania, ľudstvo lietalo už dávno pred Leonardom. Napríklad Inkovia. Indickí božskí bojovníci v epose Rámájána. Alebo tibetskí lámovia. Potom sú aj záznamy o čínskych vedcoch, ktorý sa zapodievali konštruovaním lietajúcich papierových drakov, ktoré uniesli aj človeka. Tuto Štefan a Dilúvia, ktorí prišli zo Slovenska, určite počuli o mníchovi Cypriánovi, ktorý v osemnástom storočí, ak sa nemýlim, skonštruoval funkčný lietací stroj. Ale znovu som odbočil...“

Doktor Bogdanoff sa napil čaju, ktorý mu podal asistent, odkašľal si a pokračoval:

„Takže o istých veciach vieme prv, než sa im ich podarí uskutočniť. Zasvätenci, orientálni mystici, alchymisti, moderní ezoterici vždy mali vedomosť o istých energiách, ktoré sa nedali zmerať. Prístroje, ktoré vedci vyvíjajú, sú čoraz jemnejšie a presnejšie a nazdávam sa, že isté jemné javy sme schopní merať už dnes a už v blízkej budúcnosti bude toho bude stále viac. Senzibili a mystici isté energie vedia vyciťovať a merať bunkami svojho tela. Čoskoro vyvinieme prístroje, ktoré budú mať jemnosť mystika. Ale nie toto je dôležité. Dôležité je totiž konštatovať, že vedci už vedia, že známe energie, ba i svetlo, priestor a čas sú kvantované, takže zostáva len, aby si aj ezoterici, ktorí odvážne spomínajú akési jemnohmotné energie - o ktorých existencii ja ani v najmenšom nepochybujem - uvedomili, že jemnohmotné energie sa takisto správajú podľa princípov, ktoré sme identifikovali v človekom merateľnej prírode. Takže oné záhadné sily, ktoré mágovia používanie na presadzovanie svojich zámerov v prírode sú tvorené zhlukmi častíc a majú svoje pulzácie, rytmy, vlny, cykly. Aj tuhé, teda telesá sa skladajú z častíc a keď poviem, že aj energia sa skladá z častíc, tak hovorím len to, že aj ona je vlastne hmotou. Aj budhistické ezoterické školy referujú o veciach, ktoré sú síce neviditeľné, ale hmotné, alebo javoch viditeľných, no nehmotných. Ezoterická čínska zdravoveda takisto a veľmi podrobne referuje o pohybe a povahe energií, ktoré západní veda až teraz začína pozorovať. V západnom ezoterizme tieto energie možno dať do súvisu so štyrmi živlami - inou energiou disponuje voda, inou zem, inou vzduch... Ja by som sa prikláňal k tomu, že hoci mágovia využívali sily všetkých štyroch živlov, najzaujímavejšia a zrejme aj nadramatickejšia je práca s energiou ohnivého živlu. Alchymisti referujú o salamandrách. Táto symbolika vôbec nie je márna a má svoj pendant v čínskych a indiánskych drakoch. Ak sa teda vrátim k tomu, že jemné energie alebo inak energie jemnej hmoty pulzujú, vlnia sa, tak tým akoby som hovoril o akejsi hadej povahe. Had v mytológiách, okrem toho, že predstavoval podsvetie, či neprebádané zákutia prírody, sa spájal nielen so zlom, ale najmä s múdrosťou. A to tvrdím aj v prípade biblického hada. Ak sa teda isté energie správajú ako had, hadia sila, disponujú potom aj istou múdrosťou. Kvantoví fyzici si už všimli, že častice sa správajú, ako keby vedeli, že ich niekto pozoruje, meria. Skrátka, sily, s ktorými pracuje mág, sú na jednej strane ako elektrina, no na druhej strane ako keby disponovali určitou inteligenciou. Predstavme si, že tieto energie sa pohybujú v zhlukoch, ktoré sa, rovnako ako ľudské telo, skladajú z buniek, molekúl, atómov, častíc. Predstavme si neviditeľné telo energie. Predstavme si to ako silový mrak. Predstavme si, že aj sexuálna energia vytvára takýto mrak, ba takpovediac až bytosť s vlastným inteligenčným nábojom! Ako sa vám takáto predstava pozdáva?“

„To už ako keby sme hovorili o akejsi éterickej bytosti, o anjelovi,“ poznamenala Marína, chorvátska katolíčka, matka dvoch detí a dodala: „Možno okrem strážnych anjelov a anjelov skazy existujú aj anjeli sexu...“

„Áno,“ povedal doktor Bogdanoff. „Mračno inteligentnej energie vskutku môže niekomu pripomínať anjela. Pravdu povediac koncept anjelov mi nie je blízky. S anjelmi sa mi spája nielen primitívna ľudová poverčivosť, dekadentná mágia, vyumelkovanosť, sentimentalizmus, určitá mľandravosť, neurčitosť poukazujúca na duchovnú lenivosť, ale aj istý podraďovací vzťah, isté modelové správanie spoliehajúce na pomoc zvonka, na zásah z nebies. Takéto uvažovanie o anjeloch - prípadne zdôrazňovanie inšpiračnej sily anjelov - je totálne scestné, lebo energie pohybujúce sa po vesmíre nestoja v službách človeka, ale človek a všetko, čo je vo vesmíre živé, ba vlastne aj neživé, hoci neviem, či jestvuje vôbec niečo, čo by bolo neživé, to všetko slúži silám vesmíru. Úlohou človeka nie je kozmické sily si podriadiť a postaviť ich do svojich služieb - takáto predstava je naivná a jej presadzovanie doposiaľ viedlo len k nedorozumeniam a svetovým tragédiám - ale naopak: kozmické sily spoznávať a naučiť sa nimi riadiť, naučiť sa prečítať, prečo a ako nás vesmír tvaruje. Predstava o pomocných, slúžiacich, radiacich, inšpirujúcich a strážnych anjeloch vypovedá o namyslenosti človeka, o tom, že považuje za správne, ak aj nadprirodzené sily sa postavia do jeho služieb. Preto odmietam zapodievanie sa anjelmi. Kozmickým silám nemožno pripisovať anjelsko-ľudské vlastnosti ako napríklad vľúdnosť, milosrdenstvo, súcit. Nemožno im primontovať krídla, nemožno ich považovať za „božích poslov“ s rozprestretými zvitkami a fanfárami a ohnivými mečmi a s ľaliou v ruke. Kozmické sily sa pohybujú po svojich dráhach a človek má dve možnosti - buď ich bude skúmať a pridá sa k nim, alebo pôjde proti nim. Či už urobí tak alebo onak, bude konať v súlade s chodom gigantického vesmírneho hodinostroja...“

