ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Stránky Dr. Jesenského  

prihlásení užívatelia

aktívni za posl. 5 min.

poč. registrovaných užívateľov:50207

V tejto chvíli prezerá stránku 0 registrovaných užívateľov 81 anonymných užívateľov.

Vítame nového registrovaného užívateľa: wdamovib

výstupy
Ak chcete na vašej stránke zverejňovať zoznam správ z našej stránky môžete použiť tento výstup, alebo viac podrobný výstup.
XML/RSS.ÚSTRANIE
@ čítanie na víkend     13.12. 07, 22:06

Kapitola ôsma,

v ktorej doktor Bogdanoff odhaľuje ďalšie vrstvy manipulácie v našom každodennom živote


Poslucháčstvo pobúrene zašumelo. Nikto nechápal, čo sa deje. Vzdychy a stony, ktoré zaplnili miestnosť, evidentne patrili mužovi a žene prežívajúcich vo vzájomnom objatí okamihy vrcholiacej slasti.

Doktor Bogdanoff chvíľu mlčky pozoroval rozrušených poslucháčov. Ani brvou nemihol. Potom znenazdajky zrúkol:

„Ticho tu bude!“

Miestnosť takmer okamžite stíchla.

Martin Schossman sa postavil a s trochu afektovanou výčitkou v hlase sa spýtal:

„Čo toto má znamenať?“

„To sú zvuky súlože!“ povedal Bogdanoff.

„A čo s tým máme my?“ spýtala sa Marína, matka dvoch detí.

„Práve ste sa stali priamymi účastníkmi, teda akustickými svedkami práve prebiehajúcej súlože.“

„Chcete povedať,“ vyvalil oči Schlossman, „chcete azda povedať, že to, čo počujeme nie je záznam hlasov pornografických hercov.“

„Veru nie je,“ povedal Bogdanoff. „To, čo máte možnosť počuť, sa odohráva teraz a dokonca - tu, v tejto budove.“

„Súložia však s vedomím, že ich počúvame?“ opáčil Schlossman.

„Nevedia o tom, že som im dal do izby nainštalovať ploštice.“

„Ale to je nezákonné,“ povedal Gampo. „Ba viac! Neetické. Akej duchovnej práci vyučujete svojich priaznivcov, keď sa neštítite narúšať intímnu sféru jednotlivcov.“

„V záujme toho, aby ste na sebe skutočne poctivo duchovne pracovali, vás môžem vystavovať veľmi nepríjemným situáciám. Vedeli ste, do čoho idete!“

„V propagačných materiáloch však nebola reč o tom, že budete niekoho odpočúvať a k tomu odpočúvaniu prizvete spoločenstvo nič netušiacich ľudí,“ rozčuľoval sa Gampo.

„Upokojte sa, milý priateľu,“ povedal doktor Bogdanoff. „Novinár Štefan a Dilúvia sa zachovali spôsobom, ktorý za istých okolností nie je v súlade so životom v tejto budove. Preto som sa rozhodol, že aj ja sa budem správať neštandardne. To, aby sa delili o jednu izbu som chcel práve preto, aby ste ich vy, ostatní, mohli pozorovať, poučiť sa z ich konania a - čo je najdôležitejšie - aby sa poučili aj oni. Kto si z toho všetkého čo vezme, netrúfam si povedať. Pre mňa je v tomto okamihu podstatné, že máme matériu, s ktorou môžeme pracovať. Ako sami počujete, tou matériou sú zvuky súlože a všetko, čo sme v súvislosti s pohlavným stykom schopní vnímať...“

„Tak to som naozaj zvedavý, čo nové nám môžete povedať,“ povedal Schlossman.

„Veruže aj máte na čo byť zvedavý, pán odborník na sexuálnu mágiu.“

Schlossman sa zapýril, chvíľu sa rozpačito obzeral, potom sa posadil. Bogdanoff požiadal jedného zo svojich asistentov, aby vypol reproduktory.