„Aj tak si myslím, že cieľom vesmírneho diania je duchovné povznesenie človeka,“ povedala Dilúvia.

„A robí vás váš názor šťastnejšou?“ spýtal sa doktor Bogdanoff a pozrel sa na novinára Štefana.

„Neviem...“

„Vy ste v tej Indii toho asi veľa nepochopili, zdá sa mi. Povedzte, prečo by vesmíru, ktorý ja nepovažujem za chladný a bezduchý, hoci som pred chvíľou použil výraz hodinostroj, záležalo na povznesení takej slabej a rozporuplnej a ničiteľskej bytosti, akou je človek?“ spýtal sa Bogdanoff a pokračoval: „Opakujem, nie vesmír je tu pre nás, ale my sme tu preňho. O čo skôr a čo zručnejšie sa naučíme s touto predstavou žiť, o to lepšie pre nás. Že vesmír je nepreskúmaný a že my nemôžeme pokojne spolunažívať s niečím, čo nepoznáme, s veľkým neznámom, s veľkou neistou temnotou? Nuž ale... aj rodič, ktorý privedie na svet dieťa, musí žiť desaťročia s kýmsi neprebádaným a neprebádateľným - s plodom svojho tela. Často počuť argumenty, že o výnimočnom postavení človeka vypovedá to, že k tomu, aby vo vesmíre vznikol inteligentný život, musí byť splnené také množstvo zložitých podmienok, že nemôže byť náhoda, že sme tu, a preto musí byť nejaký zámer, ktorý sleduje predovšetkým naše blaho. Áno, takto si to vysvetľujeme, aby sme sa necítili až takí osamelí, beznádejní, bezcieľni. A našu výnimočnosť môže podporovať aj vedecké zistenie, že planéte Zem sa rôzne asteroidy, ktoré by tu mohli zničiť život, vyhýbajú preto, lebo v našej planetárnej sústave jestvujú dva strážne objekty - planéta Jupiter a Saturn - ktorých gravitácia väčšinu hrozivého vesmírneho „štrku“ z nášho okolia vymetá von. Zdá sa, akoby sa vesmír doslova staral o to, aby sa krehkému človiečikovi neprihodilo nič zlé. Lenže celú vec môžeme aj obrátiť: sme tu náhodou práve a len preto, lebo vo vesmíre takéto sily pôsobia. Máme svoju schematickú, akademickú predstavu o tom, ako je vesmír usporiadaný: slnečné sústavy, súhvezdia, galaxie. Lenže to všetko sú len pomocné pomenovania a vyobrazenia, mapy pre uľahčenie našej orientácie; vesmír sám seba veľmi pravdepodobne vidí úplne inak. Teraz na chvíľu nechám prehovoriť reč čísel. Vrátim sa opäť k téze, že človek je presvedčený o tom, že on a jeho planéta sú vo vesmíre výnimočné. Tak počítajme. Podľa súdobých vedeckých poznatkov v nami poznanom kozme sa nachádza 100 miliárd galaxií. Priemerne rozsiahla galaxia obsahuje približne 100 miliárd hviezd. Počet hviezd je teda 100 miliárd krát 100 miliárd, čiže výsledok by bol jednotka a za ňou 28 núl... Odkiaľ vieme, že inde nie je život alebo že inde nejestvuje planéta, na ktorej by sa nám žilo lepšie a že vlastne Zem a celé pozemské tvorstvo ani zďaleka nemusia predstavovať vrchol kozmických remeselných aktivít. Povedal by som, že človek by sa mal správať pokornejšie, keby som pokoru nechápal ako jeden z prejavov nadutosti...“

„Ako teda vnímať, ako sa stavať k týmto silám, keď si už nemáme k tomu predstavovať anjelov, škriatkov či víly?“ spýtala sa Marína.

„Hm, dobrá otázka,“ poznamenal Bogdanoff. „Castaneda vo svojich knihách spomína spojenca, ktorého správanie býva natoľko nejednoznačné, až to môže byť pre adepta čarodejníckych umení nebezpečné. Myslím, že takto je to aj s kozmickými silami - nestarajú sa o to, či nám ublížia alebo nie, je to na nás, na našej múdrosti, obozretnosti, šikovnosti. Povedal by som, že keď vieme, ako pracovať s energiami, energie sa k nám budú správať ako pes alebo mačka. Čiže sa nám bude zdať, že raz sú prítulné, inokedy zas rozmarné. Šamani vedia dobre, že sila prichádza, ale nikto nevie odkiaľ a kedy.


Magistra Aglaja


pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čitateľov: 19201   verzia pre tlačiareň

Hľadaj užívateľa podla nicku /zadaj aspoň 2 písmená/:


fotogaléria
Dec 07, 2017

dsc_2301.jpg / fotky užívateľov

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (0)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galériepowered by EDGE