„Tak. A teraz sa môžeme vrátiť k našej prednáške,“ spustil hlbokým hlasom doktor Bogdanoff. „Táto krátka kultúrna vložka okrem mnohých iných vecí poslúžila aj na to, aby som trošku uvoľnil napätie, ktoré v mozgu poslucháčov počas koncentrácie na prednášajúceho vzniká. Pikantnosť oných pornografických zvukov mala vo vás rozprúdiť krv. Vidím, že sa vám na tvár vrátil rumenec zdravia. Sprostredkovanie vzdychania a stonania má vás podnietiť aj k tomu, aby ste nazreli do seba a zamysleli sa nad vaším vzťahom k sexualite. Čo vo vás prebudil fakt, že ste na chvíľu mali možnosť byť takmer spoluúčastní jednej súlože? Aké pocity sa vo vás pretlačili do popredia? Dobroprajnosť? Opovrhnutie? Zhnusenie? Alebo nebodaj závisť? Či voyeuristická slasť? Rozčuľuje vás alebo skôr poteší, keď vám niekto pripomenie slasti pohlavného života? Čo myslíte, do ktorej skupiny ľudí patríte - medzi tých, ktorí trpia nedostatkom sexu alebo skôr medzi tých, ktorým sa ho dostáva hojne? Ozaj, kto povie, čo je a čo nie je dostatok sexu? A sme pri téme manipulácie. Spomínal som revolúcie za oslobodenie ducha. Ruka v ruke s týmito revolúciami prebiehala aj vychýrená sexuálna revolúcia. Jej semeno bolo zasiate v čase, keď sa začala popularizovať Freudova psychoanalýza. Rastlina rozkvitla na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia. Deväťdesiate roky, najmä od polovice, jednoznačne možno nazvať ústupom, vyhasínaním, ochabovaním sexuálnej revolúcie. Treba zdôrazniť, že ústup tejto revolúcie je rovnako riskantný ako jej niekdajšie roznietenie. Pretože sexuálna sila je energia predovšetkým magická, to vám azda nemusím vysvetľovať, som presvedčený, že tejto témy by sa vynikajúco vedel zmocniť kolega Schlossman. Magické energie vždy stáli v centre záujmu manipulátorov. Usmerňovanie sexuálnych návykov masy či už prostredníctvom priveľkej povoľnosti alebo cez rôzne obmedzenia a zákazy, je vlastne žonglovanie s jednou z najsubtílnejších energií vo vesmíre. Ale o tom, ako vo vesmíre tieto subtílne energie fungujú, si pohovoríme neskôr. Teraz chcem hovoriť o manipulácii s ľudskou sexualitou.“

Doktor Bogdanoff na chvíľu privrel oči. V miestnosti bolo také ticho, že bolo počuť šumenie vetra v korunách neďalekých borovíc.

„Z médií sa dnešný človek dozvedá,“ pustil sa do prednášky doktor Bogdanoff, „ako má zvádzať, ako a koľkokrát má súložiť. Masy tieto informácie bezmyšlienkovito konzumujú a usilujú sa nimi riadiť. K čomu to vedie? Nuž, k tomu, že ľudia, ktorým sa v sexuálnom živote nedarí, sa cítia menejcenní a tí, ktorým sa zas darí, sa cítia ako niečo viac. Málokto uvažuje o tom, ako to vlastne so sexuálnou energiou v skutočnosti v prírode je. V minulosti ľudí frustrovalo a ubíjalo to, že spoločenské normy sex vyhlasovali za čosi hriešne. Napriek tomu sa žilo bujaro, napriek tomu jestvovali deviácie a všakovaké chodníčky k uspokojeniu, ba k zvyšovaniu slasti. Potom prišlo isté uvoľnenie a dnes sa väčšina, ak nemá príležitosť k sexu cíti nehodnotná bez ohľadu na to, či telo ten sex potrebuje alebo nie. Médiá sledujúce zábavu a komerčný zisk sú bezohľadné: pokojne napríklad predpíšu, že zdravý jedinec má ak už nie každý deň, tak aspoň trikrát do týždňa súložiť. Lebo potrebuje endorfín a neviem čo ešte. Skrátka tlačia ľuďom do hláv, že ak nežijú pohlavným životom aspoň tak, ako to predvádzajú celebrity, ich životná energia ochabuje a znamená to, že čoskoro budú chorí. A pritom, ak si vezmete napríklad staré taoistické alchymistické texty, píše sa tam, že sexu by sa človek, ktorému záleží na uchovávaní životnej energie, by sa mal venovať striedmo, ba minimálne, iba naozaj v nevyhnutným prípadoch. Takže? Ako to je?

Ani to nebýva zriedkavosťou, že kadejakí ezoterickí lektori nabádajú svojich žiakov k takému alebo onakému sexuálnemu správaniu. Potom sa môžeme dopočuť, dočítať napríklad aj o tom, že jediným spôsobom, ako zabrániť energetickým únikom, je oslobodiť sa od monogamnej koncepcie a odovzdať sa sexuálnym náhodným dobrodružstvám, pričom sex oddeliť od lásky, milovať svojho partnera, no sexuálne sa ukájať inde. Alebo: neukájať sa, lebo naša láska k partnerovi je taká mocná, že ak si neželá sex, aj my sa ho vzdáme. Jedna z údajne ezoterických lektoriek sa dokonca neštíti tvrdiť, že sexuálna askéza je vtedy namieste, ak viete, že nechcete stratiť partnera napríklad preto, lebo sa o vás stará, alebo máte spolu deti a pod. Samozrejme, aj ona tvrdí, že takto partnerské šťastie nevyzerá, no hneď dodáva, že na to, aby človek dosiahol šťastie - či už v sexuálnom nedostatku alebo dostatku - musí vyjsť nad programy, oslobodiť sa od koncepcií výchovy a náboženstiev. Znie to dobre, ale otrepane. A nie je to vôbec jednoduché. Státisíce ľudí sa o takéto čosi stáročia a denne pokúšajú a výsledky sú väčšinou viac než zúfalé. Prečo? Pretože odporúčanie vyjsť zo zabehaného programu a oslobodiť sa od koncepcií je len ďalší, dokonca taký istý program ako tie programy, ktoré sa podujímame opúšťať. A potom: čo nás, po vyjdení z programu, čaká na čistej bielej lúke, keď: 1. nie sme zrelí; 2. nijaká vonkajšia sila nepripravila koncept nášho ďalšieho smerovania. Je to ako keby sme sa šli potápať bez kyslíkového prístroja. Alebo ako keby sme sa pustili do pečenia chleba, no výsledok by bol nekonzumovateľný. Predpokladám, že po vyjdení z programu nikto nechce žiť vo vákuu, v životnom programe nie svojom, ale kohosi iného. Alebo áno? Aby ste ma chápali: nenabádam k tomu, aby ste zotrvali z doterajších, viac menej nepríjemných životných programoch - to v žiadnom prípade. Keď je program zastaraný, poruchový, treba ho ukončiť. Nemôžete však zostať bez programu. Lebo váš počítač nebude fungovať. Zároveň, nemôžete si zaviesť program, ktorý sa tvári, že je kompatibilný, a neskôr vysvitne trpká skutočnosť. Program svojho života si musíte napísať vy sami. Samozrejme, nie hocako. Mali by ste si vypestovať akúsi vnútornú citlivosť, vďaka ktorej získate predstavu o tom, aký by to mohol byť program, ktorý by sa vám do počítača hodil. Je to naozaj zložité, lebo ste v úlohe počítača, ktorý si musí pre seba napísať program. Ak ma moje informácie neklamú, súčasné počítače ešte nie sú schopné napísať pre seba programy. Človek v istom zmysle je aj nie je počítač. Väčšinu programov, vďaka ktorým funguje, si nevie napísať. Lenže to ešte neznamená, že nevie písať programy, alebo že neskôr nevie napísať jeden zásadný program pre vlastné účely. Podstatné je, aby včas zistil, ak sa ocitne v područí programov niekoho iného.

Poradenstvo týkajúce sa sexuálnych návykov, samozrejme, nie je jediná oblasť, do ktorej sa médiá snažia zasahovať. Poradenské rubriky či už na komerčných rozhlasových a televíznych kanáloch a v bulvárnych časopisoch chcú človeku poskytovať návody ako byť úspešný, ako zvládať stres, ako si poradiť so svokrou, ako poslať partnera k vode, ako sa venovať duchovným náukám, ako byť asertívny, ako flirtovať, ako zistiť, ktoré povolanie je vhodné, ako sa stravovať, ako vychovávať dieťa, ako sa správať k mačke, ako komunikovať s anjelmi... Už-už to vyzerá tak, ako keby nám niekto ukradol duchovnú iskru, ako keby sme prestali byť samostatnými, nezávislými jedincami. Bez rád sypúcich sa na nás zo všetkých možných strán akoby sme už ani krok nevedeli urobiť. Ako keby nás olúpili o tradíciu, návyky, prirodzené inštinkty, vlastný zdravý sedliacky um. Sme naozaj také prázdne škrupiny, vybrakované automaty, čo spia, jedia, vylučujú, pracujú a nakoniec umrú? Sme naozaj námesační? Sme chodiace mŕtvoly? Takých ľudí, ktorí sa poučili zo skúseností a vedomostí svojich rodičov a starých rodičov, pomaly už nestretnete. Prirodzené návyky, ktoré si prinášame z domu - ako napríklad: v zime sa nemá sedieť na zemi, lebo prechladneme - sa vytrácajú. Na jednej strane sme zabudli, že od prírody máme vrodenú určitú citlivosť a že nepotrebujeme poradiť napríklad ako komunikovať so zvieratami, na druhej strane sme zanedbali aj to, čo sme si mohli vziať z užšieho, rodinného spoločenstva. Každý človek má v sebe ono povestné zrnko múdrosti - civilizačný, ale aj prírodný pud sebazáchovy - no ako keby sa sveta zmocnil nejaký zvláštny spánok. Tento spánok však nie je javom len dnešných čias; trvá už tisícročia, akurát tie dnešné časy, vďaka úžasným technológiám, pôsobia obludnejšie. Dnes manipulácia, usmerňovanie kolektívneho, podotýkam otupeného snívania, ide oveľa hlbšie, do omnoho hlbších vrstiev a detailov - toto je nesporne čosi obludné. Na druhej strane, práve tie technológie, ktoré umožňujú prehlbovanie a „natiahnutie“ svetovej hypnózy, umožňujú aj vidieť do zákulisia tejto hypnotickej manipulácie. V tomto sú teda dnešné časy iné, ako tie minulé, opakujem: 1. v nebezpečnejších formách manipulácie, a súčasne: 2. v odkrytí toho, čo sa vlastne deje. Škoda, že sme už takí zahltení kvantami nesúrodých informácií, že naša vôľa ochabuje a už nemáme záujem nahliadať do zákulisia.


Magistra Aglaja

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čitateľov: 19430   verzia pre tlačiareň

Hľadaj užívateľa podla nicku /zadaj aspoň 2 písmená/:


fotogaléria
Dec 07, 2017

dsc_2301.jpg / fotky užívateľov

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (0)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galériepowered by EDGE